Puistola-Seuran kevätkokous 19.3.2009

Puistola-Seuran sääntömääräinen kevätkokous on torstaina 19.3. Puistolan kirkolla (huom. muuttunut päivämäärä). Ennen kokousasioita, klo 19 alkaen on asukasilta ( ks. tästä eri ilmoitus yllä)  Hallitus esittää kevätkokouksen vahvistettavaksi oheisen toimintakertomuksen vuodelta 2008.

 

 

 

PUISTOLA-SEURA RY

LUONNOS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

 

  1. Yleistä

 

Seuran jäsenmäärä oli toimintavuonne 223, johon sisältyivät perheenjäsenet (ed. vuonna 251 henkilöä ). Yhteisöjäseniä oli 28 (28). Seuran toiminta-alue käsitti Puistolan peruspiirin osa-alueet Puistola, Heikonlaakso ja Tattarisuo sekä Tapulikaupungin osa-alueeseen liittyvän omakotialueen ja Puistolan puoleisen osan Malmin lentokentän alueesta. Asukasmäärä oli ilman Tapulikaupungin osa-alueeseen kuuluvaa omakotialuetta 9840 (Puistola 6777, Heikinlaakso 3004, Tattarisuo 59) (ed. vuonna 9847).

 

Sääntöjensä mukaisesti seuran tarkoituksena on työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta, osallistua ja vaikuttaa aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, pyrkiä kohottamaan alueellista palvelutasoa ja toiminnallisuutta, edistää alueen

väestön harrastusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja kanssakäymistä sekä lisätä kotiseututuntemusta ja viihtyisyyttä ja toimia muutoinkin kotiseututyön edistämiseksi ja paikalliskulttuurin ja alueen historian tallentamiseksi.

 

Seura järjesti perinteiset Helsinki-päivän ja Puistola-päivien yleisötilaisuudet yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa ja kaksi asukastilaisuutta. Toiminnassa painottuivat ympäristö-, kaavoitus-, tie-, meluntorjunta-, ja liikenneasiat ja asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys.

 

  1. Asukastilaisuudet ja jäsenkokoukset

 

Sääntömääräisen kevätkokouksen asukastilaisuudessa 12.3. Puistolan kirkolla seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila kertoi isänsä, puistolalaisen kuvanveistäjä Gunnar Uotilan, elämänvaiheista ja teoksista. Tilaisuuteen osallistui useita Puistolan kanta-asukkaita.

 

Syyskokouksen asukastilaisuudessa 27.11. Puistolan kirkolla Timo Linjala esitteli ilmalämpöpumppuja, ja Seppo Posti täydensi esitystä ja kertoi lisäksi energiatodistuksesta. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Illan aihe todettiin erittäin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

 

3. Muut yleisötilaisuudet

 

Opastettu kierros Honkanummen hautausmaalle

 

Seura järjesti 14.5. opastetun kierroksen Honkanummen hautausmaalle. Kierrokseen osallistui 15 henkilöä.

 

Helsinki-päivä

 

Helsinki-päivän 12.6. satakielikierroksen ohjauksesta huolehti Erkki Virolainen. Kierrosesitteen laativat Matti Mannila ja Seppo Laaksonen. Kierrokseen osallistui 30 henkilöä. Kahvi- ja mehutarjoilun Tuulipussikukkulalla hoiti Leena Iisalo. Pyrhösen perhe esitti musiikkia.

 

Puistola-päivät 10.-14.9.2008

 

Puistola-päivien ohjelma on pöytäkirjan liitteenä.

 

Taidenäyttelyn töiden ripustus 9.9. sujui hyvässä talkoohengessä ammattitaitoisesti ja ripeästi. Seurasta mukana Leena Iisalo, Seppo Laaksonen ja Pirjo Nuotio. Taidenäyttelyn ja samalla Puistola-päivien avajaisissa 10.9. puhui puheenjohtaja, ja Henri Tiihonen soitti klassista kitaralla. Taidenäyttelyssä kävi n. 300 henkeä. Kävijöiden äänestämän suosituimman taulun äänimäärissä oli suuri hajonta.

 

Toripäivät avattiin 10.9. klo 10 Puistolan torilla lipunnostolla, jonka hoitivat Pentti Lahti ja Olavi Karhu. Torin pääorganisaattorina toimi Raimo Ekoluoma. Kävijöitä oli n. 600. Musiikkiohjelma sai yleisöltä kiitosta tasokkuudesta. Kolme poliittista puoluetta esittäytyi. Vanhoja moottoripyöriä ja muita ajoneuvoja esiteltiin, ja VPK piti sammutusnäytöksen. Lapsille oli hevosajelua.

