Tiedotustilaisuus Pakilan katujen kunnossapidon järjestelyistä

407

Pakila-Seuran puheenjohtajan Urpo Oksasen ja seuran hallituksen jäsenen,
kaupunginvaltuutettu Matti Enrothin sekä kaupungin aloitteesta pidettiin
tiedotustilaisuus 27.11 Pakilan katujen kunnossapidon uudesta alueurakasta.

Uusi viisivuotinen alueurakka sisältää Pakilan, Paloheinän, Patolan, Pirkkolan, Maunulan ja Metsälän yleisten alueiden ylläpidon. Urakka toteutetaan ns. palveluallianssina, joka on lajissaan ainutlaatuinen Euroopassa. Sopimus mahdollistaa laskutuksen toteutuneiden kustannusten perusteella, joka on hyödyksi esim. vähälumisina talvina.

Rakennusvirasto toimii urakassa tilaajana. Sopimusosapuolina ovat YITRakennus Oy ja Viherpalvelut Hyvönen Oy.Tilaisuudessa oli lähes 100 kuulijaa pääosin Pakilasta. Urakkaa olivat esittelemässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja Rakennusviraston virkamiehiä sekä YIT Rakennus Oy:n ja Viherpalvelut Hyvönen Oy:n edustajia.

IMG 2622

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri avasi tilaisuuden ja toivotti yleisön tervetulleeksi. Avauksessaan hän totesi yleisten alueiden kunnossapidosta tulevan ylivoimaisesti eniten palautetta kaupungille.

Aluksi Ylläpitotoimiston päällikkö Pekka Isoniemi esitteli yleisesti Pakilan alueen ylläpitoa. Alueen kadut jaetaan tärkeyden perusteella kolmeen luokkaan. Tärkeimmät eli joukkoliikenteen käyttämät I-luokan kadut pyritään auraamaan klo 7 mennessä, kun taas vähiten tärkeät, luokan III kadut eli asuntokadut aurataan 3 vrk:n kuluessa.Tämän jälkeen esittäytyivät urakoitsijoiden edustajat Timo Paavilainen, Juha Kivinen ja Petri Jansson YIT Rakennus Oy:stä sekä Sini Tiainen Viherpalvelut Hyvänen Oy:stä.Töiden toteutumisen seuraamisen kaupunki on tilannut ulkopuoliselta palvelun tuottajalta, Palvelu-Plus Oy:ltä.

Palvelu-Plus Oy kerää alueelta noin 140 vapaaehtoista asukasta jotka seuraavat ja raportoivat töiden toteutumista sähköisten kyselyjen sekä esim. ottamiensa kuvien avulla.

Paneeliin voi ilmoittautua osoitteessa: www.palveluplus.fi/helsinki
Lisätietoja asiasta saa sähköpostilla osoitteesta kaupunki.palvelu@palveluplus.fi

Tilaisuuden lopussa käytiin vilkasta ja välillä jopa kiivastakin keskustelua Pakilan yleisten alueiden hoidosta. Yleisöllä oli paljon omaa lähiympäristöään koskevia valituksen aiheita.
Matti Enroth sai samassa yhteydessä vastaukset seuraaviin tilaisuuden alussa esittämiinsä kysymyksiin:

  • Kysymys: Voidaanko tiettyjen asuntokatujen tärkeysluokkaa nostaa?
  • Vastaus: Ei ole mahdollista poiketa yleisestä käytännöstä
  • Kysymys:Voidaanko tarvittaessa menetellä siten, että aurauksenyhteydessä avataan tonttiliittymät?
  • Vastaus: Ei ole mahdollista, toimitaan  yhtenäisesti.
  • Kysymys: Voidaanko Pakilaan saada koirapuisto?
  • Vastaus: Pakilasta ei löydy tilaa, jossa puisto voisi toimia häiritsemättä  mpäristöään. Pirkkolaan Pirkkolantien varrella olevan pysäköintialueen pohjoispuolelle on sellainen
    piirretty asemakaavaan. Toteuttaminen odottaa lähinnä rahoitusta.
  • Kysymys: Voidaanko palvelujen tarjoajilta ostaa muita kunnossapitopalveluita?
  • Vastaus: Voidaan, mutta mieluummin suurempina kokonaisuuksina

Yhteisten alueiden kunnossapitoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä Rakennusviraston asiakaspalvelun kautta. Palautteet ohjataan alueen työnjohtoon sekä alueen tilaajille

Lisätietoja illan esityksistä sivuston Kuvagalleriassa

Yhteystiedot:
Asiakaspalvelu Puh. (09) 310 39000
www.hel.fi/palaute 

Kuva ja teksti: Seppo Latvala