Helsingin kaupunki pakkotilanteessa, Puistolaan järjestettävä varhaiskasvatuspaikkoja pikimmiten

Puistola-Seuran tiedote, vuosikokous 2022, 06.04.2022.

Puistola-Seura on huolissaan Helsingin Puistolan alueen päivähoitotilanteesta. Seura järjesti asukasillan ja vuosikokouksen 06.04.2022 Puistolan kirkolla. Perheiden päivähoitotilanne on joutunut hankalaan tilanteeseen 52 päivähoitopaikan lopettamisen vuoksi. Helsingin kaupunki yrittää järjestää uutta päivähoitotilaa Puistolan alueelle.

Puistola-Seuran kevätkokouksen yhteydessä pidettiin asukastilaisuus. Asukastilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä alueen asukasta (39 aikuista + 2 lasta).

Asukastilaisuudessa kuultiin Puistola-Seuran uudesta strategiasta, jossa korostuu paikallisuuden vahvistuva ilmiö. Ajatuksena on, että Puistola kaupunginosana on identifioitumisen perusta. Puistola-Seurassa ja alueen asukkaissa on herännyt sosiaalinen tilaus puistolahengelle.

Puistola on Helsingin kaupungin reuna-alue, joka on hyvinvoiva-alue, jonka oletetaan pärjäävän omillaan. Strategian ajatuksena on tuoreuttaa yhdistystä ja saada mukaan nuorempaa väkeä. Asukkaiden odotuksiksi on noussut pientalovaltaisuuden, vehreyden ylläpitäminen, liikenneturvallisuus, palveluiuden parantaminen, liikuntapaikat ja kokoontumispaikat sekä palvelut.

Puistola-Seuran arvoiksi nostettiin yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys, välittäminen ja turvallisuus. Missioksi otettiin kylähengen luominen ja vahvistaminen sekä tuodaan Puistola oikealla nimellä Helsingin kartalle ja asukkaiden sydämenasiaksi. Visioksi nostettiin, että Puistola tunnettaisiin vehreänä, viihtyisänä ja turvallisena pientaloalueena, jossa on riittävät palvelut. Puistola-Seuran on keskeinen tekijä alueen asioiden edistäminen asukkaiden hyväksi.

Toivotaan, että asukkaat pysyvät täällä, osallistuvat alueen toimintaan ja ajavat asukkaiden yhteistä etua.

Asukastilaisuudessa puhututti Puistolan alueen päivähoitotilanne

Asukastilaisuuteen osallistui etänä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen päällikkö Paavali Pipatti. Hän kertoi Touhula Puistolan toiminnan loppuvan 30.6.2022. Hänen mukaansa Helsingin kaupunki on turvaamassa perheiden päivähoitopaikat (52 päivähoitopaikkaa). Pipatin mukaan asioiden edistämisessä on ollut kova työmaa. Virkamiehet ovat tuomassa kasvatus- ja koulutuslautakuntaan esityksen toukokuussa, minkä mukaan voitaisiin perustaa 3-ryhmäinen päiväkoti jonnekin Puistolan alueelle. Sijoitettava paikka ei ole vielä selvillä ja selvityksessä on useita eri vaihtoehtoja.

Asukastilaisuudessa oli mukana useita Puistolan alueen perheiden vanhempia, jotka olivat hyvin huolestuneita tilanteesta sekä Helsingin kaupungin suhtautumisesta heidän lapsiensa hoitoon. Helsingin kaupunki on toivonut perheitä laittamaan lasten päivähoitohakemukset pikimmiten ja toivonut samalla, että perheet kertoisivat hakemuksessa, että heidän lapsensa on Touhula Puistolassa hoidossa. Tämän tiedon kertominen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, sillä sellaista lisätietokenttää ei päivähoitohakemuksessa ole. Varhaiskasvatuksen päällikkö Pipatti kertoi koodarien tällä hetkellä tekevän kyseistä kenttää hakemukseen. 

Pipatti kertoi Helsingin kaupungin tulevan kontaktoimaan jokaisen Touhula Puistolan perheet tämän kevään aikana. Hän kertoi myös, että mikäli perhe toivoo lapsensa pääsyä perustettavaan yksikköön, pitää päivähoitohakemusta täydentää tämän osalta. Kaupungilla on halu palvella perheitä parhaalla mahdollisella tavalla ja tässä prosessissa halutaan pitää yllä jo syntyneitä lasten vertaissuhteita. 

