Etusivu

Maljojen kohotus 80-vuotiaalle Pirkkolalle sunnuntaina 17.5. klo 17, koronaepidemian vuoksi kukin omalla pihaportillaan

Mitään varsinaista tarkkaa päivämäärää ei ole, joten miksipä toukokuun kolmas sunnuntai ei tästä lähtien olisi kaupungin-osamme syntymäpäivä. Voit juhlistaa tapahtumaa myös liputuksella ja vaikkapa ilmapalloilla portillasi.

Klo 17 alkaen Facebookin “Pirkkola – Britas”-ryhmässä lauletaan Petaksentien kuoron johdolla yhteislauluna “Kalliolle kukkulalle”. Liity ryhmän jäseneksi jo etukäteen, niin näet kuoron esityksen livenä älylaitteeltasi. Hyvällä säällä tapahtuma ja koko Pirkkola ilmakuvataan dronella. Muista vilkuttaa!

Pirkkolan historia lyhyesti:

1908 Helsingin kaupunki osti Helsingin maalaiskunnassa sijaisevan Oulunkylän kartanon maa-alueineen.

1934 kaupunki alkoi valmistella uuden omakotialueen perustamista. Paikaksi valikoitui ampumaradan ja Pakinkylän välinen alue Oulunkylässä.

18.5.1938 kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman omakotialueeksi ja antoi sille nimeksi Pirkkolan omakotialue.

Syksyllä 1939 alkoi olla toteuttamista vaille valmista, mutta toisen maailmansodan puhkeaminen muutti tilanteen.

1940 talvisodan jälkeen kodittomat Karjalan evakot oli asutettava. Suomen sota Neuvos-toliittoa vastaan järkytti erityisesti muita Pohjoismaita. Norjassa avustuksina kerätyt 8 miljoonaa kruunua päätettiin käyttää asun-tojen rakentamiseen. Summasta noin puolet suunniteltiin käytettävän Pirkkolan omakoti-alueen talojen rakentamiseen. Saksan hyök-käys Norjaan huhtikuun alussa pysäytti hankkeen. Hätiin tulivat ruotsalaiset, joiden 

keräysrahoja saatiin Pirkkolan talojen raken-tamiseen. Rahojen vienti Ruotsista oli kiel-letty, niinpä talot valmistettiin Ruotsissa Helsingin kiinteistötoimiston arkkitehdin Lauri Pajamiehen laatimien tyyppipiirustus-ten mukaisesti. Talot oli ensisijaisesti tarkoi-

tettu Neuvostoliiton valtaamilta alueilta paenneille, mutta ruotsalaiset eivät pois-sulkeneet muidenkin sodasta kärsineiden asuttamista.

Toukokuussa 1940 teitä tasattiin ja viemä-reitä vedettiin. 30.5. kaupunginhallitus päätti ottaa lahjatalot vastaan.

Kesällä 1940 odotettiin toiveikkaana ruotsa-laistalojen saapumista. Kesäkuun lopussa ensimmäiset 25 taloa olivat valmiina toimi-tettaviksi. Muutamaa koivua lukuunotta-matta puut kaadettiin ja sokkeleita valettiin.

Elokuussa saapui ensimmäinen erä rakennustarvikkeita ja viimeinen talolähetys saapui Pirkkolaan 20.12.1940.