Tapio Klemetistä Pakila-Seuran uusi puheenjohtaja

567
Klemetti Tapio

 

Klemetti Tapio

Pakila-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous valitsi 26.11.2015 yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Tapio Klemetin, 51 v.

Tapio Klemetti on Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen. Pakila-Seuran hallitustyöhön hän tuli mukaan 2012 ja on tähän asti toiminut seuran taloudenhoitajana. Leipätyökseen Klemetti on koko uransa työskennellyt rahoitus- ja omaisuudenhoitoalalla ja vuodesta 2009 alkaen yrittäjänä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Tapio Klemetti on asunut Pakila-Seuran toimialueella parikymmentä vuotta, ensin Paloheinässä ja nykyisin Pakilassa. Hän on liikuntaa ja lukemista harrastava perheenisä, joka arvostaa luonnonläheisyyttä ja viihtyy pientaloasumiseen liittyvän puuhailun parissa. Klemettiä ovat luonnostaan aina kiinnostaneet yhteiset asiat ja erilaisten ihmisten kanssa touhuaminen.

Klemetti pitää tärkeänä lähipalveluita, kuten kouluja, päiväkoteja, kirjastoa ja terveysasemaa sekä monipuolisten alueellisten harrastusmahdollisuuksien takaamista erityisesti nuorille. Myös liikenneturvallisuuden edistäminen on tärkeää. Klemetti haluaa jatkossakin nähdä Pakila-Seuran toimialueen identiteetiltään rauhallisena ja puistomaisena pientaloalueena.

Tapio Klemetti tunnetaan rauhallisena, kaikkien kanssa hyvin toimeentulevana henkilönä, joka työskentelee sitkeästi ja periksiantamattomasti asetetun päämäärän eteen. – Mikä hyväksi nähdään ja mihin ryhdytään, se myös loppuun asti saatetaan, mutta jouheasti ja yhteistyössä, kaikkia arvostaen ja kunnioittaen – huumoria unohtamatta, tiivistää Klemetti.

Pakila-Seuran merkityksen Tapio Klemetti näkee ennen kaikkea rakentavan yhteistyön edistäjänä alueen eri toimijoiden kesken. Mitkä sitten ovat uuden puheenjohtajan ajatukset Pakila-Seuran toiminnan kehittämiseksi? ”Teeseikseen” Klemetti nostaa kolme:

  • Kattavan asukaskyselyn toteuttaminen luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi alueen asukkaiden mielipiteistä. Tulos muodostaa keskeisen tärkeän tietopohjan alueen toiminnan kehittämiseksi ja viranomaisiin vaikuttamiseksi.              
  • Kohtaamistilaisuuksien luominen ja vuorovaikutuksen lisääminen alueen eri toimijoiden kesken. Tämä voisi käytännössä toteutua esim. teemailtojen sarjana, aiheina välillä asiaa ja välillä viihdettä.
  • Pakila-Seuran viestinnän edelleen kehittäminen, tavoitteena avoin monikanavainen ja ajantasainen tiedonvälitys.

Näillä kolmella kehittämiskohteella on vahvoja keskinäisiä vaikutuksia toinen toisiinsa, toteutuessaan ne myös luovat synergiaa. Lisäksi Klemetti pitää tärkeänä alueen kotiseututalon, Pakin talon, käytön tehostamista. Pakin talon omistaa Helsingin kaupunki, mutta talosta huolehtii ja sitä vuokraa Pakila-Seura, jolle vuokratulot ovat merkittävä tulolähde.

Pakila-Seuran uusi hallitus alkaa Klemetin johdolla heti tammikuussa työstää näitä kehittämisajatuksia. Asioiden etenemisestä voitte jatkossa lukea Pakilan kotisivuilta (www.kaupunginosat.net/pakila), Pakila-seuran Facebook-sivuilta sekä Oulunkyläinen-lehdestä.   

Kirjoitus perustuu Tapio Klemetin haastatteluun 22.12.2015.

Teksti: Erja Vuorio
Kuva: Tapio Klemetin kotiarkisto