Pirkkolaan laaditun uuden osayleiskaavan viimeisiä vaiheita.

Yhdistyksen hallinto-oikeuteen 4.10.2017 jättämään kirjalliseen valitukseen koskien ns. Elannon tontille suunniteltua viisikerroksista taloa, tuli 5.10.2018 hallinto-oikeuden päätös. Päätöksen lopussa lukee seuraavasti: ”Asemakaavanmuutos on muodostettavan tontin 37 sekä Pirjonaukion osalta edellä esitetyillä perusteilla lainvastainen ja kaupunginvaltuuston asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskeva päätös on tältä osin kumottava.”

Seuraavaksi Helsingin kaupunki on hakenut valituslupaa Korkeimmalta Hallinto-oikeudelta koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 5.10. 2018 nro 18/0583/5. KHO on kirjeellään 30.11.2018 diaarinumero 5104/1/18 varannut Pirkkolan Omakotiyhdistykselle mahdollisuuden selityksen antamiseen Helsingin kaupungin valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta. Omakotiyhdistys jätti 30.12.2018 KHO:lle selityksen, jonka johdantano on seuraava: ”Uudistamme aiemmin hallinto-oikeudelle esittämämme ja toteamme, että hallinto-oikeuden päätös kumota asemakaavamuutos Pirjontien tontin 37 ja Pirjonaukion osalta on oikea eikä sitä ole syytä muuttaa.” Asiasta ei ole 25.1.2019 mennessä tullut päätöstä.