Koti Blogi Sivu 3

Robotit Strömbergin puistossa

0
Robotit Strömbergin puistossa 9 kesäkuuta kello 16 - 17.30

Pitskun putous ja robotit – kaksi hienoa juttua peräjälkeen Strömbergin puistossa lauantaina 9 kesäkuuta.

Robotit Strömbergin puistossa 9 kesäkuuta kello 16 - 17.30

Robotit Strömbergin puistossa

 

Kesäisellä kävelyllä Pitäjänmäen Reimarlassa – muistipiiri kokoontuu jälleen syksyllä

0
JP Muistipiiri 03xs

 

JP Muistipiiri 03xsMuistipiirin väkeä Kokkokallion laella. Kuva Jussi-Petteri Lappi.

Tämän kevään viimeisen Pitäjänmäki muistelee – tapaamisen ohjelmassa oli kävelyretki Reimarlan länsiosiin tiistaina 22.5.2018. Kävely suuntautui mm. Knuutintien, Henrikintien, Kyläkirkontien, Sylvesterintien, Konalantien ja Kokkokalliontien alueille. Jyrkinkallion lähellä myös käytiin sekä Kokkokallion laella. Kesäinen sää suosi kävelyretkeä, jonka päätteeksi kahvit nautittiin Konalantie 10:ssä Pitäjänmäen työväenyhdistyksen kerhotilassa.

JP Muistipiiri 01xsKulttuurikirkon edessä pysähdyttiin hetkeksi juttelemaan nuorempien pitskulaisten kanssa. Kuva: Jussi-Petteri Lappi

Pitäjänmäki muistelee – toiminta käynnistyi syksyllä 2004 ja on jatkunut keskeytyksettä siitä saakka. Toiminnan tarkoituksena on kerätä monipuolisesti muistitietoa ja valokuvia Pitäjänmäestä ja sen historiasta.

Pitäjänmäki muistelee – tapaamisten vakiokävijöihin kuuluu lapsuutensa ja nuoruutensa Pitäjänmäessä viettäneitä tai alueella pidempäänkin asuneita. 

JF muistipiiri 01xsTällä kertaa käveltiin Pitäjänmäen Reimarlassa josta monella mukana olijalla on paljon muistoja. Kesäinen sää todella suosi kävelijöitä. Kuva: Jan Furstenborg

Toivotamme kaikki Pitäjänmäen historiasta ja muutenkin alueesta kiinnostuneet sekä uudemmatkin pitäjänmäkeläiset lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan, joka jatkuu uusilla tapaamisilla jälleen alkusyksyllä 2018.

Pitäjänmäki muistelee – nettisivut löytyvät osoitteesta pitajanmakimuistelee.com

Teksti: Jussi-Petteri Lappi

Kivikauden löytöjä kaivettiin esiin Pitäjänmäen Nuolipuistossa

0
Jan Fast 01xs

Pitäjänmäki on perinteitä ja historiaa täynnä vaikkei sitä heti muomaisikaan. Niin vihreää ja rauhallista, ja kuitenkin aivan Helsingin keskustan tuntumassa.

Marttilan-Reimarlan Nuolipuistossa oli aika käytännöllisesti katsoen pysähdyksissä toukokuisena viikonloppuna 2018. Kymmenet arkeologit, useimmat harrastajia, etsivät tiiviisti ja innokkaasti esineitä ja jälkiä joita kivikauden kyläläiset jättivät tänne noin 5,000 vuotta sitten.

Kaivuut sijoittuivat kukkulalle aivan leikkipuiston kupeessa. Aikoja sitten se oli ollut pieni saari jonne läheisen kylän ihmiset tulivat hylkeenpyyntiin ja muhin toimiin. Siihen aikaan maa oli alempana, sinne painuneena jääkauden paksun ja painavan jääpeitteen voimasta. Suurin osa Pitäjänmäestäkin oli veden peitossa.

Jan Fast 01xs

Johtava suomalainen arkeologi Jan Fast toteutti kaivausprojektia tällä samalla paikalla jo 15 vuotta sitten. Hän siis tiesi mitä odottaa. Jo suunnitteluvaiheessa hän kertoikin minulle että ongelmaksi saattaa itse asiassa tulla se että löydetään liikaa esineitä. Tämä vahvistuikin tänään ja selvästi hyvin iloisena hyvästä tuloksesta hän huokasi ja sanoi jo miettivänsä seuraavaa vaihetta jolloin hän työtovereineen aloittaa löytöjen puhdistamisen ja luetteloimisen.

Useimmat löydöt olivat saviesineiden siruja mutta myös muita todella mielenkiintoisia esineitä löytyi. Näihin kuului muutama nuolenkärki joista yksi on todennäköisesti tullut jostakin kauempaa, ehkä nykyisestä Baltiasta tai Ruotsista. Esiin kaivettiin myös meripihkaa ja suuremmasta kallionpalasta löydetyt jäljet saattavat merkitä että kiviä lämmitettiin siellä esimerkiksi hylkeenrasvan sulattamiseksi.

Myönnän etten paljoa näistä tiedä mutta näin sen ymmärsin kun keskustelin siellä paikan päällä.