 

Toripaikkamaksujen tuotto oli 185 euroa. Seuran makkaranmyynnin puhdas tuotto oli 181,60 euroa, johon sisältyy vanhoista Alueoppaista vapaaehtoisena maksuna saatu 5 euroa. Makkaragrilli saatiin kirkolta. Makkaran ja mehun myyntiä hoitivat Juhani Piilonen, Vesa Vähätalo, Pirjo Nuotio ja Terttu Heinonen.

 

Kyykkäkisaan 11.9. osallistui 4 joukkuetta. Kisan voitti LC Hki – Puistolan joukkue I (Kari Tiilikka, Rauno Särkijärvi, Markku Kaipainen, Pekka Salonen). Puistola – Seura jäi 4. sijalle. Sen joukkueeseen kuuluivat Leena Iisalo, Seppo Laaksonen, Pirjo Nuotio ja Markku Kivimäki.

 

Helsinki-aiheisen tietokilpailun 12.9. Park Pubissa voitti Pirjo Nuotio joukkueineen. Kilpailukysymykset laati Raimo Ekoluoma

 

Sunnuntaina 14.9. oli kirkossa messu ja illalla klo 17 popmessu, jossa Leena Iisalo luki seuran edustajana tekstejä. Kirkko oli lähes täynnä.

 

Itsenäisyyspäivä

 

Itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Puistolan torilla lipun nostivat Puistolan Martat, joiden edustaja piti puheen. Seurakunta tarjosi perinteiseen tapaan kirkkokahvit ennen jumalanpalvelusta.

 

 

  1. Puistolan historiahanke

 

Rahastolla on erillinen pankkitili, jolle toivotaan lahjoituksia yksityisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Tilillä oli varoja 1443 euroa.

 

Suunniteltiin muistelunauhojen purkamisen aloittamista aluksi henkilöhaastattelujen osalta.

 

4. Muu toiminta

 

Yhteydet viranomaisiin ja annetut lausunnot.

 

Kaupungin virastoihin otettiin yhteyksiä sähköpostitse ja henkilökohtaisesti. Ympäristöjaosto seurasi erittäin aktiivisesti toimialaansa liittyviä asioita ja laati lausuntoja. Yhteydenotot koskivat mm. Nummitien rakentamista, useita Porttisuon liikekeskuksen rakentamiseen ja liikenneyhteyksiin liittyviä kysymyksiä, Kalliotien jalkakäytäviä, Lahdentien, Kehä III:n ja Porvoonväylän meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa, Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston suunnitelmaluonnoksia, palvelulinjapysäkkien sijoitusta, ja Puistolan aseman ja sen lähiympäristön ilmeen parantamista

 

Lausunnoista ja kannanotoista on luettelo kertomuksen liitteenä, ja ne ovat luettavissa seuran nettisivuilta.

 

Arkistoasiat

 

Seuran arkisto sijaitsi Puistolan Urheilijoilta vuokratussa tilassa. Alkuperäiset kokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset vuosilta 1984-2005 ovat kaupunginarkistossa, samoin Alueoppaat lukuun ottamatta opasta 1979-1980 ja 1989. Seuran arkistossa on pöytäkirjojen hajakappaleita vuosilta 1977-1983.

 

Arkistossa olevien Alueoppaiden lukumäärä selvitettiin ja päätettiin säilyttää vastaista tarvetta varten 30 opasta kultakin ilmestymisvuodelta ja sitä vähäisemmät määrät kokonaan. Varsinaiset arkistokappaleet säilytetään erikseen arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä.

 

5.. Tiedotustoiminta

 

Alueopas

 

Alueoppaan toimituskuntaan kuuluivat Leena Iisalo (vastaava), Matti Mannila, Juhani Piilonen ja Ilkka Uotila. Opas julkaistiin 30. kerran, painosmäärä 9000, ja jaettiin jakelualueen (Ala-Tikkurila, Alppikylä, Heikinlaakso, Puistola, Suutarilan itäinen omakotialue, Tapulikaupunki) jokaiseen talouteen. Lisäksi opasta oli saatavissa mm. kirjastoista ja kaupungin toimipisteistä. Kansikuvana oli Tarja Ilolan piirros Vahtolammin huvilasta Valistustie 15 (Läksyrinne 21)

 

Oppaassa oli Ilkka Uotilan laajat Vahtolammin huvilaan liittyvät kirjoitukset Sodan varjossa – jatkosodan elämää Puistolassa, joka sisälsi Yrjö Kalevi Vahtolammin

päiväkirjamerkintöjä, Metsola, ja Urheilijanuorukaisen lyhyt elämäntaival. Juhani Piilosen seikkaperäinen tutkielma Sodasta rauhaan – Sirkkalanmäen rintamamiesasutuksen synty sai yleisön taholta myönteistä palautetta.

