Vihreä, vireä Pakila on omistusasuntojen ja autojen tyyssija

711
Etupelto

Millaisia asukkaita ovat Pakilassa, Torpparinmäessä ja Paloheinässä asuvat helsinkiläiset Pakila-seuran asukastutkimuksen 2017 mukaan? Omassa omakotitalossa tai rivitaloasunnossa asuvat arvostavat vihreyttä, hyviä palveluita sekä pysyvyyttä omalla alueellaan. Olemme innokkaita kehittämään alueitamme ja käyttämään joukkoliikennettä, mutta valitsemme silti herkästi käyttöömme oman auton, joita taloudessa on yhdestä kahteen.

Harva asukastutkimukseen osallistunut asuu yksin – taloudessa on yleensä vähintään kaksi henkilöä, eikä ole harvinaista, että sukulaisia asuu lähellä. Muuttoliike on verrattain pientä, ja palveluihin ollaan tyytyväisiä. Pakilassa, Torpparinmäessä tai Paloheinässä asuvan kodissa remontit eivät välttämättä ole akuutteja, mutta tarpeita energiatehokkuuteen, tietoliikenneyhteyksiin ja putkistojen korjaamiseen on tunnistettu. Yleiskaavan muutos ei innosta: asumisväljyydestä ja luonnonläheisyydestä halutaan pitää kiinni.

Pakila-seura toteutti keväällä 2017 järjestyksessään kolmannen asukastutkimuksen. Saimme yhteensä 845 vastausta. Asukaskyselyssä painottuivat iäkkäämmän väestön vastaukset. Tärkein tiedonsaantikanava kyselystä oli tänä vuonna kotiin jaettu suoramainos. Kysely toteutettiin sähköisenä, mutta kyselyyn oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Jatkossa kyselyt tullaan toteuttamaan vain digitaalisina.

Pakilassa on tilaa monenlaisille ja monen ikäisille, ja meitä kaikkia innostaa yhteisöllisyyden löytäminen. Aktiivisia käsipareja kaivataan lisää Pakila-seuran kuten muidenkin toimijoiden riveihin. Alueella järjestetään jo useita vuosittaisiksi juurtuneita tapahtumia, mutta monet järjestäjät alkavat olla jo iäkkäitä.

Pakila-seura haluaa innostaa ja kutsua nuorempia toimijoita mukaan järjestämään toimintaa. Yhteisestä alueen kehittämisestä ja asukastutkimuksesta järjestetään Hyvän Paimenen kirkolla 21.11.2017 keskustelutilaisuus, johon kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita.

Asukastutkimusta halutaan kehittää ja sen sisältöjen ja tiedonjalostamiseen ideoita voi lähettää jo nyt sosiaalisen median kautta. Kutsumme innokkaita liittymään Pakila-seuraan, joka on jokaisen alueella asuvan äänenkannattaja. Tule mukaan Pakila-seuran toimintaan ja osallistu aluefoorumiin!

Tietoa Pakilasta:

  • Alueella asuu noin 19.300 asukasta noin 7500 kotitaloudessa, joiden keskikoko noin 2,6 henkilöä (vrt. koko Helsinki 1,7)
  • Asukkaista eläkeläisten (65 v. tai yli) osuus on noin 17 %, (Helsinki 16,5 %)
  • Yksin asuu vain joka viides (20 %) Pakila-Tuomarinkylän asukas (Helsinki n. 48 %)
  • Omistuskiinteistöjen osuus huimat 90 % (Helsinki 40 % ), lapsiperheiden 24,5 % ja pientaloasumisen 90 % (Helsinki 40 %)
  • Yli 80 % asuntokunnista (kotitalouksista) on 1 tai useampi henkilöauto

Teksti: Peppi Tervo-Hiltula ja Simo Sankari
Kuva: Erja Vuorio