Mielipide 26.9.22 – Puistolan ja Tapulikaupungin asemanseutu

Puistola-Seuran kannanotto kuva Helsinki
Puistola-Seuran kannanotto kuva Helsinki

Mielipiteen on laatinut Puistola-Seuran hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Posti.

Puistolan ja Heikinlaakson asemakaavat vahvistettiin 70-luvun alussa. Kerrostaloja ei alueella ole, eikä sellaisille ole mielestämme edelleenkään tarvetta.

Kaupungin julkaisemassa ”Suunnitteluperiaatteet” asiakirjassa mainitaan mm. seuraavaa:

1.3 Rakennusoikeuden lisäys on mahdollista asemakaavan muutoksilla Yleiskaavan 2016 puitteissa koko suunnitteluperiaatteiden alueella. Mielestämme tätä periaatetta on noudatettu varsin väljästi. Alla Puistolaa koskevat havaintomme:

Seuraavassa merkittävimmät poikkeamat: Puistolantanhuan varsi:

1) Kadun pohjoispuolella Vahakuja, Mesipuu ja Linkokuja on liitetty C3 alueeksi, vaikka ne ovat YK 2016:ssa selvästi A4 alueita, joissa rak.teh. on 0,4 ja voimassa olevassa asemakaavassa 0,25

2) Kadun eteläpuolella aina Mesikukankujan eteläpuolelle asti oleva alue (6) on ehdotuksessa merkitty 0,4 – 0,7 tehokkuusluvulla, kun ne ovat
YK 2016:ssa A4 alueita ja voimassa olevassa asemakaavassa 0,25

Raidepolku:
1) Kadun länsipuolella välillä Puistolantanhua- Alankotie on koko alueen merkintänä 8A, jossa teh.luku on 1,0 – 1,6, kun noin puolet (=radan puoli) em. alueesta on YK 2016:ssa A2 aluetta ja Raidepolun puoli A4 aluetta ja
voimassa olevassa asemakaavassa 0,25

2) Kadun itäpuoli on lähes Puikkotielle asti on merkitty 6 alueeksi, jonka tehokk. on 0,4 – 0,7, kun koko alue on YK 2016:ssa varustettu merkinnällä A4 ja voimassa olevassa asemakaavassa 0,25

Alankotie:

Alankotien ja radan välinen alue Raidepolun ja Alankotien risteyksestä etelään on ehdotuksessa merkitty 6 alueeksi jonka teh.luku on 0,4 – 0,7, kun se on YK 2016:ssa A4, siis tehokk. 0,4 ja voimassa olevassa asemakaavassa 0,25

1.6 Tavoitteena on,(……) Tapulikaupungin rivitalojen tulee säilyä, mutta Puistolaan voidaan tehdä kerrostaloja ja pienkerrostaloja aseman lähelle. Kerrostalovaltaisen Tapulin rivitalot säilyvät, mutta pientalovaltaisessa Puistolassa pientaloja voidaan purkaa ja rakentaa tilalle kerrostaloja. Kuinka tavoitteissa mainitut alueen ominaispiirteet säilyvät suunnittelussa?

2.2 Lisärakentaminen tulee suunnitella kaupunkikuvallisista lähtökohdista, rakennuspaikan ominaispiirteisiin, erityisesti mittakaavaan sovittaen. Kaupunkikuvallisuus tarkoittanee alueen rakennusten yhteensopivuutta niin massoittelun kuin korkeudenkin suhteen. Pientaloalueen ilme on matalaa ympäristöönsä sopeutuvaa. Kerrostalojen paikka on Tapulin puolella – ei Puistolassa.

page1image65488096 page1image65492880 page1image65502864

Teimme 19.1.2022 yhdessä Koillis-Helaingin Omakotiyhdistys ry:n kanssa muistutuksen Raidepolku-Simakuja alueen kaavaehdotuksesta. Nyt esillä oleva suunnitteluperiaate noudattaa samoja suunnitteluperiaatteita kuin mainitussa kaavaehdotuksessa oli esitetty.

Nyt esillä oleva Suunnitteluperiaatteet loukkaavat monin osin voimassa olevaa MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKIA ja asukkaiden yhdenvertaisuutta. Alla keskeisiä kohtia mainitusta laista.

