Suunniteltu pikaruokaravintola tuhoaisi suojaviheralueen ja toisi liikennesuman

1418

Keväällä 2019 Pakilassa onnistuttiin sitkeällä asukasaktiivisuudella kaatamaan Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen suunniteltu markethanke. Kaupunkiympäristölautakunta päätti tuolloin yksimielisesti, ettei esitetty 4700 m2 hanke sovi tontille ja palautti asian uudelleen valmisteluun evästäen, että mahdollinen rakentaminen tulee valmistella radikaalisti pienempänä, liikennehaitat minimoiden ja suojaviheralueet säilyttäen.

Alueen asukkaat ovatkin tänä keväänä ottaneet järkyttyneinä vastaan saman tontin uuden vaivihkaa valmistellun suunnitelman: Risteykseen esitetään nyt rakennettavaksi ympärivuorokauden auki oleva McDonald’s-ketjun pikaruokaravintola. Suunniteltu rakennus ei mahtuisi liiketontille, vaan sen pysäköintialue sijoittuisi kaupungin omistamalle suojaviheralueelle eli merkitsisi sen tuhoutumista ja ekologisen käytävän, vihersormen katkeamista.

Pikaruokaravintola keräisi liikennevirtaa Kehältä kellon ja vuoden ympäri. Erillistä liikennesuunnitelmaa lisääntyvälle liikenteelle ei ole esitetty. Vuosi sitten kaupunkiympäristölautakunta vaati, että mahdollisen rakennuksen kaikki liikenne (logistiikka, pysäköinti) tulisi ohjata maan alle. Tämä ei suunnitelman mukaan toteutuisi. Asiakas- ja tavaraliikenne ravintolaan kulkisi tontille Kyläkunnantieltä ja ruuhkauttaisi risteysaluetta merkittävästi. Risteys on jo ennestään ruuhkainen ja riskialtis. Kyläkunnantie on monien lasten koulutie.

Suunniteltu rakennus tulisi tiiviisti kiinni 1940-luvun puutaloalueeseen ja haavoittaisi Museoviraston suojeleman rintamamiestaloalueen yhtenäistä ilmettä. Kaupunginkaavoittaja Ann-Charlotte Roberts on viime marraskuussa Maunula-talossa pidetyssä asukastilaisuudessa todennut, että alueen arvot tulisi säilyttää ja luvannut että alueen rakennushistoriallisista arvoista teetetään selvitys, joka muodostaa lähtökohdan alueen suunnitteluperiaatteelle. Selvitystä ei toistaiseksi ole tehty, eikä alueen asukaslähtöinen kehittäminen ei toteudu.

Missä avoimuus, kaupunkilaisten osallisuus ja asukkaiden vaikutusvalta?

Näyttää siltä, että pikaruokaravintolan suunnittelua on valmisteltu piittaamatta Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan vuosi sitten linjaamista periaatteista. Käytännössä uusi hanke toisi mukanaan samat ongelmat kuin edeltäjänsä. Ihmetystä herättää myös valmisteluprosessin etenemisjärjestys: Kaupunki on jo laatinut vuokrasopimuksen suojaviheralueen vuokraamisesta pysäköintipaikaksi Food Folk Suomi Oy:lle (ent. McDonald’s Finland Oy). Sopimus koskee tilapäisvuokrausta ajoneuvojen pysäköintikäyttöön 1.6.2020 – 31.12.2024, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi. McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhäsen mukaan yhtiö etsii aina liikepaikkoja pitkällä tähtäimellä ja investoi vain kohteisiin, jotka voivat olla käytössä pitkän aikaa. Hänen mukaansa McDonald’silla ei toistaiseksi ole sopimusta Pakilan liikepaikasta. Muilta osin McDonald’s ei liikesalaisuuksiin vedoten kommentoi asiaa.

Suojaviheralueen vuokraaminen pysäköintipaikoiksi on räikeässä ristiriidassa kaupungin vahvistaman suojavihervyöhykkeeksi määrittelyn kanssa. Sen mukaan Kehä I:n molemmin puolin sijaitsevat viheralueet muodostavat tärkeän, useita ekosysteemipalveluja tarjoavan suojavihervyöhykkeen, joka tulisi säilyttää monipuolisena, viihtyisänä, kerroksellisena lähimetsänä, jossa on maisemallista vaihtelevuutta. Suojametsä on jatkuvan hoidon ja uudistamisen avulla ylläpidettävä elinvoimaisena siten, että sen suojamerkitys säilyy. Pakilan omakotiyhdistys ja tontin lähinaapurit ovat esittäneet oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan sopimuksen kumoamista. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee oikaisuvaatimusta kokouksessaan 11.8.2020.

