Suomen Punainen Risti Koillis-Helsingin osasto

 

Osasto SPR:n paikallisosastona on mukana valtakunnallisissa tempauksissa.
Osasto toimii myös paikallisesti valistuksen ja avun jakajana sekä järjestää mm. verenluovutustilaisuuksia.
http://rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki