Vilkasta Pakilan alueen edunvalvonnassa

368

Vilkasta Pakilan alueen edunvalvonnassa

 Kävin kaupungintalolla keskustelemassa talvikunnossapidon ongelmista apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin ja hänen rooteliinsa kuuluvien Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) päällikön kaupungininsinööri Raimo K. Saarisen ja Staran toimitusjohtajan Timo Martiskaisen kanssa. Sauri ja Saarinen ovat olleet yhteistyökumppaneitani jo parinkymmenen vuoden ajan, Martiskainen oli uusi tuttavuus. HKR ja Stara ovat tilaaja-tuottaja suhteessa, eli HKR:lla on rahat ja Stara tekee sitä, mitä HKR tilaa. Mukana oli myös Pakila-Seuran puheenjohtaja Urpo Oksanen.

HKR selvittää vuoropysäköintitarpeen

Tunnin kestäneen kokouksen aluksi selvitin kokoukselle kuinka työmatkaliikenne alueeltamme suuntautuu joka suuntaan, mutta lumi luodaan ensimmäiseksi alueeltamme keskustaan suuntaavilta bussireiteiltä. Alueemme palvelutaso on Helsingin alhaisin ja autokanta Helsingin korkein – haemme tarvitsemamme palvelut omilla autoilla muualta. Alkutien Lidlin lähistön lumiongelmat käytiin läpi. Totesin, että lumisina vuosina talvikunnossapito ei ole riittävää.

Saimme lupauksen siitä, että HKR ottaa selvittelyynsä talvikunnossapitoa helpottavan tai jopa suorastaan mahdollistavan vuoropysäköinnin toteuttamisen liikennemerkeillä Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueilla.

 Uudet auraajat alueellemme

 HKR:n Saarinen kertoi ensi syksynä toteutettavista alueemme talvikunnossapidon uusista järjestelyistä

Stara keskittyy hoitamaan teknisiä kunnostuksia ja alueemme katukunnossapito annetaan yksityisen yrityksen tehtäväksi. Torpparinmäen katukunnossapito on kaavailtu tehtäväksi Haltialan tilan traktoreilla.

 Talvikunnossapidosta asukastilaisuus ensi syksynä

 Katukunnossapitoon liittyvien asioiden määrän ja kunnossapidon uusien järjestelyjen vuoksi päätimme järjestää syys-lokakuussa asukastilaisuuden, jossa asukkailla on mahdollisuus informoida kaupungin edustajia talvikunnossapidon ongelmista ja vaikuttaa sen laatuun ja määrään. Myös apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri lupautui osallistumaan tilaisuuteen. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin seuraavassa Oulunkyläisessä ja mm. Pakila-Seuran kotisivuilla:

www.kaupunginosat.net/pakila

 Pikkusuontien kaavaan ehkä sittenkin vain kaksikerroksisia taloja

 Olen kertonut valtuustokollegoilleni kaupunkisuunnittelulautakunnassa eli Risto Rautavalle ja Matti Niiraselle alueemme asukkaiden suuren enemmiston toivovan, että Pakilaan ja erityisesti Paloheinän Pikkusuontien tontille ei rakennettaisi nelikerroksisia taloja. Pikkusuontien tontin kaava oli esillä kaupunkisuunnittelulautakunnassa ensimmäisen kerran kuukausi sitten ja nyt vaiheiden jälkeen tilanne on se, että nelikerroksisia taloja sisältävä kaavaesitys on palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Samalla on selvitettävä mahdollisuudet sovittaa kaksikerroksisiin rakennuksiin sama määrä neliöitä, kuin mitä kaavan alkutavoitteena oli. Nyt vaikuttaa siltä, että asukkaiden vaatimus kaksikerroksisuudesta olisi etenemässä.

 Töyssyjä ei ole tulossa

 Asukas Itä-Pakilan Rakennusmestarintien varrelta pyysi minua vaikuttamaan liikennehidasteen saamiseksi kotikadulleen, joka on lasten kouluväylä ja jota on ruvettu käyttämään autojen kiertotienä Yhdyskunnantien ja Kansantien risteyksen välttämiseksi. Samalla ajonopeudet ovat kasvaneet. Rakennusmestarintie on kapea, jalkakäytävätön jalavakujanne melko jyrkässä rinteessä.
Alueemme liikennesuunnittelija Kari Tenkanen kertoi, että Rakennusmestarintielle on toivottu töyssyä aikaisemminkin, mutta töyssyn rakentamista ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi mm. sen vuoksi, että kadun keskivaiheilla on kavennus ja šikaani, jotka jo nykyisinkin hidastavat ajonopeuksia. Aikaisemmin töyssyjä ja muita hidasteita on rakennettu Helsingissä paljon, mutta uusista hidasteista tehtyihin aloitteisiin on suhtauduttu kriittisesti. Syynä tähän on, että rakennusvirastolla ei niukkojen määrärahojen puitteissa ole ollut mahdollisuutta rakentaa kuin 20 – 30 hidastetta vuosittain koko Helsingin alueelle, minkä seurauksena rakentamattomien hidasteiden jono on vuosien kuluessa kasvanut kestämättömän pitkäksi. Nyt aikaisemmin tehdyistä hidastepäätöksistä on rakentamatta yli 150.  Viime vuosina onkin tehty päätöksiä uusista hidasteista lähinnä koulujen välittömään läheisyyteen ja muihin sellaisiin kohtiin, joissa on erityisen paljon jalankulkijoita. Rakennusmestarintietä ei voida pitää edellä esitetyn kaltaisena erityiskohteena, joten uuden töyssyn rakentamiselle ei ole perusteita.

 

Matti Enroth

Kaupunginvaltuutettu

P. 044 045 4015

enrothmatti@gmail.com