  •   lain perusperiaatteet ja tarkoitus: hyvä elinympäristö ja kulttuurisesti kestävä kehitys
  •   vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa: tulee selvittää mm. ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia
  •   elinympäristöön ja maanomistajien kohteluun liittyviä vaatimuksia: terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristörakennetun ympäristön ja luonnon vaaliminen. Kaavoituksen tulee olla tasapuolista, kenellekään ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaaMielestämme arvokkaan pientaloympäristön tuhoaminen monikerroksisilla rakennuksilla on kaikkien määräysten ja ja asukkaiden tahdon vastaista. Vaikka YK 2016 on lainvoimainen, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sen mahdollistamat rakennusoikeudet olisivat välttämättä toteutettava. Kaavoittamalla nykyiset 0,25 –tontit rakennusoikeudeltaan 0,7 asti ja jopa yli 1:n saatetaan asukkaat kovin eriarvoiseen asemaan.

Laulukonsertti Puistolan kirkossa su 11.9.2022 klo 18

Laulukonsertti Puistolan kirkossa su 11.9.2022 klo 18. Puistolalainen Jutta Holmberg yhdessä pianisti Riitta Ingelinin kanssa.

Puistola-Seuran 46. taidenäyttely virtuaalisena

Taidenäyttely Puistola-Seura kategoriakuva
Taidenäyttely Puistola-Seura kategoriakuva

Lue lisää taidenäyttelystä tapahtumasta. Taidenäyttelyn päivät tarkentuvat vielä myöhemmin. Alustavan arvion mukaan taidenäyttely pidetään virtuaalisena alkaen lokakuusta.

Kutsu  näytteilleasettajaksi 

Näyttelyyn voi  osallistua 1-3 teoksella/taiteilija.

Teoksista ilmoitetaan seuraavat tiedot alla olevan esimerkin mukaisesti.

Välttämättömät tiedot:

– Tekijä Maija Meikäläinen  

– Teoksen nimi ja vuosi Syksyinen maisema 2021

– Työtapa, koko, myynti akryyliväri 40 x 40 M*

Vapaaehtoiset tiedot:

– Yhteystieto, sähköposti  ja/tai puh.numero

– *M =  merkintä, jos teos on myytävänä

Näyttelyyn ilmoittautuminen ja JPG-muotoisten kuvien lähettäminen teoksista 15.9. mennessä sähköpostilla leena.iisalo@gmail.com tai WhatsApp-sovelluksessa p. 0400 464 278/Leena Iisalo.

                               Tervetuloa ilmoittautumaan hyvissä ajoin! 

 
      Taidenäyttelyn avajaiset 24.9.2021 Puistolan kirjastossa, 
      kuvakaappaus Ilkka Thurmanin videosta. Kuvassa sohvalla istuu Timo Uotila.

Taidenäyttely nähtävillä 27.10.2022 klo 18 alkaen osoitteessa: https://kaupunginosat.fi/puistola/puistola-seuran-46-taidenayttely-virtuaalisena-2 sekä Puistolan kirjastossa 27.10.-3.11.2022 kirjaston aukioloaikoina.

Puistola-Seuran 46. taidenäyttely virtuaalisena

Taidenäyttely Puistola-Seura kategoriakuva
Taidenäyttely Puistola-Seura kategoriakuva

Puistola-Seuran 46. taidenäyttely virtuaalisena

Puistola Seuran taidenäyttely järjestetään viimevuotiseen tapaan virtuaalisena ja se tulee nähtäväksi verkossa Puistola-Seuran kotisivuilla. Ajankohta on hieman myöhäisempi kuin tavallisesti, näyttely avataan lokakuun puolivälissä. Näyttelyvideo pyritään saamaan esitettäväksi myös Puistolan kirjaston suurella tv-ruudulla.  Tarkempia tietoja näyttelyajankohdasta myöhemmin. 

https://kaupunginosat.fi/puistola/ 

https://www.facebook.com/puistolaseura/

ja näyttelyn koordinaattorilta pirjo.isotupa@gmail.com. 

Kutsu näytteilleasettajaksi 

Näyttelyyn voi  osallistua 1-3 teoksella/taiteilija. Teoksista ilmoitetaan seuraavat tiedot esimerkin mukaisesti:

Välttämättömät   

– Tekijä Maija Meikäläinen  

– Teoksen nimi ja vuosi Syksyinen maisema 2021

– Työtapa, koko, myynti akryyliväri 40 x 40 M*

Vapaaehtoiset

– Yhteystieto, sähköposti  ja/tai puh.numero

– *M =  merkintä, jos teos on myytävänä

Näyttelyyn ilmoittautuminen ja JPG-muotoisten kuvien lähettäminen teoksista 15.9. mennessä sähköpostilla leena.iisalo@gmail.com tai WhatsApp-sovelluksessa p. 0400 464 278/Leena Iisalo.

