Liikenne ja palvelut Pitäjänmäki-seuran syyskokouksessa 27 marraskuuta

Liikenteestä ja palveluista puhutaan kirjastolla tiistaina 27 marraskuuta klo 18-20 kun Pitäjänmäki-seura kokoontuu syyskokoukseensa. Muodollisempien kokousasioiden jälkeen avataan keskustelu niistä asioista joita seuran toivotaan vievän eteenpäin Helsingin kaupungin ja muiden vastuullisten tahojen ja toimijoiden kanssa.

Kirjasto s

Pian tämän kokouksen jälkeen kutsummekin näitä vastuutahoja uuteen tilaisuuteen kertomaan pitskulaisille mitä he voivat ja aikovat asukkaiden esiin nostamien ongelmien ja toiveiden suhteen tehdä.

Itse syyskokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.

Kokoukselle ehdotetaan myös hallituksen jäsenmäärän kasvattamista nykyisestä kahdeksasta siten että tarpeen mukaan voidaan valita jopa 12 jäsentä. Olemme yrittäneet uudistaa seuran toimintaa tämän vuoden aikana ja työn on tarkoitus jatkua myös ensi vuonna. Siksi toivommekin että löytyisi lisää pitskulaisia jotka voisivat olla aktiivisesti tässä mukana.

Ilman maksavia jäseniä ei seura voi toimia. Jos liittyy nyt seuran jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun kirjataan se ensi vuoden eli 2019 maksuksi.

Jäseneksi liittyminen on helppoa. Maksamalla henkilöjäsenen 10 Euron vuoden 2019 jäsenmaksun seuran tilille FI3220601800006356 asia hoituu. Jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite pitäisi myös muistaa ilmoittaa. Myös syyskokouksessa voi liittyä jäseneksi ja maksaa vuoden 2019 jäsenmaksu.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja

 

 

KOKOUSKUTSU

Pitäjänmäki-seuran jäsenet kutsutaan seuran syyskokoukseen joka pidetään Pitäjänmäen kirjastossa  Jousipolku 1 Helsinki tiistaina 27 marraskuuta 2018 alkaen klo 18.00.

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 käydään lyhyt yleiskeskustelu alueen liikennejärjestelyistä ja ongelmista. Mikäli halutaan voidaan tämän asian käsittelyä jatkaa eri kokouksessa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 kohdassa mainitut asiat

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus ja päätetään sääntöjen muuttamisesta (esitetään hallituksen jäsenmäärän muuttamista, nykyisissä säännäissä 8, muutetuissa säännöissä 8 – 12).
5. Hyväksytään seuraavan vuoden 2019  toimintasuunnitelma
6. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten ja eroavien jäsenten tilalle ja täydennetään hallitusta tarvittaessa uusilla jäsenillä jotka vahvistetaan kevätkokouksessa.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
9. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin, mikäli yhdistyksellä on tällainen oikeus.
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Ystävällisin terveisin

Pitäjänmäki-seuran hallitus

Jan Furstenborg

puheenjohtaja