Uusi yläasteen koulu Pakilaan?

495
Puheenjohtaja Klemetti

Remontti Pakilan yläasteen koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi on vaihtumassa kokonaan uuden koulurakennuksen rakentamiseen. Ainakin toivottavasti niin.

Uutta koulurakennusta alettiin suunnitella sen jälkeen, kun remonttikustannusten todettiin nousevan lähelle uuden koulurakennuksen hintaa. Uudisrakennuksen tilat on helppo suunnitella opetusta hyvin palveleviksi, mikä ei vanhaa korjattaessa ole läheskään aina mahdollista. Joustavuus opetustilojen suunnittelussa korostuu nyt, kun kouluissamme on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.


Uuden opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita aktiiviseen tiedonetsintään, ottamaan itse selvää asioista.
Jatkossa opetustavat monipuolistuvat entisestään ja oppiaineiden rajat kaatuvat. Jokaisella vuosiluokalla tehdään ainakin yksi eri oppiaineita yhdistävä projekti. Tietokoneita käytetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokilla. Koulusta lähdetään entistä useammin retkille ja tutustumiskäynneille esimerkiksi yrityksiin ja museoihin. Oppilaita motivoidaan tutkimalla todellisen elämän ilmiöitä. Oppimisesta yritetään tehdä entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa.

Enää ei puhuta luokista vaan oppimisympäristöistä. Oppimisympäristö on avointa tilaa. Pulpettirivit vaihtuvat mukavampiin tuoleihin, joiden keskellä opettajat ohjaavat oppilasryhmiä. Tärkeä osa oppimisympäristöä on älyteknologian mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen.


Vaikka uuden opetussuunnitelman myötä oppiminen laajenee luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolelle koko Helsinkiin, koulurakennuksiakin tarvitaan edelleen. Koska opetushallituksella ei ole vielä uuden opetussuunnitelman mukaista tilaohjelmaa eikä yläasteen kouluista juuri ole malleja uuden opetussuunnitelman ja joustavan oppimisympäristön toteutukseen, Pakilan yläasteen uudisrakennusta joudutaan suunnittelemaan ilman kokemuksia toimivista ratkaisuista.


Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen tilapalvelut yhdessä rehtori Juha Leinon kanssa tekevätkin arvokasta ja uraa uurtavaa työtä laatiessaan uutta tilaohjelmaa Pakilan yläasteen uudisrakennukselle. Tilaohjelma on aika pitkällä, ja pian arkkitehti pääsee tutkimaan ratkaisua.


Pakilan yläasteen koulu on ollut iltaisin varsinaisen koulutyön lisäksi useiden seurojen ja yhdistysten käytössä. Koulun käyttäjät ja alueen asukkaat tullaan osallistamaan myös uuden koulurakennuksen suunnittelussa. Kaupunki avaa ”Kerro kantasi” -palvelun nettiin. Lisäksi yläasteen koululla tullaan järjestämään asukastilaisuus, jossa kerrotaan uuden koulurakennuksen suunnitelmista. Tilaisuudessa asukkailla ja kaikilla koulun käyttäjillä on mahdollisuus kertoa toiveistaan.


Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj.

050-624 86