                               Tervetuloa ilmoittautumaan hyvissä ajoin! 

 

Puistolan alueopas 2022-2023

Puistola-Seura alueopas 2022-2023 kansikuva. Kansikuvan tehnyt Helmut Grzemban.
Puistola-Seura alueopas 2022-2023 kansikuva. Kansikuvan tehnyt Helmut Grzemban.

Lue alueopas alla olevasta linkistä

Lue Puistola-Seuran uusi alueopas 2002-2023. Alueoppaasta löydät alueen toimijoita, yhdistyksiä ja yrityksiä.

Tapuli Darts Team ry

TDT ry. On Tapulikaupungissa toimiva tikkakerho. Tikkaa heitetään ravintola Tapulin Mestarissa, Maatullinaukio 2, Helsinki 75. Keskiviikkoisin pelataan viikkokisa alkaen klo 18.00. Syyskausi alkaa 7.9.  Lajeina ovat tuloskisa ja vuorotellen 305, 301 ja pikkutiuha. Tikkakisa on kaikille 18 v. täyttäneille avoin. Jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 12 kuukausikisa. Syyskuusta alkaen bingo sunnuntaisin klo 14, marraskuusta alkaen kinkkubingo.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Tero Raitaselta, tero.raitanen@ itplogistics.fi

Sihteeri Katariina Almalilta, 040 9607784, almalikatariina@karikoponen

Lisätietoja ravintola Tapulin Mestarin ilmoitustaululta.

Puistolan kirkon musiikkitoiminta 

Puistolan kirkolla on lapsikuoro Laulupuu sekä muskareita eri ikäryhmille. Aikuisten kuoroja on Malmin seurakunnan alueella useita. Puistolan kirkolla harjoittelee kamarikuoro Stella Vocalis.

Yhteystiedot

Kysy lisää musiikkityön johtavalta kanttorilta Kaisu Rauhamaalta puh. 09 2340 4494

Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) 

Perustettu 2002. Yhdistyksen tarkoituksena on Malmin historiallisen lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toimintaedellytysten kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Vapaamuotoisen jäsenyysilmoituksen voi lähettää postitse osoitteeseen Malmin lentoaseman ystävät ry, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Hki tai sähköpostilla info@malmiairport.fi. 

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Timo Hyvönen, puheenjohtaja@malmiairport.fi, 050 374 8371

Sihteeri Marco Corsi, info@malmiairport.fi

Tarkempaa tietoa toiminnastamme www.malmiairport.fi/mly/ malmin-lentoaseman-ystavat 

Lions Club Hki/Puistola 

Puistolan Leijonat perustettiin 1978. Klubi toteuttaa toiminnassaan kansainvälisen leijonajärjestön vaativaa ajatusta, ”We serve – me palvelemme!”. Puistolan Leijonat tukee oman alueensa laitoksia, järjestöjä ja henkilöitä sekä rahallisesti että tekemällä erilaisia palvelutöitä. Klubi järjestää tapahtumia varojen keräämiseksi. Joulukuusien myynti on eräs tapamme kerätä varoja hyväntekeväisyyteen.

Myyntipaikkamme on Puistolan VPK:n pihapiirissä. Kaikki kerätyt ja saadut varat menevät lyhentämättöminä alueemme kouluille, nuorisolle, vanhuksille ja muille apua tarvitseville.

Yhteystiedot

Presidentti Kari Tiilikka, 050 423 6952, kari.tiilikka@gmail.com

Sihteeri Jukka Grönlund, 040 544 5735, jae.gronlund@gmail.com

Sähköposti: helsinki.puistola@lions.fi

Lions club HKI/ Park 

Puistolassa toimii naisleijonien klubi. Klubin toimintaperiaatteena on maailmanlaajuisen leijonajärjestön mukaisesti osallistua niin kansalliseen kuin kansainväliseen toimintaan. 

Klubi myy perinteistä Puistolan kalenteria sekä järjestää erilaisia tapahtumia varojen keräämiseksi, auttaa ja palvelee apua tarvitsevia lähimmäisiä sekä tukee nuoria ja heidän harrastustoimintaansa. Jos olet kiinnostunut humanitäärisestä toiminnasta, tai sinulla on jotain kysymyksiä, ota yhteyttä.

Yhteystiedot

Presidentti Marjut Olin, 050 321 3451

Sihteeri Tiina Saarimaa, 050 3302603, tiina.saarimaa@hel.fi, yhteys myös: lchelsinkipark@gmail.com