Heikinlaakson teollisuusalue

Puistola-Seura on antanut kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta.

 

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavaluonnos.

Näkökohtia asemakaavan muutosesityksestä

Asemakaavaluonnos, joka on jo kolmatta kertaa nähtävänä, sisältää Vantaan kaupungin puolelle suunnitteilla olevat rautakaupan, puutarhatarvikkeiden ja kodinsisustuksen suurmyymälöiden tilat. Helsingin kaupungin puolelta on tarkoitus toteuttaa ainoa ajoyhteys Vantaan puolelle suunnitteilla oleviin suurmyymälöihin (n. 21000 m2) liikennejärjestelyineen. Itse hankkeen tiloista Helsingin puolelle tulisi vain jakeluaseman mittarikenttä ja pieni osa pysäköinnistä.
Molempien lausuntovaiheiden kuluessa ovat sekä lähiasukkaat, että Helsingin puolen kaupunginosayhdistykset epäilleet ajoyhteyksien riittävyyttä ja kehottaneet täydentämään niitä suoraan Kehä III:n ylittävillä yhteyksillä, mutta lähes tuloksetta.
Suunnitelman liikennejärjestelyjä emme pidä onnistuneina. Vanhalle Porvoontielle alueelle ajoa varten suunniteltu risteys, johon on siirretty myös Kalkkivuorentien liittymä, ovat säilyneet perustellusta kritiikistä huolimatta muuttumattomina kaikissa kolmessa luonnoksessa. Jo muutoinkin ylikuormitetun Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n liittymän liikenne tulisi entisestään ruuhkautumaan varsinkin kaksien lähekkäin sijoitettavien valo-ohjattujen risteysten vaikutuspiirissä. Tästä tulisivat kärsimään muun muassa Kalkkivuorentieltä Kehä III:n suuntaan kääntyvät.
Tulevaisuudessa ennen pitkää suurmyymälöiden kannattavuutensa säilyttääkseen olisi luultavasti löydettävä täydentäviä liikenneratkaisuja joko suoraan Kehä III:n yli sen pohjoispuolelle tai liittymän rampin kautta.
Puistola-Seura, Koillisen Helsingin asukkaiden edustaja ja kaupunginosayhdistys, pitää aiemmin jo kaksi kertaa Helsingin puoleisesta osasta esittämiään mielipiteitä edelleen perusteltuina ja uudistaa ne kaavaluonnoksen parantamiseksi.

Mielipiteemme:

Suunnitelman sekava Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n risteysalue sekä liittymät suurmyymälöille sekä Kalkkivuorentielle vaativat vielä hiomista. Esitetynlaisina ne eivät tule tyydyttämään. Varsinkin Kalkkivuorentien liittymä on jäänyt vajaasti esitetyksi ja sen käyttäjiä aivan oikeutetusti huolestuttaa Vanhan Porvoontien liikenteeseen mukaan pääsyn onnistuminen jatkossa.

Korttelin 4113 tontin 22 pysäköinnissä ja sisäänajossa on otettava huomioon liike-elämää palvelevan raskaan autokaluston ja työkoneiden yön yli paikoitukseen tarve. Uusi pysäköintitila voisi vähentää Heikinlaakson teille ja varsinkin Sienitielle iltaisin lastin purkua tai lastausta odottamaan pysäköityjen ajoneuvoyhdistelmien määrää. Pysäköintialueen yökäyttö ei estäisi normaalia päiväkäyttöä.

Yhteistyöterveisin

Puistola-Seura ry

Ilkka Uotila, puheenjohtaja 

Seppo Laaksonen, I varapuheenjohtaja
 
Vesa Vähätalo, Ympäristöjaoston puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKatu- ja puistoalueiden kehittäminen
Seuraava artikkeliRoosinmäki