Koti Blogi Sivu 3

Muistutukset asiasta Maunula, Pirjontien ja Pirkkolantien asemakaavaehdotus on jätettävä tammikuussa 2017

Syksyllä esillä olleeseen Pirjontien-Pirkkolantien asemakaavaehdotukseen ei ole tullut muutoksia KS-lautakunnassa. Mm. Pirjontien ja Pirkkolantien risteykseen on tulossa 4-kerroksinen talo ja liikenne Pirjontille ko. kohdalla katkaistaan. Kerrostaloja kaavaillaan niin Pakilantien kuin Pirjontien alkupään varteen sekä bensa-aseman ja ent. seuriksen tonteille.

 
Tarkemmat tiedotovat nähtävillä Laiturissa (ent. linja-autoasema) ja  löytyvät myös KSV: n sivuilta:

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2014-015024&map=yes

HUOM! Tammikuu aikaa tehdä muistutus.

Muistutukset emaililla helsinki.kirjaamo@hel.fi tai perinteisemmällä postilla osoitteeseen

 

Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Tieto tästä tulisi kaikille mahdollisille muistutusten tekijöille.

Pirkkolan OKY tehnee jälleen oman muistutuksen.

Pirkkolan pikkujoulu 19.11.2016

Pikkujouluohjelma 19.11.2016

16:00 Ovet auki

17:00 Salmiakki bändi

17:15-18:30 Ruokailu

18:30Arpoja & yhteislaulua

19:00 Vieras korvatunturilta

19:15 Elävää musiikkia

20:00-21:00 Pöydät kasaan ja siivous

ILMOITTAUTUMINEN

lmoittaudu mukaan ma 14.11 mennessä Lisalle 0400-944 744 / promaide.lisa@gmail.com tai Kaj Lyytiselle 050-3220944.

Kerro ilmoittautuessa lasten ja aikuisten lukumäärä ja otatteko liha-vai kasvisruoan. Ruokalipukkeet lunastetaan paikan päällä: aikuiset 10€, lapset (4-12v) 5, (pelkkä kahvi 5€). Varaathan tasarahan ja muutenkin pientä rahaa mukaan.

Juomat erikseen euronbaarista, á 2 . Juhlien järjestämiseen ja loppusiivoukseen tarvitaan talkooväkeä, samoin arpajaispalkintoja kaivataan. Yhteydenotot hallitukseen, voittoja voi tuoda 16.11 Lisalle Papinmäentie 54

Postilaatiikkokysymyksen ratkaisu

Posti oli jakanut viestin, jossa se esittää Pirkkolassa siirtymistä ”muutaman laatikon ryhmiin”.

Pirkkolan omakotiyhdistyksen hallituksella oli asiasta neuvottelu Postin kanssa 24.10.2016.  Saimme neuvoteltua ratkaisun, joka tyydytti kaikkia osapuolia.

Postilaatikot tulisi jatkossa sijoittaa tontin ja katualueen rajan pintaan, kadun suuntaisesti, jokaisen oman portin pieleen, siis ei talon seinään eikä pensasaidan pihan puolelle. Tavoite on, että laatikot olisi sijoitettu kadun suuntaisesti jo 25.11.2016 mennessä.

Jos taloudessa kaikki asukkaat ovat yli 75 vuotiaita tai pysyvästi liikuntaesteisiä, posti kannetaan kotiin. Lampuotilantiellä muutokset tulevat voimaan vasta myöhemmin keväällä 2017, kun kadun kunnostustyöt on saatettu loppuun.

Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Helsingin kaupunki

Kirjaamo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Saimme tietää Raide-Jokerin yhteydessä kaavoitettavan myös Pirkkolan suojeltuja osia uuteen käyttötarkoitukseen, osittain jopa kahden tontin vuokraajan hakemuksesta. Heidän kanssaan suunnitelmista on neuvoteltu samalla kun omakotiyhdistyksen kuuleminen ja osallistuminen on sivuutettu. Kaavaluonnoksessa ei ole edes otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen esiin nostamia asioita. Kokosimme pian yhdistyksemme maaliskuisen vuosikokouksen jälkeen työryhmän arvioimaan esitettyä asemakaavaluonnosta. Emme tällä rajoittaneet asukkaiden omia suoria mielipiteen ilmaisuja, joita on tiedossamme lukuisia.