Useat alueen vanhemmat pitivät puheenvuoroja ja kysyivät kysymyksiä varhaiskasvatuksen päälliköltä. Perheiden toiveena on, että Touhula Puistolan ryhmää ei hajautettaisi ja tämä pyyntö on esitetty useilta asiakasperheiltä jo aiemmin kaupungille. 

Mistä lisää päivähoitotilaa Puistolaan?

Asukastilaisuudessa esitettiin myös päivähoidon jatkumista samoissa tiloissa kuin nyt eli vanhan koulun pihassa olevissa parakeissa. Pipatti kertoi Touhula Puistolan vuokranneen nämä tilat, eikä vuokrasopimus siten ole kaupungin kanssa, mutta Helsingin kaupungilla on useita neuvotteluja eri suuntaan. Pipatti kertoi myös nykyisen päivähoitopaikkojen täyttöasteen olevan todella kova koko Koillis-Helsingin alueella.

Puistolalaiset vanhemmat ovat tehneet jo kasvatus- ja koulutuslautakuntaan selvityksen tilanteesta; Puistolassa on odotettu tilanteen paranemista jo vuosikymmeniä, eikä tilanne ole parantunut lainkaan. Uusia päivähoitopaikkoja on tulossa vasta 2026, kun uudisrakennukset valmistuvat, mutta tuohon vuoteen on tällä hetkellä aivan liian pitkä aika. Asukastilaisuudessa esitettiin usealta taholta, että lakkautetun Nummen päiväkodin tilalle voitaisiin nopeastikin tehdä uutta päiväkotitoimintaa sillä kyseisellä kiinteistöllä on infra jo valmiina. Lisäksi kysyttiin miksi Puistolan vanha kansakoulu ei kelpaisi kunnostettavaksi, mutta siihen Pipatti vastasi pelkän korjauksen maksavan 3,3 miljoonaa euroa, eikä tämä vielä riittäisi siihen, että tilat olisi soveltuvat varhaiskasvatukselle, eikä hyötysuhde ole tällöin hyvä varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Helsingin kaupungilla väärää tietoa Puistolan väestötilanteesta, kaupungin omat tilastot kertovat lasten määrän kasvusta

Varhaiskasvatuksen päällikkö Pipatti toisteli samaa jo vuosikymmeniä Puistolan alueen tilaisuuksissa Helsingin kaupungin suunnalta kuultua tilastoa, että Puistolan alueen lapsimäärä on laskeva. Helsingin kaupungin tilastojen mukaan Puistolan peruspiirissä 4-6-vuotiaiden ikäryhmät ovat kahdenkymmenen vuoden aikana kasvaneet selkeästi, jollei jopa hurjasti (kuva liitteenä). Esimerkiksi 5-vuotiaiden määrän kasvu on ollut yli 41 % kyseisenä aikana. 6-vuotiaiden määrän kasvu viiden vuoden aikana on ollut 8 % ja kahdenkymmenen vuoden aikana lähes 19 %. Toki tilanne vaihtelee perheiden muuttaessa alueelle ja alueelta pois. Puistolan asuinalue on viime vuosina tiivistynyt uusin omakoti- ja rivitalorakentamisin nykyisten omakotitalojen tonttien lohkomisella tai yhden talon tilalle tuleekin useampi talo. 

Kuvassa väestoennuste Helsinki Puistolan peruspiiri vuosina 2010-2020
Väestoennuste 0-6-vuotiaat Helsingissä Puistolan peruspiirissä vuosina 2010-2020. Helsingin kaupungin tilasto.

Päivähoitoa tarjottu jopa Lauttasaaresta asti

Asukastilaisuudessa kuultiin, että Puistolan alueen lapsille on tarjottu päivähoitopaikkaa Pihlajistosta, Malmilta, Arabianrannasta, Hermannista ja Lauttasaaresta. Mikään näistä paikoista ei toteuta Helsingin kaupungin toimintaperiaatetta lähipalveluista, osallisuudesta omalla alueella, eikä anna yhdenvertaisia mahdollisuuksia varhaiskasvatukseen tai elämän polkuun samalla alueella lapsesta koululaiseksi. Lisäksi tämä ajaa perheitä tilanteeseen, joissa perheet joutuvat matkustamaan julkisilla päivähoitoon useita tunteja päivässä tai hankkimaan epäekologisesti kaksi autoa, jotta päivähoitokuljetukset onnistuisivat. Myös työllistymisen näkökulmasta päivähoitotilanne on katastrofaalinen.

