Muistutus Aurinkomäen asemakaavaan

Puistola-Seura on jättänyt Kaupunkisuunnitteluvirastolle muistutuksensa Aurinkomäen nyt esillä olevaan valmistuneeseen asemakaavaehdotukseen.

    Puistola-Seura ry                                                                    MUISTUTUS

                                                                                                             24.9.2007

 

 

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

 

MUISTUTUS AURINKOMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Puistola-Seura on tutustunut Aurinkomäen asemakaavaehdotukseen. Olemme aikaisemminkin lausuneet mielipiteitä sekä ensimmäisistä esillä olleista luonnoksista lokakuussa 2005, että kaavaluonnoksesta maaliskuussa tänä vuonna. Seura esittää muistutuksenaan nyt esillä olevaan valmiiseen kaavaehdotukseen seuraavaa:

 

Pidämme edelleen Solbackan tilan koko rakennusryhmän suojelua perusteltuna. Rakennusryhmä pihapiireineen on kokonaisuus, joka pääkaupunkiseudulla on poikkeuksellinen harvinaisuus ja se tulisi säilyttää mahdollisimman rikkoutumattomana. Koko rakennusryhmän suojeleminen edistäisi eri rakennuksille sopivan käytön löytämistä ja säilyttäisi kokonaisuuden, jonka hajoamista kaupunkisuunnittelulautakunta vastineessaan mielipiteeseemme kaavaluonnoksesta jo ennakoi.

 

Solbackan tilan pihapiirin ulkopuolelle jääville suojelemattomiksi suunnitelluille erillisasuinrakennuksille saattaisi myös löytyä sellaista käyttöä, joka mahdollistaisi niiden säilymisen nykysijoilla, vaikka vaatimattomassakin kunnossa ja ilman kunnallisteknisiä palveluja.

Kunnallistekniset palvelut erillisasuinrakennuksille tulisi kuitenkin aikaa myöten saada jo niiden käyttöturvallisuuden vuoksi.

 

Jatkosodan aikaisten ilmatorjunta-asemien suojakaivantojen jäännökset Aurinkomäen puiston metsikössä ovat suomalaisten lisäksi myös saksalaisten käytössä olleen Malmin lentokentän suojajoukoille tehtyjä ja olivat käytössä 14.4.1944 ja 16.9.1944 välisen ajan. Ne siis edustavat vähemmän tunnettua osaa maamme lähihistoriasta, ja sellaisina kaavallisen suojelun arvoisia. Suojelu sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä maisemanhoito ja opastaulu estäisivät asemien täyttymisen lähiasukkaiden puutarhajätteillä, kuten nyt uhkaa tapahtua.

 

Tällaiset pienet jäänteet: vanhat pihapiirit ja ”maakuopat” ovat paikkakuntalaisten arvostamia muistutuksia historiallisesta kerroksellisuudesta, kunhan ne ensin tuodaan tietoisuuteen.

 

 

Yhteistyöterveisin

 

Puistola-Seura ry

 

                                Seppo Laaksonen                                       Ilkka Uotila

                                Puheenjohtaja                                            I varapuheenjohtaja 

                                Sienitie 35 I

                                00760 Helsinki

                                seppo.laaksonen@helsinki.fi 

Edellinen artikkeliKuvia Puistola-Seuran 30-vuotisjuhlilta
Seuraava artikkeliIlmoita tapahtumasta