Puistola-Seuran vuosikokous 18.4.2024

Satakielikierroksen logo tekijä Kyösti Niemi.
Satakielikierroksen logo tekijä Kyösti Niemi.

Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen sääntömääräinen Puistola-Seuran vuosikokous pidetään to 18.4. klo 18 Puistolan kirkon seurakuntasalissa. Silloin päätetaan asiat, jotka on ennen päätetty kevät- ja syyskokouksessa.

Kokouksen alussa vapaata keskustelua mm. Nuorille turvallisia tiloja Koilliseen OmaStadi-hankkeesta, joka etenee toteutukseen sekä Puistola-Seuran toiminnasta. Kerro omat toiveesi ja tule mukaan. Lämpimästi tervetuloa. Kahvitarjoilu.

Lue lisää aiheesta OmaStadi: Nuorille turvallisia tiloja Koilliseen -hankeesta.

Toimintasuunnitelma: Puistola-Seuran toimintasuunnitelma 2024

Hallitus: Puistola-Seuran halitus 2024.

Toimintasuunnitelma 2024


PUISTOLA-SEURA ry.
FASTBÖLE-SÄLLSKAPET rf.

ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

 1. Yleistä
  Puistola-Seura pyrkii sääntöjensä mukaisesti vaikuttamaan toiminta-alueensa olojen
  monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun ja
  päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, väestön harrastusmahdollisuuksien,
  yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä kotiseututuntemuksen
  ja viihtyvyyden lisäämiseen. Puistolaa pitää myös kehittää vastaamaan paremmin alueen
  nimeä lisäämällä kasvillisuutta, kuten puita, pensaita ja istutuksia. Nykyisellään asukkaat
  huolehtivat suurimmaksi osaksi itse alueen vehreydestä omissa pihoissaan. Puistola-
  Seura pyrkii edistämään seuran jatkuvaa kiinteää yhteistyötä Puistolan muiden järjestöjen
  kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi jäsenistön ja alueen asukkaiden hyväksi.
 2. Työsuunnitelma
  Puistola-Seura järjestää asukasiltoja ja kansalaistapahtumia Puistolan asukkaille
  ajankohtaisista aiheista tarpeiden mukaan. Keväällä mahdollisesti siivoustalkoot ja
  jättipalsamin hävitäminen yhdessä muiden yhdisysten kanssa. Helsinki-päivänä 12.6.
  järjestetään Satakielikierros. Puistolantorin toripäivän 7.9 aikataulu on alustavsti klo
  11-15. Se käynnistää Puistola-päivät 7-15.9, jolloin tarjolla on maksutonta ohjelmaa.
  Lisäksi taidenäyttely verkossa lokakuun alussa. Puistolan Alueopasta kehitetään edelleen
  lähinnä verkossa ilmestyväksi. Karsitaan sisällöstä yhteisösivut ja mahdollisesti muuta
  sellaista tietoa, josta on nykyään tiedot verkossa. Elävän joulukalenterin tapahtumat
  joulukuussa. Lisäksi osallistumme tilaisuuden tullen myös muiden Puistolan yhdistysten
  tapahtumiin.
  Sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisina aikoina. Samalla järjestetään
  asukasilta tarjoiluineen.
  Aktiivisen seurannan kohteena ovat toiminta-aluetta koskevat suunnitelmat sekä yleinen
  viihtyvyys, siisteys ja turvallisuus. Pyrimme edistämään eri toimijoiden yhteistyötä ja
  yhteisöllisyyttä. Toimimme yhteistyössä alueen järjestöjen, yhteisöjen ja kaupungin
  hallintokuntien, Puistolan kirjaston ja koillisen alueen kaupunginosayhdistysten kanssa
  yhteisten tilaisuuksien merkeissä ja asukkaiden mielipiteiden ja kannanottojen
  saattamiseksi päättäjien tietoon. Puistola-Seura koordinoi alueen yhdistysten yhteistyötä
  ja ylläpitää yhteistä tapahtumakalenteria ja tiedotusta.
  Seura kehittää virtuaalitoiminnan alustoja ja kanavia. Audiovisuaalisin ja
  digitaalisin viestinnän välinein edistetään saavutettavuutta, lisätään lähestyttävyyttä ja
  aktivoidaan seuran jäseniä ja alueen asukkaita osallistumaan.
 3. Toimielinten tehtävät
  Seuran hallitus kokoontuu tarvittaessa kasvokkain tai verkkokokouksissa. Kiireellisiä
  asioita hoidetaan myös puhelin- ja sähköpostiyhteyksin. Hallitus asettaa tarvittavat
  jaostoja ja työryhmiä, joilla on toiminnan ideointi-, valmistelu- ja toimeenpanovastuu ja
  nimeää näihin vastuuhenkilöt. Tällaisia voivat olla esim.
 4. Ympäristö- ja kaava-asiat; osallistuu ja vaikuttaa seuraamalla tilannetta, aktivoimalla
  asukkaita ja antaen viranomaisille lausuntoja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi sekä
  luonteen vaalimiseksi.
 • lapsi ja nuorisojaosto, joka seuraa, valmistelee ja tekee esityksiä alaansa kuuluvista
  asioista. Haluamme varmistaa alueellamme laadukkaan lasten ja nuorten
  varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toiminnan.
 • tiedotusjaosto, jotka vastaavat ensisijaisesti seuran ulkoisesta tiedotustoiminnasta ja
  yhteydenpidosta jäsenistöön. Tiedotus tapahtuu seuran nettisivuilla ja somekanavilla,
  tapahtumissa, lehdistössä ja jäsenkirjeillä. Jäsenasiainhoitaja kuuluu tähän jaostoon.
  Alueoppaan 2024 toimittamisesta vastaava toimituskunta.
 • Yhteydet muihin järjestöihin
  Seura on Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen ja samalla Suomen
  Kotiseutuliiton jäsenyhteisö, joiden – ym. tilaisuuksia voimme hyödyntää. Kiinteässä
  yhteistyössä toimitaan Helkan ja alueellisten yhdistysten kanssa. Koillisen alueen
  yhteistyökumppaneina ovat alueen kaupunginosayhdistykset. Seura edesauttaa omalta
  osaltaan paikallisten yhdistysten yhteistyötä ja nimeää sitä varten yhteyshenkilön.
 • Talous
  Toiminta katetaan jäsenmaksuilla ja Helsingin kaupungin projektiavustuksilla.
  Alueoppaan ilmoitushankinnalla pyritään kattamaan vähintään siitä aiheutuvat
  kustannukset. Taloudesta tehdään erillinen taloussuunnitelma. Jäsenmaksutuloja pyritään
  lisäämään jäsenhankintakampanjoilla.

Puistola-Seura ry. – Fastböle-Sällskapet rf.
Hallitus

Puistola-Seuran hallitus 2024.