Puistolassa kansanliike oman kirjaston puolesta

Lukuisat Puistolan järjestöt ja täällä toimivat organisaatiot ovat laatineet yhteisen kannanoton paikallisten kirjastojen lakkautusuhan torjumiseksi.

 

1.12.2009

PUISTOLALAISET JA TAPULIKAUPUNKILAISET TYRMISTYNEITÄ SUUNNITELMISTA LAKKAUTTAA KIRJASTOJA

Marraskuun lopulla julkitulleiden lehtitietojen perusteella Helsingin kaupungin johdon asettama palveluverkkotyöryhmä on salassa tehdyissä suunnitelmissaan päätynyt ehdottamaan ensitietojen (25.11) mukaan viiden, myöhemmän (27.11) tiedon mukaan kahdeksan lähikirjaston lopettamista. Uutinen on nostattanut paikkakunnalla ennen kokemattoman vastustuksen.

Ihmetystä herättää ensinnäkin se, että suunnitelmassa on päädytty peräti kolmen nimenomaan koillisen alueen kirjaston lopettamiseen. Lisäksi Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen käsittely suunnitelmissa vaihtoehtoisina kohteina – ”parivaljakkona”- niin kuin Helsingin Sanomien 27. marraskuuta uutinen asiasta kertoi, on perusteiltaan täysin vääriin käsityksiin kirjastojen asiakaskunnista ja käyttöprofiileista perustuva.
Puistolan Nurkkatiellä sijaitsevassa monitoimitalossa pientaloalueella sijaitseva kirjasto on vilkkaassa käytössä oleva hyvin hoidettu kirjasto. Se on perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi profiloitunut erityisesti lasten ja nuorten käyttämäksi, jolla on selkeä yhteys myös koulumaailmaan. Tämä johtuu tietysti koulujen läheisyydestä, mutta myös henkilökunnan omaksumasta roolista ja heidän panoksestaan. Lasten ja nuorten osuus näkyy myös Nurkan kirjaston kirjalainausprofiilissa. Iltapäivisin kirjasto, osana avoimesti lasten käytössä olevien muidenkin monitoimikiinteistön tilojen kanssa, muodostaa heille turvallisen ja kehittävän ympäristön eräänlaisena valvottuna iltapäiväkerhona. Tämän lisäksi kirjasto palvelee perinteisissä tehtävissään laajaa lainaajapiiriään sekä myös päivittäisiä lehtien lukijoita, joista merkittävä osa on alueen eläkeläisiä. Nurkan kirjastolla on oma tyytyväinen asiakaskuntansa vanhan Puistolan ja Heikinlaakson puolella.

Nurkan monitoimitalo ympäristöineen on vanhan Puistolan ja Heikinlaakson rajalla ja näin ollen suuren asukasmäärän helposti saavutettavissa olevassa paikassa. Olisimmekin yhden sen hyvin toimivan osatoiminnon lakkauttamisehdotuksen sijasta odottaneet sinne kohennussuunnitelmia.

Tapulikaupungissa sijaitseva tiiviin kerrostaloalueen lähikirjasto palvelee asiakkaitaan niin ikään hyvin. Asiakaskuntana siellä on myös paljon alueen nuoria ja lapsia, joille kirjasto muodostaa turvallisen ja kehittävän ympäristön. Kirjaston asiakaskunnassa on paljon myös vähävaraisia ja maahanmuuttajia, joille se on tärkeä palvelu- ja tapaamispaikka. Monille palvelun siirtyminen toiseen kaupunginosaan tarkoittaisi, ettei sitä enää olisi.

Ajatus, että edes toisen lähikirjaston (Tapuli tai Nurkka) jääminen alueelle olisi tyydyttävä ratkaisu, ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä. Luulo, että toisen niistä lopettamisen jälkeen kirjastopalvelut menettäneet asiakkaat siirtyisivät jäljellejääneeseen, on pois suljettu kaikkien kirjaston käyttäjien, mutta varsinkin lasten ja nuorten osalta. Se, että kirjastolaitos jostain syystä käsittelee näitä kahta lähikirjastoa hallinnollisesti henkilöstön käytön kannalta samana yksikkönä, ei tee niistä asiakkaiden kannalta ”parivaljakkoa”. Jo niiden välinen fyysinen etäisyyskin on teitä pitkin noin 2,5 kilometriä. Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastot ovat omien asuinalueittensa asukkaille nyky-Suomessa aivan perusoikeuksiksi katsottavia palveluita, joista ei kumpaakaan saa missään tapauksessa lopettaa.

Suunnitelma, että Tikkurilan sinänsä erinomainen kirjasto korvaisi Tapulikaupungin kirjaston palvelut, ei toivottavasti ole minkään ratkaisuehdotuksen taustalla (etäisyys teitse Tapulista on 3,3 km ja julkisen liikenteen käytöstä peritään kaupunkien rajan ylityksen johdosta seutulipun hinta). Vantaata vauraamman Helsingin olisi moraalitonta harkitusti toteuttaa peruspalveluitaan köyhemmän naapurinsa kustannuksella.

On hämmästyttävää, että näin taantuman vallitessa ja mahdollisen laman uhatessa tuodaan, päätettäviksi leikkauksia kirjastopalveluiden kaltaisiin peruspalveluihin, joihin juuri taloudellisesti huonoina aikoina kokemusten mukaan kohdistuu erityisiä lisäpaineita ja odotuksia.
Viime aikoina julkistetut Suomen tietoyhteiskuntakehityksen kielteisestä kehityksestä kertovat raportit tukevat myös sitä, että kirjastopalvelut, joiden yksi tärkeä tehtävä on järjestää näitä palvelumahdollisuuksia kansalaisille, olisivat pikemminkin uusien palvelupisteiden ja lisäresurssien tarpeessa. Tämä tarkoittaisi Helsingissä lähikirjastoverkon tihentämistä karsimisen sijasta.

Puistola-Seura ry
puheenjohtaja Ilkka Uotila

Tapulikaupunki-Seura
puheenjohtaja Minna Ruuth

Puistolan Omakotiyhdistys ry
puheenjohtaja Pentti Kapanen

Puistolan Urheilijat ry
puheenjohtaja Uljas Joki

Puistolan VPK ry
puheenjohtaja Mauri Sivill

Puistolan Martat ry
puheenjohtaja Toini Kotilainen

Nurkkatien ala-asteen johtokunta
puheenjohtaja Kirsi Kärki-Luoto

Puistolan peruskoulun johtokunta
puheenjohtaja Anu Väisänen

Puistolan ala-asteen johtokunta
puheenjohtaja Pia-Liisa Sankari

Puistolan ala-asteen vanhemmat ry
puheenjohtaja Juha Halonen

Nurkkatien ala-asteen vanhempainneuvosto
varapuheenjohtaja Sanna Mäkelä

Puistolan peruskoulun vanhempainneuvosto
Anu Väisänen

Lions Club Hki/Puistola
presidentti Rauno Särkijärvi

 

Edellinen artikkeliPuistola-Seuran syyskokous
Seuraava artikkeliKirjastokulkue la 12.12.