Palvelujen keskittämisestä Oulunkylään suunniteltuun isoon terveys- ja hyvinvointikeskukseen

Hei,

Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueella toimivien kuuden kaupunginosayhdistyksen edustajat tapasivat perjantaina 10.6. apulaispormestari Daniel Sazonovin ja muita sote-lautakunnan jäseniä. Veimme sote-lautakunnalle osoitetun kirjelmän alueen terveysasemien, neuvoloiden ja muiden sote-lähipalvelujen säilyttämiseksi.

Tunnin mittaiseen tapaamiseen kaupunginhallituksen kokoussalissa osallistuivat lautakunnan puheenjohtaja Daniel Sazonovin lisäksi varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi ja lautakunnan muista jäsenistä Kati Juva, Minna Lindgren, Sinikka Vepsä ja Laura Korpinen. He edustivat lautakunnan kuudesta poliittisesta ryhmästä neljää: kokoomus, vihreät, SDP ja Perussuomalaiset. Muutkin oli kutsuttu, mutta heillä oli esteitä.

Maunula-seuran puheenjohtaja Marja Salmela esitteli huolemme palvelujen keskittämisestä Oulunkylään suunniteltuun isoon terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja perhekeskukseen. Lisäksi esitimme sitä eri näkökulmista täydentäneet kahden minuutin puheenvuorot (nykyisten terveysasemien hyvät tulokset, palvelujen saavutettavuus, alueen erityispiirteet, esimerkki ikäihmisen ongelmista Kalasataman isossa keskuksessa, Oulunkylän liikenneongelmat, alueen asukasmäärien kehitys ja sote-palvelujen yhteys asuinalueisiin).

Tapaaminen ja keskustelu oli hyvähenkinen. Lautakunnan jäsenet kiittivät, että olimme liikkeellä hyvissä ajoin ennen kuin esitykset alueen palveluverkosta tulevat lautakuntaan.

Täsmällisiä lupauksia lautakunnan jäsenet eivät esittäneet, mutta he totesivat selvästi tarpeen hakea ratkaisuja, jossa kaikkia palveluja ei keskitetä Oulunkylään. Puheenvuorojen perusteella lautakunnan jäsenet ymmärsivät, että näiden neljän terveysaseman laaja alue ei muodosta mitään sellaista kaupunkirakenteen ja liikenteellistä kokonaisuutta, johon riittää yksi iso palvelujen keskus. Tarpeellisena pidettiin myös alueen palvelutarpeiden arviota, jota ei virkamiesten valmistelemassa palvelujen keskittämisessä ole tähän mennessä tehty. Lautakunnan jäsenet eivät selvästikään olleet tietoisia siitä, että virkamiehet valmistelevat alueen kaikkien sote-lähipalvelujen keskittämistä (terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelun avohuolto, neuvoloiden psykologipalvelut jne).

Kyse on Helsingin sote-palvelujen pohjoisesta suurpiiristä (johon kuuluu viisi peruspiiriä: Maunula, Oulunkylä, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä ja Itä-Pakila) ja lisäksi Latokartanon peruspiiristä ja Vanhankaupungin peruspiiristä (ilman Arabianrantaa). Niissä on nyt yhteensä noin 90 000 asukasta. Asukasmäärä alueella nousee kaavapäätösten toteutuessa 2030-luvulla noin 130 000:een. Suomen kaupunkien nykyisten asukasmäärien vertailussa tämä olisi seitsemänneksi suurin ja isompi kuin esimerkiksi Kuopio, jossa on kahdeksan terveysasemaa.

Esitimme Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueiden tarpeista ja erityispiirteistä lähtevää kokeilua ja pilottia lähipalveluihin perustuvasta palveluverkosta. Samalla voitaisiin kehittää mm. kotiin, kouluihin ja päiväkoteihin tarjottavia palveluja.

Alueemme terveysasemien ja muiden sote-lähipalvelujen kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään yleisten linjausten tasolla syksyllä, kun valtuusto päättää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelustrategian. Sitä ennen on hyvä palata asiaan ja viestittää kaikille valtuutetuille alueen terveysasemien, neuvoloiden ym. säilyttämisen puolesta.

Kantaa lähiterveysasemien puolesta voi ottaa myös allekirjoittamalla adressia https://www.adressit.com/maunulan_paloheinan_ja_pihlajamaen_terveysasemien_puolest

Jos haluat kerätä adressia esimerkiksi kesätapahtumissa paperilla, kerro, niin toimitamme adressia Sinulle. Muutkin ideat siitä, miten voimme puolustaa asuinalueidemme lähipalveluja, ovat tervetulleita.

Sote-lautakunnan tapaamiseen 10.6. osallistuivat Marja Salmela Maunula-seurasta, Tapio Solonen Oulunkylä-seurasta, Jukka Tienari Pakila-seurasta, Veli-Pekka Kantanen Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksestä, Milja Parviainen Pihlajamäki-seurasta, Tarja Salo Pirkkolan omakotiyhdistyksestä ja allekirjoittanut.

Terveisin
Yrjö Hakanen, Pirkkola