Katu- ja puistoalueiden kehittäminen

Rakennusviraston internetsivuilla toteutetaan käyttäjäkysely, jonka avulla kartoitetaan alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien näkemyksiä Puistolan ja Heikinlaakson katu- ja puistoalueiden puutteista ja vahvuuksista.

 

Kyselyyn voi vastata ajalla 1.4.- 15.5. 2009 rakennusviraston nettisivuilta www.hkr.hel.fi/suunnitelmat avautuvasta linkistä. Käyttäjäkysely on osa suunnittelun lähtöaineistoa ja varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa vuoden 2010 keväällä.

Puistola ja Heikinlaakso -aluesuunnitelman rajauskartta sekä suunnittelun tavoitteet ja sisältö löytyvät edellä mainitusta nettiosoittesta. Siellä on listaus kaikista valmistuneista ja tekeillä olevista alue- ja luonnonhoitosuunnitelmista.

Palautetta ja kysymyksiä aluesuunnittelusta on mahdollista esittää koko suunnittelun luonnosvaiheen ajan suoraan suunnittelijoille. Lisätietoja aiheesta antavat aluesuunnittelija Virpi Vertainen p. 310 38518 ( puistot ja viheralueet) ja suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen p. 310 38508 (metsät ja niityt) sekä suunnitteluinsinööri Penelope Sala-Sorsimo p. 310 39395 (kadut ja aukiot). Heitä voi lähestyä myös sähköpostitse etunimi.sukunimi@hel.fi.

Edellinen artikkeliHelsingin palvelukartta netissä
Seuraava artikkeliHeikinlaakson teollisuusalue