Lyhyesti: asemakaavaluonnos on siinä määrin keskeneräinen ja sen perustelut niin heikkoja, että kokonaisuus olisi mielestämme lähetettävä uudelleen valmisteltavaksi.

1. Sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden helmi uhattuna

Pirkkola on jälleenrakennuskauden pientaloalue Maunulan ja Länsi-Pakilan välissä. Pirkkola kokonaisuudessaan on Helsingin sodanajan ja sen jälkeisen jälleenrakentamisen kulttuuriperinnön merkittävimpiä monumentteja.

Se on suojeltu yksityiskohtaisella asemakaavalla vuonna 1988. Suojelukaava on toiminut hyvin: siihen ovat sitoutuneet niin asukkaat kuin rakennusvalvontakin. Sekä Museovirasto että Helsingin kaupunginmuseo edellyttävät jatkossakin suojelevaa kaavaa ja vetoavat asukkaiden sekä muiden ympäristöön vaikuttavien tahojen tahtoon ja valveutuneisuuteen. Asemakaavaselostuksen reipas irtiotto näistä periaatteista ei palvele tätä tarkoitusta.

2. Asemakaava-alueen rajaus johtaa mittakaavavirheisiin

Suunnittelualueen rajaus Pirkkolantien varrelle ja 25 000 kerrosneliömetrin ja 600 uuden asukkaan rakennustavoitteet johtavat kaikilla rakennettaviksi esitetyillä tonteilla Maunulaan verrattuna massiiviseen tonttitehokkuuteen ja rikkovat alueen suojellun kokonaisuuden. Aivan rajauksen ulkopuolella on useita tontteja, joihin tuo määrä voidaan kaavoittaa yhtä taitavasti kuin nyt on tehty Oulunkylän puolella.

3. Elannon tontti Pirjontie 28/Pirkkolantie 1, korttelissa 28231/1 (>37)

Pirkkolan sisääntuloaukion reunassa on vanha 1940-luvulla rakennettu yksikerroksinen myymälärakennus. Sen tilalle nykyinen suojelukaava mahdollistaa kaksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen rakentamisen. Sitä vastoin asemakaavaluonnoksessa esitetään paikalle nelikerroksista asuintaloa, jonka rakennusoikeus ylittää suojelukaavan kolminkertaisesti, mikä on räikeässä ristiriidassa suojelukaavan tavoitteiden ja museoviraston määritelmän kanssa. Nykyistä suojelukaavaa ei saa muuttaa tältä osin.

4. Pirjontien sulkeminen on huonoa kaupunkisuunnittelua

Ehdotuksen mukaan uusi kerrostalo työntyisi 15 metriä yli tontin rajan Pirjontien katualueelle. Pirjontie on alueen sisäinen pääväylä. Molemminpuoliset jalkakäytävät ja leveät viheralueet reunustavat tätä ”Pirkkolan bulevardia”. Sen katkaiseminen poikittaisella kerrostalolla on huonoa kaupunkisuunnittelua. Ehdotuksen perustelut jäivät kaikissa käymissämme tilaisuuksissa hämärän peittoon. Pirkkolan sisäiset liikennejärjestelyt tulee säilyttää nykyisellään.

5. Pirkkolantien viheryhteyden katkaiseminen rikkoo myös maiseman arvot

Nykyisen asemakaavan mukaan katunäkymät on säilytettävä ja rakennusten laajentaminen sijoitettava pihan puolelle. Katunäkymiin puuttuminen romuttaa Pirkkolan koko suojelutavoitteen. Juuri se leveähkö Pirkkolantietä reunustava viheralue, jolle viisikerroksisia kerrostaloja korttelissa 28222 on kaavailtu, on merkitty Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakarttaan viheryhteydeksi.