Nuolipuisto kivikausi 04xs

Meille pitäjänmäkeläisille näiden tieteentekijöiden – niin ammattilaisten kuin harrastajien ja opiskelijoidenkin – työn seuraaminen oli hieno kokemus. Projektillaan he auttavat myös meitä näkemään osia alkuhistoriastamme. Monet pitskulaiset kävivätkin paikalla ja kaikki saivat ystävällisen vastaanoton ja erinomaisen opastuksen kaivuuryhmältä. Jotkut heistä olivat jopa olleet mukana ensimmäisissä kaivauksissa vuosituhannen vaihteessa.

Myös Pitäjänmäki-seurana tulemme ilman muuta jatkamaan nyt alkavaa yhteistyötä Jan Fastin ja hänen tiiminsä kanssa. Pitäjänmäki-päivillä 9 syyskuuta 2018 tullaankin esittelemään sekä tätä projektia että arkeologista tutkimusta yleisemminkin. Toivottavasti saamme ensi vuonna jatkoa tälle Nuolipuiston projektille.

Pitäjänmäki yhdistää vanhat kylät ja uudet asuinalueet, perinteikkäät teollisuusalueet ja Helsingin piilaakson korkean teknologian toimintoineen. Kaikille meille on sekä miellyttävää että tärkeää nähdä kuinka kauas asuinseutumme historia ulottuu ja kuinka syvällä yhteisömme juuret ovat maamme syntyvaiheissa.

Tämän vuoden kaivaukset Pitäjänmäen Nuolipuistossa olivat osa Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston (Arbis) laajaa kurssitoimintaa.

On tärkeää muistaa että arkeologiset kaivuut ovat luvanvaraisia ja ammattilaisten vastuulla. Laki kieltää ankarasti kaiken omaehtoisen kaivamisen myös tällä Pitäjänmäen Nuolipuiston alueella. Jos haluaa mukaan tähän mielenkiintoiseen toimintaan niin oikea tapa on ottaa yhteyttä arkeologian harrastajien järjestöön. Tämän voi tehdä esimerkiksi heidän Facebook-sivunsa kautta – https://www.facebook.com/Arkeologian-harrastajat-ANGO-ry-1…/ – joka hieman vanhentuneenakin tarjoaa mielenkiintoista luettavaa ja katsottavaa.

Jan Furstenborg

Pitäjänmäki-seuran henkilörekisteriseloste

0
Huomenna 25 toukokuuta astuu voimaan uusi henkilötietolaki. Alla julkaisemme lain edellyttämän henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteen.
Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.
Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Pitäjänmäki-seuran henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Pitäjänmäki-seura r.y. Jan Furstenborg Partiotie 16 00370 Helsinki 37. Sähköposti: pitajanmakiseura@elisanet.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pitäjänmäki-seura r.y. Jan Furstenborg Partiotie 16 00370 Helsinki 37. Sähköposti: pitajanmakiseura@elisanet.fi


3. Rekisterin nimi
Pitäjänmäki-seura ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämät tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa puhelinnumero. Lisäksi rekisteri sisältää tiedon onko kyseessä henkilö- vai yhteisöjäsen, liittymisajankohdan seuran jäseneksi, ja merkinnän jäsenmaksun maksamisesta.


6. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai Pitäjänmäki-seuran puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua. Virheelliset tiedot korjataan jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.


8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksen voi tehdä aineiston postittaminen jolloin kirjapainolle luovutetaan osoiteluettelo. Käytön jälkeen poistetaan luettelon tiedot.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ylläpidetään puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kiintolevyillä. Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään.

Kunniakäynti Pitäjänmäen sankarihaudoilla

0
Pitäjänmäen sankarihaudoilla 03xs

 

Pitäjänmäen sankarihaudoilla 03xs

Tänään sunnuntaina, kaatuneiden muistopäivänä, osallistui Pitäjänmäki-seura kunniakäyntiin Pitäjänmäen sankarihautausmaalla. Tilaisuudessa puhui Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi ja rukouksen luki pastori Benjamin Sandell alueen ruotsinkielisestä Petrus seurakunnasta (Petrus församling).

Pitäjänmäen sankarihaudoilla 02xs Lippulinna kuuntelemassa Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturin puhetta.
Pitäjänmäen sankarihaudoilla 01xs
Alueen kaupunginosayhdistysten Konala-, Pajamäki- ja Pitäjänmäki-seurojen puolesta laskivat seppeleen Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Jan Furstenborg ja seuran taloudenhoitaja Jussi-Petteri Lappi.

Nuolenkärkiä ja piikiveä – kivikauden löytöjä Pitäjänmäen Reimarlassa

0
Nuolipuisto kivikausi 03xs

 

Nuolipuisto kivikausi 03xsKolme nuolenkärkeä, piikiven pala ja paljon ruukunsirpaleita. Kivikautisia esineitä löydettiin taas eilen kaivauksissa täällä Nuolipuistossa.

Nuolipuisto kivikausi 04xs

Tänään lauantaina jatkettiin viikonlopun kestäviä kaivaustöitä suurimmaksi osaksi harrastajavoimin arkeologi Jan Fastin ja hänen työtovereidensa johdolla. Projekti on osa Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston – Arbis – kurssitoimintaa.

Nuolipuiston mielenkiintoista kaivaustoimintaa saa mielellään käydä katsomassa. Työt ovat käynnissä lauantaina ja sunnuntaina klo 10 ja 15 välillä.

Pitäjänmäki-seura on mukana tukemassa tätä proje

ktia.