 

 

Muu tiedotus

 

Seuran jäsenille lähetettiin 2 jäsenkirjettä, joiden postituksessa käytettiin sähköpostia siltä osin kuin jäsenten sähköpostiosoitteita saatiin.

 

Seuran tiedotussihteeriksi nimettiin Anna-Riitta Piilonen, joka hoiti ulkoista tiedotusta ja seuran nettisivuja. Toiminnasta tiedotettiin monipuolisesti nettisivuilla, Koillis-Helsingin Lähisanomissa, Helsingin Uutisissa ja koulujen Reppu-Ekstrassa. Kertomuksen liitteenä on luettelo Kaupunkilehti Vartissa olleista seuran toimialaan liittyvistä kirjoituksista.

 

 

  1. Helka (Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto) ja muut järjestö- ja viranomaisyhteydet

 

Puheenjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet osallistuivat Helkan kokouksiin, jäseniltaan ja kotiseutuyhdistysten puheenjohtajien palavereihin. Helkan hallituksessa toimi koillisen alueen edustajana seuran hallituksen jäsen Vesa Vähätalo.

 

Puheenjohtaja antoi 27.5. asiantuntija-apua Lions Parkin järjestämälle Puistolan kävelykierrokselle.

 

Petri Jukanen osallistui nuorisoasiainkeskuksen asukasiltaan, jossa kerrottiin nuorisoasiainkeskuksen suunnitelmista alueellisen nuorisotyön uudistamiseksi Koillis-Helsingissä. Seppo Laaksonen osallistui Heikinlaakson osakaavan esittelytilaisuuteen ja laati lausuntoluonnoksen hallitukselle.

 

Puheenjohtaja osallistui Helkan uuden toimitilan tupaantuliaisiin ja lahjoitti Puistola-aiheisen korttisarjan. Ränkitielle valmistuneen vammaisten asuintalon vihkiäisiin 11.9. osallistuivat puheenjohtaja ja Seppo Laaksonen. Puheenjohtaja kävi onnittelemassa 70 vuotta täyttäneitä Puistolan Marttoja 23.10. ja osallistui Malmi – Seuran järjestämään itsenäisyysjuhlaan Malmitalolla. 30 vuotta täyttänyttä Lions Clubia onniteltiin sähkeellä.

 

  1. Talous

Seura toimi kaupungin avustusten ja jäsenmaksutulojen varassa. Tuloja saatiin jonkin verran myös seuran painattamien postikorttien myynnistä. Erillisen historiakirjatilin lahjoitussumma oli ennallaan 1443 euroa. Alueoppaan ilmoitusmyynti tuotti 4756 euroa.

 

  1. Toimielimet

 

Hallitus ja jaostot

 

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Ilkka Uotila, varapuheenjohtaja Seppo Laaksonen, toinen varapuheenjohtaja Pentti Lahti, Ari Arffman, Raimo Ekoluoma, Leena Iisalo, Petri Jukanen, Kari Kallio, Matti Mannila, Pirjo Nuotio, Anna-Riitta Piilonen, Juhani Piilonen, Seppo Posti, Markku Typpö ja Vesa Vähätalo. Kunniajäsen Kalevi Vaaralla oli oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

 

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Kokouspaikkoina olivat Puistolan kirkko, Tapulin seurakuntakoti ja Puistolan Urheilijoiden toimisto.

 

Hallitus asetti seuraavat jaostot ja erityistehtävien vastuuhenkilöt

 

– työvaliokunta, puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja tarvittaessa taloudenhoitaja

– koulu- ja nuorisojaosto Markku Typpö ja Petri Jukanen

– ympäristö- ja liikennejaosto, puheenjohtaja Vesa Vähätalo, Markku Typpö

– historiajaosto, puheenjohtaja Juhani Piilonen

– nettisivut, tiedotussihteeri Anna-Riitta Piilonen. Sivujen sisällöstä päättäminen hallituksella

– muu ulkoinen tiedotus: Jaostot voivat hoitaa alansa ajankohtaisasioissa tiedotusta puheenjohtajan kanssa sopien. Seuran kannanoton luonteiset tiedotusasiat hyväksyi hallitus ja niistä vastasi puheenjohtaja

– jäsenrekisteri, jäsenkirjeiden postitus, jäsenhankinta, Seppo Posti

– Puistokan Alueopas, Leena Iisalo ja toimituskunta

– Puistola-päivien markkinat, vastuuhenkilö Raimo Ekoluoma

– Helsinki-päivä, vastuuhenkilö Ilkka Uotila, esite Seppo Laaksonen ja Matti Mannila, kahvitus Leena Iisalo

– taidenäyttely, Leena Iisalo, Pirjo Nuotio

– itsenäisyyspäivän lipunnosto Olavi Karhu, Ari Arffman

– PYY (Puistolan järjestöjen yhteistyöelin) Pentti Lahti

– kotiseutuarkistotoimikunta: Juhani Piilonen, Matti Mannila, Ilkka Uotila, Vesa Vähätalo, Terttu Heinonen.

