Pikkusuonkuja

318

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 6.5.2014 Paloheinän Pikkusuonkujan ympäristön suunnitteluperiaatteita.

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että rinnan esitetyn vaihtoehdon kanssa tutkitaan, onko mahdollista toteuttaa suunniteltu kerrosneliömäärä korkeintaan kaksikerroksisilla rakennuksilla