Kutsu Pirkkolan Omakotiyhdistyksen vuoden 2023 vuosikokoukseen

Aika: Maanantai 13.3.2023 klo 18

Paikka: Pakinkylän VPK, Pakilantie 64

Vuosikokouksen alussa klo 18 Pirjontie 8:n asukkaat Helmi ja Jori esittelevät remonttihankettaan, joka on Instagramissa nimellä @projektipirkkis.

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

2§ Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

6§ Päätetään toimihenkilöiden palkkioista.

7§ Määrätään jäsenmaksun suuruus.

8§ Vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

9§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 § Sääntömuutos

Esitetään, että yhdistyksen sääntöjen 7 § 8-kohtaa muutetaan siten, että jatkossa valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

12 § Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

  • Keskustelua Pirkkolan omakotitalojen kylkeen tulevista kerrostaloista.
  • Tulisiko kaupunginhallitukselle tehdä esitys, että Maunulan Osa-alue 281 Pirkkola (Britas) rajattaisiin koskemaan Pirkkolan pientalojen aluetta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Pirkkola on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi pientaloalueeksi.)

13 § Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa kokoukseen! Kaikki Pirkkolan omakotitalojen asukkaat ovat tervetulleita kokoukseen. Osallistua voi myös antamalla valtakirjan edustajalleen.

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry hallitus