Vetoomuksia Pakilan nuorisotalon puolesta

357
Nuorisolautakunnan tapaaminen

Nuorisolautakunnan tapaaminenHelsingin nuorisolautakunta käsitteli 12.toukokuuta nuorisotoimen talousarvion yhteydessä esitystä Pakilan nuorisotalon lopettamisesta. Asia laitettiin pöydälle ja tulee päätettäväksi 28.toukokuuta.

Nuorisolautakunnan kokoukselle tuotiin 12.päivä laajalla joukolla vetoomuksia Pakilan nuorisotalon säilyttämiseksi. Mukana olivat Pakila-Seuran, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pakilan osaston, Pakilan yläasteen koulun vanhempainyhdistyksen ja koulun oppilaskunnan edustajat. Lautakunnalle luovutettiin runsaassa viikossa kerätyt lähes 1 200 allekirjoittajan adressiin ”Pakilan nuorisotaloa ei saa sulkea”. Sen voi edelleen allekirjoittaa netissä http://www.adressit.com/helsingin_nuorisolautakunnallepakilan_nuorisotaloa_ei_saa_sulkea

Pakilan nuorisotalon puolesta vetosivat lautakuntaan myös talon lähialueella asuvat kaupunginvaltuutetut Matti Enroth (kokoomus), Yrjö Hakanen (SKP), Sara Paavolainen (SDP) ja Sanna Vesikansa (vihreät). He olivat yhteydessä myös apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaseen ja nuorisotoimen johtaja Tommi Laitioon. Valtuutetut muistuttivat, että Pakilan nuorisotalon alueella on 10-17-vuotiaita noin 1 800. Sen toimintaa ei voi siirtää Maunulaan, jonka uusi nuorisotalo on mitoitettu tuon alueen noin 600 nuoren tarpeisiin. Yläasteen koulultakaan ei ainakaan lähivuosina löydy tilaa nuorisotalolle, koska koulun neliöt ovat jo nykyisin äärimmäisen tehokkaassa käytössä ja koko rakennus on menossa peruskorjaukseen. Alueella ei ole myöskään leikkipuistoa, jossa lapsiperheiden toimintaa voisi järjestää.

Kaupungin virallisen nuorten vaikuttamisjärjestelmän, Ruudin vaaleilla valittu ydinryhmä kannanotossa Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiseksi kiinnitetään huomiota myös siihen, että asian valmistelussa ei ole kuultu nuoria vaikka nuorisolaki (8§) tätä selvästi edellyttää. http://ruuti.munstadi.fi/ydinryhma-pakilan-nuorisotalolle-jatkossakin-tarvetta/

Pakilan nuorisotalon sulkeminen merkitsisi alueen lapsiperhetoiminnalle korvaamatonta tappiota, toteaa Mannerheim Lastensuojeluliiton Pakilan osasto nuorisolautakunnalle esittämässään vetoomuksessa. Se muistuttaa, että pelkästään MLL:n muskarin, ryhmien ja perhekahvilan kautta nuorisotalolla käy kuukaudessa noin 1 000 lasta ja aikuista. http://pakila.mll.fi/?x103997=155554

Helsingin poliittisten nuorisojärjestöjen yhteisessä kannanotossa todetaan, että esitys tarkoittaisi käytännössä alueen nuorisotyön alasajoa. Pakilan nuorisotalon alueella nuorisotaloikäisten määrä on tilastojen mukaan kasvussa eikä nuorisotyön painopisteitä ole syytä siirtää, todetaan seitsemän poliittisen nuorisojärjestön lausumassa. http://www.vasemmistonuoret.fi/?/site/pakilan_nuorisotalon_kohtaloa_ei_tule_sinetoida/5/

Prometheus-leirin tuki ry toivoo Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkuvan: Tila on ainutlaatuinen Helsingin nuorisotalojen joukossa. http://www.protulehti.fi/2015/05/11/1340/

Historian elävöittämiseen ja liveroolipeleihin keskittyvä Harmaasudet ry kiinnittää kannanotossaan Pakilan nuorisotalon puolesta huomiota siihen, että nuorisoasiainkeskus vähentää tilojensa määrää noin 10 prosentilla, vaikka kaupungin strategiaohjelmassa tavoitteena on tilojen ”nollakasvu”. Pakilan osuus nuorisotoimen tilavuokrista on vain 0,66 %.

http://www.harmaasudet.fi/julkaisu/liitteet/uploads/2015/05/Kannanotto11.5.2015.pdf

Pakilan nuorisotalon merkityksen kiteyttää hyvin nettiadressiin tullut nuorisotalon entisen johtajan kommentti: ”Olin Pakilan nuorisotalon johtajana, kun se perustettiin 1994. Jo silloin oli käyty keskustelua, että Pakila-Paloheinä -alueella ei olisi ollut tarvetta nuorisotilalle. Muutimme Paloheinän ala-asteelta Pakilan työväentaloon lisääntyneen käyttäjämäärän vuoksi. Älkää nyt hyvät ihmiset tehkö sitä virhettä, että suljette Stadin yhden parhaista nuorisotaloista! Pakilan nuoritalolla, nutalla tai kerzillä on aina ollut aivan oma tunnelmansa. Se on uniikki, nuorten olohuone-tunnelma, ja sitä on suojeltava!”

Nuorisolautakunta on kutsuttu Pakilan nuorisotalolle avoimeen tapaamiseen nuorten, talon käyttäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa torstaina 21.5. klo 18-19.