Hallinto-oikeuden päätös 5.10.2018 Elannon tontille ei saa rakentaa viisikerroksista rakennusta

Tiedoksi Pirkkolan asukkaille.

Valitukset ns. Elannon tontin kohtalosta kaupungin uudessa asemakaavassa ovat saaneet hallinto-oikeudesta päätökset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.6.2017 uuden asemakaavan, johon sisältyi myös suunnitelma viisikerroksiseksi taloksi Pirjonaukion eli Elannon tontin ”päälle” Pirkkolalaiset vastustivat jo valmisteluvaiheessa ankarasti moista rakennusta.

Myös Pirkkolan omakotiyhdistys teki asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Muutamien mutkien jälkeen saimme 5.10.2018 hallinto-oikeuden päätöksen, jonka lopussa lukee seuraavasti: ”Asemakaavanmuutos on muodostettavan tontin 37 sekä Pirjonaukion osalta edellä esitetyillä perusteilla lainvastainen ja kaupunginvaltuuston asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskeva päätös on tältä osin kumottava.”

Ts. Elannon tontin osalta asemakaava on todettu lainvastaiseksi. Kaavailtua kerrostaloa EI saa rakentaa. Me valituksen tehneet pirkkolalaiset olimme hallinto-oikeuden mielestä oikeassa. Kaupungilla ei ole lainmukaista oikeutta tuhota omakotialueemme ainutlaatuisuutta.

Valitus koskien Pirjontien katkaisemista Pirjonaukion kohdalta sai hallinto-oikeudessa toisenlaisen päätöksen. Pirjontien katkaiseminen ei hallinto-oikeuden mielestä ole lainvastainen. Toisaalta – miksi kaupunki nyt katsoisi tarpeelliseksi ko. toimenpiteen. Aika näyttää.

Kaupunki voi yrittää valittaa hallinto-oikeuden päätöksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos sieltä saa siihen luvan. Toistaiseksi suhtautukaamme valoisasti tulevaisuuteen.

Kaj Lyytinen

Pirkkolan omakotiyhdistyksen hallituksen pj.