Puistolan yhdistysten yhteistyöryhmä koolla

Puistolan yhdistysten yhteistyöryhmä PYY kokoontui vuoden tauon jälkeen 13.5. 2009. Tapaamisen koollekutsujana oli Puistola-Seura ja tilaisuuden puheenjohtajana seuran vpj Pentti Lahti. Läsnä oli edustajia seuraavista yhdistyksistä tai organisaatioista: Puistolan VPK, Puistolan Urheilijat, Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö, Lions Club Hki/Suurmetsä, Puistolan Omakotiyhdistys, Lions Club Hki/Park, Lions Club Hki/Puistola, Puistolan Kokoomus, Puistolan peruskoulu, Puistolan Martat sekä Puistola-Seura.

 

Tilaisuuden alussa oli Puistolan VPK:n toiminnan esittely. Palokunta täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Se tulee osallistumaan 12.9. olevaan Puistolan toripäivän ohjelmaan ja järjestää 10.10. 2009 syntymäpäivään liittyvään vastaanoton VPK:lla.

Ajankohtaista eri yhdistyksistä ja organisaatioista:

Puistola-Seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila esitteli seuran tekemää kotiseututyötä. Lähimpiä toimintakohteita ovat Helsinki-päivänä 12.6. järjestettävä Satakielikierros sekä samana päivänä tutustumiskierros Honkanummen hautausmaalla ( alkuaan nimeltään Puistolan hautausmaa).

Myös Puistolan Urheilijoilla on 80-vuotisjuhlavuosi. Tähän liittyen järjestetään 12.9. 2009 klo 9-15 Koudan alueella jalkapallo-otteluita, ohjelmaa, yritystori ja puffetti.

Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö omistaa Tuulen Tuvan, jota on kunnostettu yhdessä Suomen Kotiseutuliiton kanssa ja jossa Tuovi Koivuranta ylläpitää nuorisotoimintaa. Yhdistys tukee Puistola-Heikinlaakson nuoriin kohdistuvaa toimintaa.

Lions Club Hki/Suurmetsä tukee nuorison ja vanhusten toimintaa Heikinlaakson, Suurmetsän, Jakomäen ja Tattarisuon alueella.

Lions Club Hki/Park on Puistolan naisleijonien klubi, toiminut 2½ vuotta ja hakee paikkaansa Puistolassa. Kohderyhmiä ovat lapset, nuoret ja vanhukset. Julkaisseet Puistola-kalenterin.

Lions Club Hki/Puistola on toiminut vuodesta 1978 lähtien ja tukenut oman kylän nuorisotoimintaa. Varoja on hankittu myymällä joulukuusia ja järjestämällä talvitempauksia.

Puistolan Martat on toiminut 70 vuotta. Yhdistyksen jäsenluku on nyt 87. Martat vuokraavat Marttalan kokoustilaa ja astioita. Puistola-päivillä syyskuussa järjestetään myyjäiset, sienineuvontaa ja käytettyjen vaatteiden keräys. Syksyllä aloittaa kuntoryhmä kirkon liikuntasalissa yhteistyössä Puistolan Urheilijoiden kanssa.

Puistolan peruskoulun perusopetuksen oppilasmäärissä on tapahtunut viimeisten kuuden vuoden aikana vähenemistä. Rehtoreiden vaihtuvuus on ollut suurta. Koululla on ollut yhteistyötä Leijonien ja marttojen kanssa. Järjestetty ikäihmisten atk-kursseja. Puistolan ala-asteella toimii perjantai-iltaisin nuorisotila Olkkari.

Jalkautuneilta oli tullut kokoukselle viesti, jossa tunnettiin huolta alueen yhteisöllisyydestä ja toivottiin syksyllä jonkinlaista tapahtumaa yhteistyössä alueen muiden tahojen kanssa.

Järjestöjen esittelykierroksen jälkeen keskusteltiin yhteistyötoiveista ja mahdollisuuksista:

– Järjestöt ovat antaneet kouluille stipendivaroja. Olisiko tarvetta hankkia yhteisin varoin kouluille jotakin tarpeellista hintavampaa, esim. videolaitteita. Koulumaailma olisi yhteishankkeissa hyvä kohde.

– LC Park haluaisi kohdentaa tukea palvelutoimintaan ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä ympäristöasioiden, yhteisöllisyyden ja kotiseututuntemuksen hyväksi. Tulisi kehittää hankkeita, joissa kaikki ovat mukana, koska toimijoiden määrä vähenee ja vapaaehtoisia on vaikea saada.

– Puistola-hengen kehittäminen kaikkien yhteisin voimin!

– Koulun rooli on tärkeä yhteisvastuuseen valmentamisessa. Kuntalaisilla ei ole vain oikeuksia vaan myös velvollisuuksia.

– Järjestöjen nettisivut ovat tärkeä tiedotuskanava; esim. PuiU:n sivuilla 300-400 kävijää päivässä.

– Koululla ja järjestöillä on ollut hyvä yhteistyö. Huononnusta on, että koulujen salivuokraus on siirtynyt rehtoreilta opetusvirastolle.

– Marttojen sienineuvonta on kustannuksiltaan kallis. Pyytäisivät parilta muulta järjestöltä apua. Leijonat (Pekka Makkonen) lupasivat auttaa.

– Puistolassa on vanhoja omenapuutarhoja. Omenalajikkeiden tunnistamista on toivottu. Martat katsovat, olisiko se mahdollista ensi vuonna.

– Vesa Vähätalo esitteli Puistola-Herikinlaakson aluesuunnitelmaa. Rakennusvirasto on lähettänyt tuhannelle Puistolan ja Heikinlaakson alueen asukkaalle kyselyn alueella toivottavista parannuskohteista.

– Malmin lentoaseman nykytilanne ja tulevaisuus: kokouksen mielipide oli, että kentän säilyttäminen nykyisellään on paras vaihtoehto mm. historiallisista ja luonnonsuojelusyistä.

– Kalkkikallio ja Roosinmäki: keskusteltiin alueiden kehittämisnäkymistä. Esille nousi myös kysymys Kalkkikallion siivouksesta. Paikallisen asukkaan aloitteeseen vastaten Puistola-Seura tarjoutui hankkimaan kaupungilta jätelavan, jos asukkaat järjestävät talkoot.

Edellinen artikkeliRoosinmäki
Seuraava artikkeliTietoa siilien suojelusta ja hoidosta