Puheenjohtajan palsta lokakuu 2015

438

Ruskan värit ovat vallanneet alueemme. Korkeapaine on luonut raikkaan kuulaat päivät ja pakkasyöt. Aamuisin rastas- ja kottaraisparvet haeskelevat syötävää pihapiirissämme. Iltaisin sen valtaa kani, joka ei vielä ole erehtynyt sille viritettyyn loukkuun; eli talvea odotetaan ja lain sallima kanimetsästys antanee lähiruokaa! Kaneja on alueellamme runsaasti, joten kokeilkaa niiden loukuttamista.

Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki kylätapahtuma keräsi syyskuun alun kauniina sunnuntaina runsaan yleisön, mikä ilahdutti kaikkia osallistujayhteisöjä. Kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja tapahtumaan osallistuneille hyvin onnistuneesta yhteisöllisestä tilaisuudesta! Pakila-Seura sai tapahtumassa runsaasti uusia aktiivisia jäseniä, jotka tullaan kutsumaan Pakin talolle jäseniltaan yhdessä muiden tänä vuonna jäseniksi liittyneiden kanssa. Kutsu tilaisuuteen tulee tämän kuun lopulla.

Nykymuotoinen nuorisotyö Pakilassa halutaan lopettaa ensi vuoden toukokuun lopulla, ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Nutasta luopumisen seurauksena loppuisi myös MLL:n lapsityö ja nuoriso menettäisi ainoaan kokoontumispaikkansa. Nuorisotoiminnan alasajoa on vastustettu pontevasti, kuten ilmenee asiaa kuvaavasta jutusta. Valtuustoryhmien edustajille on lisäksi 7.10.2015 annettu asia koskeva vastustava kirjelmä.

Yleiskaavaluonnos 2050 on julkistettu lautakuntakäsittelyssä 6.10.2015. Pakila-Seura on valmistautunut sen jatkokäsittelyyn, jonka yhteydessä haluamme kutsua koolle asukastilaisuuden yhteiseen pohdintaan. Seuran tavoitteena on alueemme säilyminen pientalovaltaisena, turvallisena ja luontoa lähellä olevana asuinalueena. Huoli kaupungin alueella olevien viheralueiden ja muiden arvokohteinen säilymisestä on herättänyt Kansallinen Kaupunkipuistohankkeen, johon kannattaa tutustua ja harkinnan jälkeen liittyä kannattamaan kirjoittautumalla kansalaisadressiin.

Alueemme paikallisviestintää halutaan parantaa. Olemme kutsuneet Pakilan, Paloheinän ja Torpparimäen yhteisöjen ja yritysten edustajia paikallisviestinnän iltaan Pakin talolle 15.10.2015 Valotamme Pakilan kotisivujen ilmaista hyödyntämistä yhteisöjen ja yritysten tiedottamisessa. Tähän ajankohtaiseen ja tärkeään asiaan palataan lehden seuraavassa numerossa.

Pakin talolla on loppuvuodeksi vielä vapaita aikoja tilaisuuksienne ja juhlienne järjestämiseen. Tulkaa viihtymään kotiseututalollemme. Varaukset vahtimestarin kautta, puhelin 050 352 0060

Kirjoja myynnissä:

  • Pakilan seudun historia, vuoden 1985 näköispainos 304 sivua, 30 euroa
  • Pakila – asuinalue teiden risteyksessä, vuodelta 2011, 114 sivua, runsaasti värikuvia, 25 euroa
  • Rintamamiehet rakentajina Helsingissä, vuodelta 2010, 209 sivua, 20 euroa
  • Tilaukset allekirjoittaneelle (toimitetaan kotiinne niin halutessanne)

Pakila-Seura toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi tekemään monenlaista vapaaehtoistyötä alueemme parhaaksi. Mielenkiintoista osallistumista on sekä visionääreille että kädentaitajille. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä minuun, niin kerron lisää.

Muistakaa ulkoilla ja sienestää, suppiloita lienee metsissä!

Raikkain syksyisin terveisin

Urpo Oksanen
Pakila-Seuran pj.
0400-311092
uoksanen@gmail.com