Lausunnot

Puistola-Seura ottaa kantaa asemakaavamuutoksiin ja muihin alueesen vaikuttaviin asioihin. Lausunnot löydät täältä.

Mielipide Simakujan ja Raidepolun asemakaavamuutoksesta

Mielipide on lähetetty Helsingin kaupungin kirjaamoon. Mielipide julkaistaan tässä...

Kannanotto Vantaan Energian lämmön kausivarastohankkeesta UUDELY/2780/2021

Suunnitteilla oleva kausivarasto sijoittuisi aivan Helsingin ja Vantaan rajalle...

Puistola-seuran kannanotto Malmin lentokenttäalueen kaavarunko-luonnokseen

LAUSUNTO MALMIN LENTOKENTÄN ALUEEN KAAVARUNKO-LUONNOKSESTA Puistola-Seura on jättämässään...

Aluesuunnitelma 2011-2020: kehittämisehdotuksia

Puistola-Seura on toimittanut 30.12.2010 kaupungin rakennusvirastolle mielipiteensä ja kehittämisehdotuksensa Puistolan ja Heikinlaakson aluesuunnitelmasta 2011-2020.

Suurimman kehittämisen tarpeen seura näkee olevan Puistorilla ympäristöineen sekä Suuntimonpuistossa. Huomattavia kehittämisodotuksia kohdistuu myös alueen eteläreunan vyöhykkeelle, jossa ovat mm. Aurinkomäentie, Aurinkomäen hevostila, Maamiehenpolku, Karjuniitynoja, täyttömäki ja koirapuisto.

Puistola-Seura: mielipiteitä Malmin lentokentän tulevaisuudesta

Puistola-Seuran hallitus on kevään mittaan seurannut Malmin lentokentän tulevaisuudesta käytyä keskustelua ja pohtinut eri kehittämisvaihtoehtoja. Seuraavassa kooste seuran mielipiteistä:

Heikinlaakson teollisuusalue

Puistola-Seura on antanut kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta.

Vantaalle lausunto Porttisuon alueen kaavasta

Kehä III:n varren lisärakentaminen vaikuttaa maisemiin Heikinlaakson puolellakin. Kehän sisälaidan vihervyöhykettä ei tulisi tarpeettomasti pilkkoa. - Mm. tähän näkokohtaan otetaan kantaa Puistola-Seuran lausunnossa asemakaavatyöstä nro 641300 ( kaupunginosa Kuninkaala, korttelin 64250 tontit 1 ja 2).

Lausunto Porttisuo-Heikinlaakson asemakaavasta

Puistola-Seura on antanut lausunnon liittyen Porttisuon kaupallisen alueen eteläosan ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavoitukseen. Näkökohdat perustuvat kaavaesityksen toiseen, Puistolan peruskoululla järjestettyyn esittelytilaisuuteen.

Heidehofin ja Kalkkikallion puistot

Puistola-Seura sai mahdollisuuden antaa Vantaan kaupungin Viheralueyksikölle palautetta Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston kehittämissuunnitelmista. Nämä ulkoilualueet palvelevat myös Puistolan ja Heikinlaakson ulkoilijoita. Palaute on valmistunut 25.7. 2008.