Työryhmä seuraa yleiskaavan toimeenpanoa

172

Pakila-Seura ja Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys ovat perustaneet työryhmän valmistamaan selvityksiä ja kannanottoja Pakila-Seuran ja Pakilan kiinteistönomistajain edunvalvontatyötä varten.

Työryhmä keskittyy Helsingin kasvusta nouseviin ilmiöihin, kuten yleiskaava 2016:n toimeenpanoon ja Länsi-Pakilan kaavoitusohjeen sisältötavoitteisiin sekä Pakila-Seuran ja Pakilan kiinteistönomistajain jäsenten ja alueen asukkaiden informointiin.

Kaupungille asemakaavaa muuttavat ja täydentävät suunnitteluperiaatteet ovat rationalisointitoimenpiteitä. Rakennuslupahakemusten käsittelyyn kuluu vähemmän aikaa, kun rakentamisen kriteerit on määritetty jo etukäteen ja ne koskevat samanaikaisesti mahdollisesti useampaa kaavoitushanketta.

Rakennusluvan hakijalle suunnitteluperiaatteet merkitsevät avoimuutta. Rakennushankkeen suunnittelu voidaan käynnistää aiemmin ja riskittömämmin. Avoimuus vähentää tyytymättömyyttä viranomaispäätöksiin ja tarvetta valittamiseen. Kun prosessi nopeutuu, säästyy rahaakin.

Rakentamisen lainsäädännössä on käynnissä kokonaisuudistus, mutta milloin se valmistuu, sitä ei vielä tiedetä. Uudistuksessa pyritään mm. vähentämään rakentamiseen liittyvien lupien määrää, byrokratiaa ja kustannuksia.

Länsi-Pakilan kaavoitusohje pyrittäneen saamaan valmiiksi kuulemisineen puolen vuoden kuluessa.  Kaavoitusohjetta tarvitaan pikaisesti eikä rakennuslain kokonaisuudistusta pidä jäädä odottamaan, vaan ottaa sen tavoitteet ja valmiit osat mahdollisuuksien mukaan huomioon ohjetta valmisteltaessa.

Pakila-Seura ry on tehnyt vuosina 2012 ja 2016 alueellaan laajahkot asukaskyselyt. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet asukkaat arvostivat ensisijaisesti alueen luonnonläheisyyttä ja pientalovaltaisuutta. Ne ovat olleet perusteita alueelle muuttamiseen ja täällä pitkään asumiseen.

Sisäisiä julkisia puistoja alueella ei juuri ole. Jokainen omakotitontti on vanhoine puineen ja istutuksineen osa asukkaiden arvostamaa luontoa. Luontosuhteen säilyttäminen tulisi olla lähtökohta tonttien voimassa olevien asemakaavojen mukaisessa lisärakentamisessa ja vanhoja rakennuksia korvaavassa uudisrakentamisessa.

Vireillä olevien suunnitteluperiaatteiden ja niiden mukaan toteutettavien asemakaavojen sekä rakennusvalvonnan rakennusluvan tulkintojen tulisi sisältää selkeät määritykset luonnon ja lisärakentamisen yhteensovittamiseksi. Kaksikerroksinenkin rakentaminen on yksi keino tontin luonnonmukaisen säilyttämiseksi.

Teksti: Simo Sankari ja Matti Enroth