Päiväkoti Tenava ry

Vaakamestarinpolku 2 E, 00750 p. 0400 805 792

 

Tuetaan ja täydennetään lasten kotikasvatusta tarjoamalla päivähoitopalveluja. 3-6 -vuotiaille ikätason mukaista toimintaa, pääsääntöisesti kokopäivähoitona. Päiväkodissa pyritään painottamaan kristillisiä periaatteita.

http://www.tenava.info/