Raimo Rahkonen on Pakila-Seuran uusi puheenjohtaja

495

Pakila-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 27.11.2018 valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Raimo Rahkosen.

Raimo Rahkonen on Pakila-Seuran toimialueella monessa mukana ollut kotiseutuaktiivi, joka on pitkään vaikuttanut erityisesti Lions Club –toiminnassa. Varsinaisen työuransa Rahkonen teki Puolustusministeriön kiinteistöosastolla, mutta jo vuonna 1989 hän aloitti päivätyönsä ohella sivutoimisena isännöitsijänä ja yrittäjänä. Isännöintiä Rahkonen jatkaa edelleen, vaikka onkin tavoitteellisesti vähitellen vähentänyt työntekoa.

Pakila on ollut Raimo Rahkosen kotikaupunginosa vuodesta 1973. Vaikka hän aikanaan päätyi asumaan Pakilaan sattumalta, kiintymys luonnonläheiseen ja rauhalliseen alueeseen muodostui pian vahvaksi. Vapaaehtoistyön ohella Rahkonen harrastaa omakotiasumiseen liittyvää puuhailua ja voimailua omassa kotikuntosalissaan.

Pakila-Seuran toimintaan Rahkonen tuli aluksi toiminnantarkastajan roolissa. Hänet valittiin hallituksen jäseneksi vuonna 2015, mistä alkaen hän on myös toiminut yhdistyksen taloudenhoitajana. Rahkonen näkee Pakila-Seuran tärkeänä vaikuttajana alueen asioiden edistämisessä. Uusi puheenjohtaja haluaa vaalia yhdistyksen roolia erityisesti yhteistyön rakentajana alueen eri toimijoiden välillä.

Toimintansa ohjaaviksi perusarvoiksi Raimo Rahkonen nimeää oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden. Hän antaa arvoa ahkeralle työnteolle ja on valmis panemaan myös itsensä peliin yhteisten päämäärien eteen. Raimo Rahkonen tunnetaan henkilönä, jolla on taito kuunnella ja arvostaa erilaisia näkemyksiä. Hänelle ominaista on viedä sinnikkäästi loppuun aloitetut hankkeet. Näistä kaikista ominaisuuksista on varmasti hyötyä Pakila-Seuran puheenjohtajan tehtävässä.
Pakila-Seura on tunnistanut vuoden 2019 päätavoitteeksi jäsenkentän kasvattamisen ja jäsenten aktiivisemman toimintaan mukaan saamisen. Tätä uusi puheenjohtaja pitää keskeisenä yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä. Tavoite palvelee myös seuran tehtävää yhteisöllisyyden lisääjänä ja vahvistajana. Alkavan puheenjohtajakautensa tärkeäksi teemaksi Rahkonen nimeää myös vaikuttamisen siihen, että asukkaiden ääni saadaan kuulumaan aluetta koskevissa kaava- ja rakentamisasioissa, erityisesti koulu-, päiväkoti- ja harrastustilojen rakentamisessa Pakilanpuistoon.

Pakila-Seuran oman toiminnan kehittämiseen liittyen Raimo Rahkonen nostaa kaksi asiaa: yhdistyksen viestinnän ja Pakin talon hyvän hoidon. Monikanavaisella ajantasaisella viestinnällä jaetaan tietoa alueen tärkeistä asioista asukkaille ja päättäjille. Viestintä toimii myös yhteisöllisyyden lisääjänä. Helsingin kaupungin omistama Pakin talo on arvokas historiallinen rakennus, jonka tiloja Pakila-Seura ylläpitää ja vuokraa. Vuokratulot ovat seuralle merkittävä tulonlähde.

Teksti: Erja Vuorio. Kirjoitus perustuu Raimo Rahkosen haastatteluun 27.12.2018.
Kuva: Raimo Rahkosen kotiarkisto