6. Seuriksen ja Nesteen tilalle kaavailtu ”töölöläiskortteli” 28222 ja 28225

Mikäli lisärakentamista tutkitaan Pirjontien tai Pirkkolantien varteen, tulee lähtökohtana pitää ympäristöön tarkoin sovitettua ja ympäristöä kunnioittavaa rakennustapaa. Alueen rauhoittamista täydennysrakentamiselta tulee tutkia. Voimassa olevan asemakaavan mukainen kerrosluku ja rakennusoikeus Maunulan puolella on aikanaan määritelty alueen suojelutavoitteiden mukaisesti. Niiden tulee ohjata rakentamista vastedeskin ja vähintäänkin Pirkkolantien varteen ehdotettu raskas rakentamismassa tulee poistaa.

7. Pirjontien eteläpuoli

Pirjontie eteläpuolen viheralueelle on osoitettu Raide-Jokerin linjauksen lisäksi myös uudisrakennuksia. Alue on tähän aivan liian ahdas. Uudisrakennusten liikennejärjestelyitä on mahdoton toteuttaa järkevästi. Lisäksi rakentaminen katkaisee edellä mainitun viheryhteyden. Nämä ehdotetut uudisrakennukset tulee poistaa.

8. Pakilantien tontit

Petaksentien ja Pakilantien kulmaan on asemakaavaluonnoksessa esitetty jopa nelikerroksinen kerrostalo pysäköintitason päälle. Tämä kokonaisuus on aivan liian suuri tuohon paikkaan. Kyseinen tontti on ylempänä kuin Petaksentien itäpään ensimmäiset pientalot, joten uusi rakennus tulisi seisomaan hallitsevana ”torahampaana” vanhojen, suojeltujen talojen yllä ja vaikuttaisi Petaksentien kauniina säilyneeseen yleisilmeeseen negatiivisesti.

Kannatamme täydennysrakentamista siellä missä siihen on mahdollisuudet. Kannatamme Raide-Jokeria. Kumpikaan tavoite ei kuitenkaan oikeuta pilaamaan vuosikymmenien ajan säilytettyä, arvokkaaksi tunnustettua kulttuuriympäristöä. Pyydämme sen vuoksi kohteliaimmin, että lähetätte asemakaavaan uuteen ja huolelliseen valmisteluun.

Kunnioittavasti

Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y.

Lisa Ressler-Gabrielsson

Puheenjohtaja

p. +3584 0094 4744

promaide.lisa@gmail.com

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos esillä Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30

Osmo Lappon kirjoitus HS 14.3.2016

HUOM! Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 31.3.2016.

Kaupungin ohje mielipiteiden jättämiselle on seuraava:
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13). Mielipiteen tms. voi myös lähettää sähköpostitse. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosaineisto on nähtävillä 1.3.–24.3.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
· Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

 Saatteeksi

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos on hyväksytty. Kaavaluonnoksessa ei ole mitenkään otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen nostamia asioita. Muistutus löytyy täältä Uutissivulta alempana.

Nyt on edelleen tarkoitus mm. tukkia Pirjontien ja Pirkkolantien risteys. Liikenteen Pirkkolan sisäosiin on tarkoitus mennä muita teitä pitkin. Risteyksessä olevan entisen Elannon – nykyisen Urban saunan tontille on tulossa neljäkerroksinen kerrostalo. Sama kohtalo odottaa entisen Pirjon krouvin tonttia Pirjontien ja Pakilantien risteyksessä sekä Pirkkolantien bensa-aseman ja entisen Seuriksen tontteja. Pirjontien eteläpuolelle Maunulan kohdalle rakennetaan kaavaluonnoksen mukaan pieniä kerrostaloja tai jotain sentapaista.

