Pitäjänmäen ja Konalan aluesuunnitelma nähtävillä netissä ja kirjastossa

Pitäjänmäentie alikulku

Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelma on valmistumassa. Voit tutustua suunnitelman luonnokseen 3. — 22.4 Pitäjänmäen kirjastolla sekä tähän linkitetyillä sivuilla.

Suunnittelija on myös tavattavissa Pitäjänmäen kirjastolla tiistaina 10.4. klo 17 — 19.

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Vantaan raja, Vihdintie ja sen itäpuoleinen yritysalue, etelässä Munkkivuori ja idässä Espoon raja.

Aineistoon sisältyvät asukaskyselyt ovat vuodelta 2012 ja varmaan uuttakin kommentoitavaa löytyy, ehkä muuttuneita mielipiteitäkin.

Kannattaa tutustua.

Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja
pitajanmakiseura@elisanet.fi

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/pitajanmaki-konala