Tuloslaskelma 2019 ja Talousarvio 2020

Pirkkolan omakotiyhdistys ry.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta:

Tuotot

Jäsenmaksutuotot: 4375,00

Muu toiminnan tuotto: 6825,83

Yht. 11 200,83

Kulut

Toimintakulut: 10750,67

Hallinto, jäsenyydet: 342,91

Pankkikulut: 144,58

Yht. 11 238,16

Tilikauden tulos: -54,83

TASE 31.12.2019

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset 10076,05

Yht. 10076,05

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Pääoma 1.1.2019 10130,88

Tilikauden alijäämä -54,83

10076,05

Pirkkolan omakotiyhdistys ry

TALOUSARVIO VUODEKSI 2020

TULOT

Jäsenmaksut (170 x 25€) 4250,00

Toiminnan tuotto 6500,00

Yhteensä 10750,00

MENOT

Jätelava ja silppuri (kevät) 2100,00

Pirkkolan Sanomat 150,00

Purotalkoot 150,00

Lyhtyjen yö 2500,00

Joulujuhlat 1300,00

Muut tapahtumat 4050,00

Pankkikulut 150,00

Hallinto, kokoukset, jäsenyydet 350,00

Yhteensä 10750,00