Yleiskaavan luonnos näyttää kasvupolun Helsingille

441
Kaupunkibulevardi

Yleiskaava on pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaava hahmottaa, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Uusi yleiskaava tarvitaan mm. siksi, että Helsingin on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja kasvavalle väestölleen. Vastavalmistuneen yleiskaavan luonnoksen lähtökohtana on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta.

Kaupunkibulevardi

Merkittävä osa Helsingin kasvusta kohdistuisi laajentuvaan kantakaupunkiin. Tilaa uusille kantakaupunkimaisille kaupunginosille saataisiin pitkällä tähtäimellä moottoritiemäisten väylien varsilta muuttamalla ne kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella.

– Yleiskaavan tavoitteena on Helsinki, jossa on tarpeeseen vastaavasti asuntoja, monipuoliset palvelut lähellä asukkaita ja toimiva joukkoliikenne. Tavoiteltavassa Helsingissä on myös viheralueita virkistykseen sekä elävää kaupunkikulttuuria, kiteyttää yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.

Yleiskaavasta on saatavana laajasti aineistoja, joihin voit tutustua tästä.

Yleiskaavan videoesittelyyn pääset tästä.

Kaupunkibulevardit ja viheralueet

Yleiskaavan ratkaisu tulevaisuuden rakentamispaineiden sijoittamiseksi perustuu merkittävältä osin moottoritiemäisten alueiden mahdolliseen bulevardisoimiseen. Eräin paikoin bulevardisoinnin toteutustapana olisi moottoritiemäisten alueiden kattaminen. Kaupunkibulevardit mahdollistavat urbaanin kantakaupungin laajenemisen. Bulevardeiksi muutettavien moottoriteiden varsille rakennetaan tiiviitä, kantakaupungin perinteistä korttelirakennetta jatkavia uusia kaupunginosia. Noin kolmasosa yleiskaavavarannosta sijoittuu kaupunkibulevardien varsille ja niiden lähiympäristöön.

Suuri osa Helsingin viheralueista säilyisi jatkossakin viheralueina. Merkittävin muutos koskisi Keskuspuiston länsireunaa, jossa moottoritien ramppi- ja melualueet on osoitettu rakentamiseen. Se mahdollistaisi Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, mutta myös suojaisi Keskuspuistoa liikenteen melulta. Uusia merkittäviä virkistys- ja matkailualueita kaavaillaan puolustusvoimilta vapautuviin saariin.

Muutokset Pakilassa ja lähiympäristössä

Yleiskaava vaikuttaa myös pohjoisten kaupunginosien maankäytön suunnitteluun ja asemakaavoitukseen. Merkittäviksi kohteiksi Tuomarinkylän ja Pakilan osalta nousivat mm. Jokeri 2:n ja Tuusulanväylän risteysvyöhykkeen lisärakentamisvaraukset jopa 6 000 asukkaalle, raideliikenteen runkoyhteys em. risteysalueelta aina Helsingin keskustaan asti, Tuusulanväylän muuttuminen kaupunkibulevardiksi Käpylän asemalta Kehä I:een saakka sekä kaupunkibulevardin varren uudisrakentaminen. Jo aiemmin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden aluevaraukset olivat mukana myös yleiskaavaluonnoksessa.

Pakila-Seuran tulevaisuustoimikunta kokoontuu 15.1.2015, jolloin pohditaan mm. yhdistyksen kannanottoa yleiskaavan luonnokseen. Pakila-Seura tiedottaa asiasta mm. näiden sivujen ja järjestettävien aluefoorumien kautta.

Osallistu yleiskaavatapahtumiin ja keskusteluihin

Kaupunkilaisia kutsutaan osallistumaan erilaisiin yleiskaavaa koskevaan info- ja keskustelutilaisuuksiin info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi):

  • Yleiskaavan esittelyssä voit ottaa yleiskaavan laajan sisällön haltuusi muutamassa minuutissa ja saat tietää, mitä tarkoitetaan kaupunkibulevardeilla, verkostokaupungilla ja laajenevalla kantakaupungilla.
  • Yleiskaavaan kaavoittajat ovat henkilökohtaisesti tavattavissa Laiturilla kolmen viikon 12.1. – 12.2.2015 ajan ma-to klo 15-18.
  • Hetki kriitikkona –tapahtumissa voit neljänä tammikuun iltana klo 17–20 osallistua keskusteluun yleiskaavasta. Tapahtumissa keskitytään eri päivinä eri alueisiin, mutta kaikista alueista ja aiheista voi tulla keskustelemaan itselleen sopivana päivänä.

Lisätietoja tapahtumista tästä.

Keskusteluihin yleiskaavasta voit osallistua blogissa osoitteessa www.yleiskaava.fi, Facebookissa (www.facebook.com/helsinkisuunnittelee) ja Twitterissä (www.twitter.com/ksvhelsinki).