Tuusulanväylän bulevardi on seurojen yhteishaaste

637

Pakilan osayleiskaavan soveltamisessa ja nimenomaan aluetta koskevassa kerrostalorakentamisessa kaupunki lähetti meille viileän viestin. Ponnekkaasta vastustuksestamme huolimatta kaupunki piti päänsä ja Pakilaan tulee 3-7 kerroksisia kerrostaloja Tuusulanväylään liittyvälle alueelle Kehä I:n etelä- ja pohjoispuolelle.

Seuraava ottelu pakilalaisilla ja kaupungilla on silti jo odottamassa ja se on Tuusulanväylän bulevardisointi. Tuusulanväylän bulevardisointi yhdessä kerrostalorakentamisen kanssa muuttaa alueemme pientalovaltaista luonnetta vääjäämättä.

Bulevardisointi luo painetta viheralueittemme kutistamiseen, mahdollisten uusien suorien liittymien rakentamiseen Tuusulabulevardille ja ylipäätään alueen läpiajoliikenteen kasvuun. Pakilan tavaramerkki puutarhamaisesta pientalovaltaisesta asuinalueesta on siten oikeasti uhattuna.

Tuusulanväylän bulevardisointi siirtäisi liikennettä todennäköisesti Itä-Pakilaan Yhdyskunnantielle, Paloheinään Kuusmiehentielle ja Länsi-Pakilaan ja Paloheinään Pakilantielle.

Pakila-Paloheinä -alueen joukkoliikennepalvelut ovat kohtalaisen heikot jo valmiiksi. Uusilla liikennejärjestelyillä palveluita ei ole varaa yhtään heikentää. Toisaalta myöskään ei pidä vaikeuttaa yksityistä autoilua, sillä se on monelle asukkaalle liikkumisen edellytys.

Läpiajoliikenteen kasvu ja liikenteen siirtyminen vaihtoehtoisille reiteille Tuusulabulevardilta luo painetta myös alueemme viheralueita kohtaan. Vantaanjoen varren arvokkaat puistot ja metsiköt ja vaikkapa Patolan metsäalue ovat niitä, joiden suojelua pitää varjella.   

Pakila-Seura ei ole yksin vastustamassa Tuusulantien bulevardisointia. Mukana ovat myös Maunula-Seura, Oulunkylä-Seura, Metsälä-Seura ja Käpylä-Seura. Kullakin seuralla on tietenkin omaan alueeseensa liittyviä erityisongelmia bulevardisointihankkeessa.

Koko bulevardisointiasia sinänsä on terveellinen muistutus hieman hajallaan oleville ja vain tiukasti oman alueensa haasteisiin keskittyville asukasyhdistyksille. Vasta voimien yhdistämisellä seurat voivat saada pontta vaatimuksilleen.

Bulevardisoinnin ylilyöntien vastustamisessa seuroilla on yhteinen haaste. Yhdessä meillä on mahdollista viedä asukkaittemme viesti virkamiesten kuultavaksi ja saada heidät myös kuuntelemaan.

Teksti: Raimo Rahkonen
Kuva: Esko Lukkari