Luonnonsuojelualueen laajennus?

Kalkkikalliolle Vantaan puolelle on tullut luonnonsuojelualue ja Vantaa aloittaa siellä polkuverkoston parantamisen. Puistola-Seura on jättänyt ehdotuksen myös Kalkkikallion Helsingin puoleisen osan vahvistamisesta luonnonsuojelualueeksi.

 

Helsingin kaupunki 15.2.2009
Kaupunginhallitus
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

EHDOTUS LUONNONSUOJELUALUEEKSI

Vantaan kaupunki on perustanut Helsingin koillisrajalle, Puistolan pohjoispuolelle, laajan Kalkkikallion luonnonsuojelualueen. Suojelun perusteina ovat olleet monipuolinen metsämaasto geologisine erikoisuuksineen sekä runsaslukuinen ja harvinaisiakin kasveja käsittävä kasvisto.
Kasviston monipuolisuus johtuu alueen erilaisista maastotyypeistä ja erityisesti maaperän paikoittaisesta kalkkipitoisuudesta.

Vantaan kaupunki on suunnittelemassa alueelle polkuverkostoa opastauluineen liikkumisen kanavoimiseksi.

Helsingin puolelta eräs luonteva kulku puistolalaisten paljon käyttämälle Kalkkikallion alueelle voi tapahtua Vesuritien päässä Kalkkivuorentien pohjoispuolisten tonttien välissä olevan pienen (noin 0,2 hehtaaria) puistokaistaleen läpi. Tämä puistokaistale on kaupunkien rajalla kiinni Vantaan puolen suojellussa alueessa.

Ehdotus:
Edellä mainitun Helsingin puolella sijaitsevan puistokaistaleen kasvillisuus on paikan poikkeuksellisen vahvan kalkkivaikutuksen johdosta erityisen rehevä ja monipuolinen. Siellä kasvaa runsaasti muun muassa lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja haisukurjenpolvea (Geranim robertianum) ja aivan kaistaleen tuntumassa Vantaan puolella on myös laajahko esiintymä lehtosinijuurta (Mercurialis perennis). Parisen vuotta sitten kaistaleelta on löydetty uutena tietona harvinaisen ja rauhoitetun kämmekkäkasvin, pesäjuuren (Neottia nidus-avis), esiintymä (intendentti Arto Kurtto), joka vahvasti tukee alueen erityisarvon huomioon ottamista.

Puistola-Seura ehdottaakin, että kyseinen Helsingin puoleinen puisto merkitään kaavassa luonnonsuojelualueeksi. Tällä tavoin Vantaan puoleinen suojelualue jatkuisi luontevasti myös Helsingin puolelle.

Rakennustoimenpiteinä pitäisi alueen halki toteuttaa selkeä kevyt polku, joka kanavoisi kulun Kalkkikallion alueelle sillä tavoin, ettei arvokas luonto kuluisi.
Polun lähtöpäässä Kalkkivuorentien varressa voisi olla myös opastustaulu, joka kertoo alueesta ja sen luonnosta tietysti myös Vantaan puoleiselta osalta.

Puistola-Seura ry

 

Ilkka Uotila                                                       Seppo Laaksonen
Puheenjohtaja                                                    I varapuheenjohtaja
Läksyrinne 19, 00760 Helsinki
ilkka.uotila@kolumbus.fi
050 5502561

Lisätietoja: Puheenjohtaja tai
Vesa Vähätalo
Seuran ympäristöjaoksen vetäjä
vesa.vahatalo@pp1.inet.fi
0500 871030

 

 

Edellinen artikkeliMikä on Pesäjuuri?
Seuraava artikkeliPuistola-Seuran kevätkokous 19.3.2009