Pohjois-Haaga Seura ry

Vuosi 2019 on Seuran 64. toimintavuosi.

Pohjois-Haaga Seuran toimintaperiaatteet ja tehtävät:

  • työskentelee toimialueensa, eli Pohjois-Haagan sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta 
  • toimii kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
  • on toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä 
  • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkii kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Timo Vuori, puheenjohtaja
Sami Auersalmi, sihteeri s-posti: sami(at)phyk.fi, puh. 0407252097