Ottaako yksittäinen perhe riskin laittaessaan lapsensa yksityiseen päivähoitoon?

Kaupungilta on myös kerrottu asukkaille, että perheet ovat itse ottaneet riskin laittamalla lapsensa yksityiseen päivähoitoon, mutta silti kaupungin sivuilla yksityinen päivähoitoa tarjotaan vaihtoehtona. Helsingin kaupungilla päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Perheet ovat joutuneet tilanteeseen, jossa yksityinen päivähoito lopettaa toimintansa muutaman kuukauden kuluessa ja lapsi jää täysin ilman päivähoitopaikkaa. Varhaiskasvatuksen päällikkö Pipatti kertoo neljän kuukauden rajan tulevan lainsäädännöstä. Hän kuitenkin toteaa, että tämä tapa ei tässä kohtaa ole inhimillinen perheitä kohtaan.

3 epätasa-arvoista kohtelun tapaa perheitä kohtaan

Asukastilaisuudessa tuli myös ilmi kolme Helsingin kaupungin epätasa-arvoista kohtelua eri perheitä kohtaan. Perheissä, joissa vanhempi tai joku muu lapsi on kielikylpyryhmässä,  ei tällöin tällaisen lapsen sisarus saa samanlaista etuoikeutta saman päiväkodin päivähoitopaikkaan kuin muut Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa olevat tavallisten ryhmien lasten sisarukset saavat. Lisäksi toisena piirteenä tuli ilmi, että perheen lasten ollessa sekä kaupungin julkisessa varhaiskasvatuksessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa, joutuvat perheet molemmissa paikoissa maksamaan isompaa maksua, koska sisarusperiaatetta varhaiskasvatusmaksuissa ei näissä tapauksissa noudateta. Kolmantena asiana nousi esille, että varhaiskasvatuksen toivottaisiin oleva samanhintaista, on hoitopaikkana sitten kaupungin varhaiskasvatus tai yksityinen varhaiskasvatus. Esimerkiksi Puistolassa ei perheillä ole aidosti mahdollisuus valita varhaiskasvatusta julkisen puolelta vaan yksityisen valitseminen on usein pakkotilanne, koska julkiselta puolelta päivähoitoa ei omalta alueelta yksinkertaisesti saa. 

Vuosikymmeniä sama epätoivoinen päivähoidon tilanne

Asukastilaisuuden loppupuolella käytiin yleistä keskustelua Puistolan päivähoitotilanteesta ja todettiin tilanteen olleen näin vaikea jo vuosikymmeniä. Lisäksi samalla puhututti Helsingin kaupungin väestölaskennan tilanne, miten se on ollut vuosikymmeniä väärä koko Puistolan alueella. Useissa puheenvuoroissa nousi esille se, että kannattaako Helsingissä enää asua, kun lapsiperheiden palvelut ovat tällä tasolla. Eräskin puistolalainen kertoi perheensä käyneen katsomassa kotia Hämeenlinnasta.

Puistola-Seura ehdottaa kaupungille seuraavia toimenpiteitä:

  • Kaupungin eri hallintokuntien tulisi keskustella keskenään ja tehdä hyvää yhteistyötä
  • Julkisella ja yksityisellä päivähoitosektorilla tulisi olla jouheva yhteistyö, jossa varsinaiset asiakkaat eli perheet eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan

Puistola-Seuran vuosikokous

Puistola-Seuran vuosikokous pidettiin asukasillan jälkeen. Kävimme läpi viime vuotista toimintaa ja tilinpäätöstä. Huomioimme, että korona on ollut vaikuttamassa myös meidän seuran toimintaan siten, ettei yleisötapahtumia ole voinut pitää. Puistola-Seura jatkaa seuran uudistamista sekä työtä Puistolan ja sen asiakkaiden hyväksi.

Kirjoittanut Virva Lehto

Edellinen artikkeliPuistola-Seuran jäsenkirje 01 / 2022
Seuraava artikkeliSatakielikierros 12.6.2022 klo 22