Helsinki julistaa pyrkivänsä olemaan maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategiassamme korostetaan avoimuutta, kaupunkilaisten osallisuutta ja asukkaiden vaikutusvallan kasvattamista oman elinympäristönsä asioissa. Nyt suunnitellun pikaruokaravintolan osalta nämä hienot periaatteet näyttävät jäävän toteutumatta. Poliitikkojen linjaukset ja virkamiespäätökset eivät kohtaa. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ovat saaneet tietää suunnitellusta hankkeesta vasta aktiivisten pakilalaisten kautta.

Suojaviheralueen säilyttävä vaihtoehto

Suunnitelma pikaruokaravintolasta on nostattanut keskustelun laineet korkeiksi. Vastustajat eivät kuitenkaan ole liikkeellä nimby-hengessä, vaan rakennushankkeen tontille on esitetty paikallisten asukkaiden ja asukasyhdistysten yhdessä suunnittelema vaihtoehto, joka edistää alueen hyötykäyttöä kaupunkilaisten hyväksi ja samalla säilyttää suojavihervyöhykkeen: koirapuisto. Pakilassa on paljon koiria ja lisää koirapuistoja on kaivattu pitkään ja hartaasti. Asiasta tehtiin aloitteita mm. OmaStadi-hankkeessa viime vuonna. Alue Pakilantien ja Kyläkunnantien risteyksessä sopisi koirapuistolle mitä parhaiten. Kaupunki on 2014 tehnyt tarveselvityksen aiheesta ja katsoo tuon yli kuusi vuotta vanhan selvityksen perusteella edelleen, että uusi koirapuisto ei Pakilaan ole tarpeellinen, koska Pirkkolaan on tulossa koirapuisto viiden vuoden sisällä.

Käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa

Yksi Pakilan asuinympäristön ominaispiirteistä ja vetovoimatekijöistä ovat alueen luonnonläheisyys ja viherympäristöt. Haluatko, että nämä säilyvät? Vaikka palveluiden määrä on viime vuosina kehittynyt myönteiseen suuntaan, ovat uudet palvelut edelleen tervetulleita. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, onko Pakilassa todellista tarvetta juuri uudelle pikaruokaravintolalle, sillä alueella on jo ravintoloita ja kahviloita ja pikaruokaravintoloitakin Kehän varrella 10 km etäisyydellä yli 20 kpl. Pikaruokaravintola aivan koulujen välittömässä läheisyydessä herättää myös huolta terveellisen ravinnon korvaamisesta helpolla ravinneköyhällä pikaruoalla. Tuskin kukaan toivoo kotialueelleen myöskään ympärivuorokauden auki oleviin pikaruokaravintoloihin usein liittyviä roskaongelmia, joista on viime aikoinakin uutisoitu. Mikä sinusta on tärkeää?

Asukkaiden osallisuus ja omaan asuinympäristöönsä vaikuttaminen toteutuu asukasaktiivisuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa keskustelun herättämistä naapurustossa, yhteydenottoja asian päätöksenteon kanssa työskenteleviin, esim. kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin ja mielipiteiden jakamista sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook). Asukasvaikuttaminen lähtee yksittäisten ihmisten innostumisesta. Juuri sinä voit vaikuttaa! Tutustu faktatietoihin hankkeesta ja kerro mielipiteesi päättäjille ihan omin sanoin vaikka sähköpostitse (katso yhteystiedot tästä). Mitä useampi asukas tai asukasyhteisö ilmaisee kantansa, sitä paremmin päätöksenteolla on mahdollisuus ohjautua asukkaiden toiveiden mukaan. Toimi hyvissä ajoin ennen kaupunkiympäristölautakunnan 11.8. pidettävää kokousta. Lisätietoja tarvittaessa Tuomas Tuomi-Nikultalta, puh. 050 5223449, sähköposti tuomastuominikula@gmail.com.

Teksti: Erja Vuorio
Kuva: Tuomas Tuomi-Nikula