Puistola-Seuran strategia 2023

Puistola-Seuran hallitus laati seuraa koskevan strategian tuleville vuosille keväällä 2022. Strategia on hyväksytty hallituksessa 25.4.2022.

Sääntöjen ja strategian suhde

 • Säännöt: yhdistyksen tarkoitus, olemassaolon pysyvä perusta, sopusoinnussa lain ja ajan hengen kanssa
 • Strategia: Lähitulevaisuuden suunnitelma, joka elää ja muuttuu ajassa (ympäristö, resurssit)

Peruslogiikka

 • Ympäristöanalyysi (johon missio perustuu)
 • Arvot: Mitkä ovat toiminnan perusarvot
 • Missio: Mihin ympäristön ilmiöihin ja  odotuksiin voimme/pitää tarttua  juuri nyt
 • Visio: Millaiseen tulevaisuudenkuvaan tähtäämme missiomme täyttämiseksi
 • Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, aikataulut, resurssit, organisointi

Ympäristö, trendit, odotukset

 • Paikallisuuden vahvistuminen nouseva yhteiskunnallinen ilmiö 
 • Kaupunginosa usein jopa tärkeämpi identifioitumisen perusta kuin itse emokaupunki. 
 • Sosiaalinen tilaus paikallishengelle, Puistolahengelle
 • Yleiskaava/kaavoitus pyrkii tiivistämään rakennetta, lisäämään kerrostalorakentamista  ja  nakertaa viheralueita. Haaste meille.

Ympäristö, trendit, odotukset

 • Olemme reuna-alue, joka jää usein huomioimatta
 • Olemme melko hyvinvoiva alue (vrt. naapurit), jonka oletetaan pärjäävän omillaan?
 • Yhdistysten toimijoiden ikääntyminen. Tilaisuus elinvoimaansa kasvattavalle, nuoria houkuttelevalle yhdistykselle.
 • Asukkaiden odotuksissa olen pientalovaltaisuus, vehreys, liikenneturvallisuus, lasten ja nuorten hyvinvointi (häiriköinnin estämiseksi), palvelut, liikuntapaikat, kokoontumispaikat

Arvot, missio ja visio

Arvot:

 • Yhteisöllisyys, välittäminen, turvallisuus, yhteistyö

Missio: 

 • Tehtävämme on kylähengen luominen ja vahvistaminen. Puistola oikealla nimellään Helsingin kartalle ja asukkaiden sydämen asiaksi.

Visio :

 • Puistola tunnetaan vehreänä, viihtyisänä ja turvallisena pientalo-alueena,  jossa on riittävät palvelut. Sateenvarjo-organisaationa Puistola-Seura auttaa eri toimijoita Puistolan asioiden ajamiseksi. Asukkaat viihtyvät pitkään Puistolassa ja osallistuvat toimintaan Puistolan parhaaksi. Asukkaat voivat aktivoitua ja järjestäytyä avullamme myös propekti-/tapahtumakohtaisesti. Puistola-Seura auttaa ja toimii tässä jäsenkirjein, Facebookissa ja verkostoissaan.