Pitäjänmäki-seuran henkilörekisteriseloste

Huomenna 25 toukokuuta astuu voimaan uusi henkilötietolaki. Alla julkaisemme lain edellyttämän henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteen.
Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.
Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Pitäjänmäki-seuran henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Pitäjänmäki-seura r.y. Jan Furstenborg Partiotie 16 00370 Helsinki 37. Sähköposti: pitajanmakiseura@elisanet.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pitäjänmäki-seura r.y. Jan Furstenborg Partiotie 16 00370 Helsinki 37. Sähköposti: pitajanmakiseura@elisanet.fi


3. Rekisterin nimi
Pitäjänmäki-seura ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämät tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa puhelinnumero. Lisäksi rekisteri sisältää tiedon onko kyseessä henkilö- vai yhteisöjäsen, liittymisajankohdan seuran jäseneksi, ja merkinnän jäsenmaksun maksamisesta.


6. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai Pitäjänmäki-seuran puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua. Virheelliset tiedot korjataan jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.


8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksen voi tehdä aineiston postittaminen jolloin kirjapainolle luovutetaan osoiteluettelo. Käytön jälkeen poistetaan luettelon tiedot.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ylläpidetään puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kiintolevyillä. Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään.