Roosinmäki

Puistola-Seura on antanut lausuntonsa Roosinmäen luonnonsuojelualuesuunnitelmasta.

 

HELSINGIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

LAUSUNTO PUISTOLAN ROOSINMÄEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA

Puistola-Seura ry kiittää, että olemme saaneet mahdollisuuden tutustua otsikossa mainittuihin asiapapereihin.

Roosinmäki on osa Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevan Kalkkikallion laajempaa maastoa, joka maaperän kalkkivaikutuksen johdosta on paikka paikoin kasvistoltaan erityisen arvokas ja harvinaisiakin kasveja käsittävä.
Vantaan puoleinen Kalkkikallion metsäalue (runsaat 20 ha) on nykyisin luonnonsuojelualuetta, jonne Vantaa on tekemässä vastaavaa hoitosuunnitelmaa opastauluineen ja kulkua kanavoivine polkuineen. Puistola-Seura on vastaikään ehdottanut Helsingin puolella sijaitsevan pienen (0,2 ha), Vantaan puoleiseen laajempaan luonnonsuojelualueeseen rajautuvan puiston suojelemiseksi vastaavalla tavalla. Alueen sijaitessa aivan Roosinmäen välittömässä läheisyydessä Kalkkivuorentien toisella puolella (etäisyys noin 70 metriä Roosinmäen luoteiskulmasta), se olisi ehkä ollut mahdollista liittää tähänkin käsittelyyn, josta mahdollisuudesta emme valitettavasti olleet ehdotusta tehdessämme tietoisia. Perustelut suojelulle on esitetty tehdyssä ehdotuksessa.

Puistola-Seura pitää erinomaisen kannatettavana asiana, että Roosinmäen luonnon arvot tulisivat ehdotetun suunnitelman mukaisella tavalla tunnustetuiksi ja suojelluiksi. Suojelupäätöksellä olisi paikallisten asukkaitten ja luonnossa liikkuvien kannalta positiivinen luonnon tuntemusta ja kunnioitusta nostava vaikutus.
Suunnitelmaan liittyvän polkuverkoston rakentaminen kevyesti ja alueen länsiosan herkimpiä kohtia vältellen on oikea ratkaisu. Kasviharvinaisuuksien tarkat kasvupaikat on myös järkevästi tarkoitus pitää vain asiantuntijoiden tietona maaston kulumisen aiheuttaman kasvuedellytysten heikkenemisen välttämiseksi ja jopa niiden siirtoyritysten välttämiseksi.

PUISTOLA-SEURA RY

Ilkka Uotila, Puheenjohtaja

Seppo Laaksonen, I varapuheenjohtaja
 

Edellinen artikkeliHeikinlaakson teollisuusalue
Seuraava artikkeliPuistolan yhdistysten yhteistyöryhmä koolla