Kaikki edellä oleva tapahtuu alueen kehittämisen nimissä. Kehityksen määräävä tekijä on Raide-Jokerin vaatimus täydennysrakentamiselle reitin varrelle. Ts. jos suunnitelmat toteutuvat kaupungin suunnitelmien mukaisesti, nousee suojellun pientaloalueen keskelle pari vähintään nelikerroksista taloa! Tähän ja muihinkin Pirkkolan asukkaita koskeviin suunnitelmiin on nyt mahdollisuus antaa kommentit Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30.

Lisää asiasta on ollut lehdissä. Mm. 14.3. Helsingin Sanomissa arkkitehtuurin professori emeritus Osmo Lappo kirjoitti mielipidesivulla asiasta otsikolla ’Raide-Jokeri ei oikeuta pilaamaan ympäristöä’.

KajL

 

 

 

 

Keskuspuiston puolesta – tapahtuma sunnuntaina 24.4.2016 klo 11 – 15

Useita tapahtumapisteitä Keskuspuistossa.

Tietoa Helsingin yleiskaavaehdotuksen uhasta Keskuspuistolle.

Mahdollisuus allekirjoittaa adressi Keskuspuiston puolesta. Linkki adressiiin

Paikalla muun muassa Kiertävä luontokoulu Naakka, Luonto-Liiton metsäryhmä, Lintutieteellinen yhdistys Tringa ja Miljoonan linnunpöntön kampanja.

Pop up -kahviloita.

Järjestää Keskuspuistoryhmä

Hallituksen 7.3. kokouksessa päättämät tapahtumat vuodelle 2016

Puropuiston talkoot ti 3.5. klo 17 alkaen

Kesän ensimmäinen petanque-tapaaminen ke 11.5. klo 18 Puropuistossa

Lasten yleisurheilukilpailu ti 17.5. klo 18 alkaen

Jätelavatempaus la 21.5.

Kevätkirppis su 22.5.

Syyskirppis su 21.8.

La 27.8. tarjotaan lapsille ohjelmaa päivällä (klo 15) ja

La 27.8. illemmalla vietetään Lyhtyjen yötä

Pirkkolan Joulujuhla la 19.11. Saunabaarissa.

 

Vuosikokous keskiviikkona 2.3.2016 klo 18-20 Urban Saunassa (Pirkkolantie 1)

Omakotiyhdistyksen vuosikokous on kaikille pirkkolalaisille avoin tilaisuus jossa kuulet
mitä yhdistys on tehnyt ja mitä on suunnitteilla.

Otamme mielellään mukaan uusia käsiä yhdistyksen toimintaan, apua tarvitaan mm. tapahtumien järjestämisessä, tiedottamisessa, yhteyksissä kaupungin virastoihin, ym. hankkeiden eteenpäin viemisessä. Superaktiivi ei tarvitse olla, riittää että voit osallistua johonkin toimintaan vaikka vain kerran vuodessa.Myös Pirkkolan Sanomiin voi ehdottaa aiheita.
Vuosikokouksen lopuksi puutarhuri, biologi, FL Catharina Hanstén kertoon ja vastaa kysymyksiin koskien hedelmäpuiden leikkauksia ja muita varhaiskevään puutarhatöitä.

Vuosikokous keskiviikkona 2.3.2016 klo 18-20 Urban Saunassa (Pirkkolantie 1).

Omakotiyhdistyksen vuosikokous on kaikille pirkkolalaisille avoin tilaisuus jossa kuulet
mitä yhdistys on tehnyt ja mitä on suunnitteilla.

Otamme mielellään mukaan uusia käsiä yhdistyksen toimintaan, apua tarvitaan mm. tapahtumien järjestämisessä, tiedottamisessa, yhteyksissä kaupungin
virastoihin, ym. hankkeiden eteenpäin viemisessä. Superaktiivi ei tarvitse olla, riittää
että voit osallistua johonkin toimintaan vaikka vain kerran vuodessa. Myös Pirkkolan
Sanomiin voi ehdottaa aiheita.

Vuosikokouksen lopuksi puutarhuri, biologi, FL Catharina Hanstén kertoon ja vastaa
kysymyksiin koskien hedelmäpuiden leikkauksia ja muita varhaiskevään puutarhatöitä.