Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos esillä Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30

HUOM! Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 31.3.2016.

Kaupungin ohje mielipiteiden jättämiselle on seuraava:
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13). Mielipiteen tms. voi myös lähettää sähköpostitse. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosaineisto on nähtävillä 1.3.–24.3.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
· Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

 Saatteeksi

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos on hyväksytty. Kaavaluonnoksessa ei ole mitenkään otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen nostamia asioita. Muistutus löytyy täältä Uutissivulta alempana.

Nyt on edelleen tarkoitus mm. tukkia Pirjontien ja Pirkkolantien risteys. Liikenteen Pirkkolan sisäosiin on tarkoitus mennä muita teitä pitkin. Risteyksessä olevan entisen Elannon – nykyisen Urban saunan tontille on tulossa neljäkerroksinen kerrostalo. Sama kohtalo odottaa entisen Pirjon krouvin tonttia Pirjontien ja Pakilantien risteyksessä sekä Pirkkolantien bensa-aseman ja entisen Seuriksen tontteja. Pirjontien eteläpuolelle Maunulan kohdalle rakennetaan kaavaluonnoksen mukaan pieniä kerrostaloja tai jotain sentapaista.

Kaikki edellä oleva tapahtuu alueen kehittämisen nimissä. Kehityksen määräävä tekijä on Raide-Jokerin vaatimus täydennysrakentamiselle reitin varrelle. Ts. jos suunnitelmat toteutuvat kaupungin suunnitelmien mukaisesti, nousee suojellun pientaloalueen keskelle pari vähintään nelikerroksista taloa! Tähän ja muihinkin Pirkkolan asukkaita koskeviin suunnitelmiin on nyt mahdollisuus antaa kommentit Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30.

Lisää asiasta on ollut lehdissä. Mm. 14.3. Helsingin Sanomissa arkkitehtuurin professori emeritus Osmo Lappo kirjoitti mielipidesivulla asiasta otsikolla ’Raide-Jokeri ei oikeuta pilaamaan ympäristöä’.

KajL