 

Toimihenkilöt

 

Taloudenhoitajan tehtävät hoiti Antti Pohjanheimo ja sihteerin Terttu Heinonen Tilintarkastajat olivat Heimo Laaksonen ja Heikki Numminen ja varatilintarkastajat Olavi Karhu ja Stina Kallio.

 

 

 

Puistola-Seura ry

 

Hallitus

 

 

LIITE :

 

Lähetettyjä kirjelmiä, lausuntoja ja kannanottoja:

 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.1.2008 Lausuma Nummitien rakentamisesta

 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 27.3.2008 Lausunto Kalliotien suunnitelmasta

 

Tiehallinto 14.4.2008 Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Lahdenväylän ja Kehä III:n osalta

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 30.4.2008 Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Vanhan Porvoontien ja Suurmetsäntien osalta

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 29.5.2008 Porttisuon kaupallisen alueen eteläosa (Vantaa) ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosa (Helsinki), Näkökohtia asemakaavan muutosesityksestä

Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö 25.7.2008 Palaute Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston suunnitelmaluonnoksista

Helsingin kaupunki. Rakennusvalvontavirasto. Ympäristökeskus 12.8.2008 Rakennusvalvontaviraston toimintatapa koskien Kääpätie 6:n hanketta 41-2525-08-DE

Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.10.2008 Porttisuon kaupallisen alueen eteläosa (Vantaa) ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosa (Helsinki) asemakaavoitus

 

Lehtikirjoituksia, jotka koskevat seuran kannanottoja ja toimintaa:

VARTTI Pohjois-Helsinki 9.1.2008 Puistolan asemaa tulisi kehittää

VARTTI Pohjois-Helsinki 13.2.2008 Puistolassa luvassa uutta sekä perinteistä

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 8.3.2008 Gunnar Uotilaa muistellaan Puistolassa

VARTTI Pohjois-Helsinki 5.3.2008 Olevia ja piileviä. Pääkirjoitus Heimo Laaksonen

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 19.3.2008 Puistolassa vastustetaan puistorakentamista. Puistola-Seuralla oma ehdotus

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 7.5.2008 Puistolasta melukannanotto

VARTTI Pohjois-Helsinki 7.5. 2008 Alkuaan Puistolan hautausmaa

VARTTI Pohjois-Helsinki 11.6.2008 Linturetki Malmin lentokentän ympäri

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 25.6.2008 Pensassirkkalintu ja sarvipöllö päärooleissa

VARTTI Pohjois-Helsinki 4.6.2008 Puistola-Seura ei kannata kaavaa

VARTTI Pohjois-Helsinki 20.8.2008 Puistola-Seura harmissaan Kääpätien hankkeesta

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 6.8.2008 Puistolasta kannanotto Vantaalle

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 10.9.2008 Syksy tuo Puistola-päivät

VARTTI Pohjois-Helsinki 10.9.2008 Tarve lähitietoon. Pääkirjoitus Heimo Laaksonen

VARTTI Pohjois-Helsinki 17.9.2008 Kyykkäkisassa vain rohkeat mukana

VARTTI Pohjois-Helsinki 17.9.2008 Puistolalla oma tietopaketti

VARTTI Pohjois-Helsinki 17.9.2008 Torin täydeltä Puistola-päiviä

VARTTI Pohjois-Helsinki 1.10.2008 Vantaan suurmyymäläsuunnitelmat vaikuttavat heikinlaaksolaisiin. Porttisuo siellä, asukasilta täällä

VARTTI Pohjois-Helsinki 19.11.2008 Kannattaako hankkia ilmalämpöpumppu

VARTTI Pohjois-Helsinki 3.12.2008 Kaunis Niilola palkittiin

 

VARTTI Pohjois-Helsinki 10.12.2008 Puistolassa ei suuria muutoksia

 

 

Edellinen artikkeliLuonnonsuojelualueen laajennus?
Seuraava artikkeliHelsingin palvelukartta netissä