Kotiseutuliitto kouluttaa kansalaisia osallistumaan ympäristönsä suunnitteluun

Koulutusta tarjolla!

  • kansalaiset ottamaan osaa kotiseutunsa kulttuuriympäristöjen varjeluun ja suunnitteluun
  • Kansalaisopas nettiin

Suomen Kotiseutuliitto kouluttaa kansalaisia syksyn ja kevään aikana ottamaan osaa kotiseutunsa kulttuuriympäristöjen varjeluun ja suunnitteluun. Koulutusta järjestetään eri puolilla maata. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

”Tavallisen kansalaisen on vaikea asettua puolustamaan tärkeäksi kokemiaan rakennuksia, alueita ja maisemia ellei hän tunne oikeuksiaan ja päätöksenteon vaiheita”, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Heikki Kukkonen toteaa.

Koulutusta järjestetään yhteistyössä ELY-keskusten, maakuntamuseoiden ja maakuntaliittojen kanssa.

Kansalaisopas nettiin

Kotiseutuliitto on saanut koulutuskierroksen ja sen ohella tehtävän kansalaisoppaan toteuttamista varten ympäristöministeriön avustusta. Tärkeä osa hanketta on luoda nettiin kansalaisille kattava ja helppokäyttöinen tietopaketti, jonka avulla asiaan voi perehtyä itsenäisesti. Aineisto on jo pääosin käyttövalmis, mutta sitä kehitetään ja kartutetaan edelleen koko koulutuskierroksen ajan osallistujilta koottavan palautteen avulla. 

Koulutukseen toivotaan osallistuvan etenkin erilaisten ympäristö- ja kaavoitusasioista kiinnostuneiden yhdistysten jäseniä. Myös ympäristöasioiden parissa työskentelevät virkamiehet ja poliitikot ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuksiin, jossa usein herää myös mielenkiintoisia ja hedelmällisiä keskusteluja paikallisista ajankohtaisista kulttuuriympäristöasioista.

”Ympärillämme on paljon sellaista, mitä ei olisi pitänyt lainkaan tehdä ja mitä pitäisi muuttaa ja kohentaa. Monet nykyisin arvostetut rakennukset ja alueet ovat olleet aikoinaan uhanalaisia ja säästyneet vain sen ansiosta, että riittävän vaikutusvaltaiset ihmiset ovat asettuneet puolustamaan niitä. Haluaisimme Kotiseutuliitossa, että kaikki voisivat vaikuttaa itselleen arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kehitykseen”, Kukkonen jatkaa.

Koulutus on jatkoa vuoden 2010 samannimiselle koulutuskierrokselle, joka järjestettiin osana Jokaisen Oma Ympäristö -kulttuuriympäristökampanjan ohjelmaa.

Seuraava Kulttuuriympäristö kunniaan  -tilaisuus järjestetään Mikkelissä tiistaina 11. lokakuuta kello 15.15–19.00 Yliopistokeskuksen auditoriossa, osoitteessa Lönnrotinkatu 5. Tilaisuuden ohjelma on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi. Ilmoittautumiset: Anni Wallenius etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi puh. (09) 612 63226.

Muut koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat varmistuvat syksyn mittaan ja tulevat näkyviin Kotiseutuliiton nettisivuille osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi.

____________
Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 632 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, valtakunnallisia järjestöjä, kaikki maakuntien liitot ja yli kolmannes Suomen kunnista. 

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Kotiseutuliitto antaa jäsenilleen neuvontaa ja koulutusta, julkaisee alan kirjallisuutta ja edistää kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.

Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja, dosentti Heikki Kukkonen puh. 0400 402 299 heikki.kukkonen@tkk.fi

Suomen Kotiseutuliiton ympäristöjaoston ja Kulttuuriympäristö kunniaan -työryhmän jäsen, yliarkkitehti Liisa Tarjanne puh. 050 337 6917 liisa.tarjanne@saunalahti.fi

Apunanne myös tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme puh. (09) 612 63225 anna-maija.halme@kotiseutuliitto.fi  ja kurssisihteeri Anni Wallenius anni.wallenius@kotiseutuliitto.fi.

www.kotiseutuliitto.fi