Tiemelun torjuntaan

Laitetaanko meluaitaa, meluvalleja tai muita meluesteitä? Tai auttaisivatko pehmeämmät tiepinnoitteet tai uudet liikennejärjestelyt? Lue, mitä Puistola-Seura esittää lausunnossaan, joka käsittelee Vanhan Porvoontien ja Suurmetsäntien tiemelun vähentämistä.

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle

Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Vanhan Porvoontien ja Suurmetsäntien osalta.

Puistola-Seura on Koillis-Helsingissä: Puistolan ja Heikinlaakson alueella toimiva kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoitus on muun muassa edistää alueensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia antamalla lausuntoja aluetta koskevissa asioissa tuomalla asioiden käsittelyyn mukaan alueella asuvan tietämyksen ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen. Tällä kerta kohteenamme on lähinnä Heikinlaakson katujen meluisuus.

   Yleistä

   Seura on useita kertoja vuosien mittaan ottanut esille meluesteiden tarpeen alueemme läpi kulkevilla valtakunnallisilla pääväylillä, mutta on jättänyt vähemmälle huomiolle melun joka aiheutuu alueen katujen liikenteestä. Onneksi lausunnolla oleva toimintasuunnitelman Helsingin kaupungin osuus puuttuu myös katumelun torjuntaan. Tämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma käsittelee laajalti tiemelun vaimentamista:

  1. Ajoneuvoihin liittyvillä toimenpiteellä on kokonaisuuden kannalta suurin vaikutus, koska vaikutus ulottuu aina kaikkialle, missä ajoneuvot liikkuvat.
  2. Ajonopeuksien ja ajotavan vaikutus melun syntyyn on suuri, joten oikeaksi koetuilla nopeusrajoituksilla voidaan siihen monesti vaikuttaa.
  3. Tiehen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat koko tiehen paikallisesti ja sen molempiin puoliin.
  4. Meluesteet kaiteet ja vallit ovat viimeinen vaihtoehto, jos muilla tavoin ei päästä riittävään vaimennuksen tasoon. Ne antavat paikallisesti hyvän suojan ja tekevät maankäytön mahdolliseksi aivan tien välittömässä läheisyydessä. Niiden käyttö on kuitenkin maisemallisesti hyvin haasteellista.
  5. Vähemmälle huomiolle on suunnitelmassa jäänyt mahdollisuus siirtää liikennettä pois asutusalueiden läpi kulkevilta kaduilta tekemällä oikoteitä ja liittymiä.

   Toimintasuunnitelmaan pohjana oleva Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 antaa maallikollekin hyvän kuvan oman alueensa rakennuksiin kohdistuvasta liikennemelusta.

Maallikolle ei kuitenkaan ole selvinnyt ne tekijät, joilla on valittu torjuntasuunnitelman kadut. Alueeltamme on valittu vain Vanha Porvoontie, kylläkin aiheellisesti, mutta on jätetty valitsematta Suurmetsäntie, joka on suunnitelmaan valittujen Tapanilankaaren ja Tapaninkyläntien suora jatke. Yhdessä nämä tiet muodostavat Tuusulanväylän ja Lahdenväylän väliin melkein valmiin yhteyden.

…Puuttuu vain Suurmetsäntien ja Lahdenväylän ns. miniliittymä. Se on tarpeellisena merkitty jo Helsingin yleiskaavaan 2002 ja tilavaraus ns. miniliittymälle on myös kaavassa, mutta Tiehallinnon hyväksyntä puuttuu. Näin ollen Suurmetsäntien ja Tattarisuon teollisuusalueen liikenne Kehä III:lle tai Lahdenväylälle sulloutuu Vanhalle Porvoontielle ja liikenne Porvoonväylälle menee Lahdenväylän ali ja kiertää koko Jakomäen Huokotietä ja Somerikkotietä pitkin.

   Puistola-Seura kiittää kaupunkia aktiivisudesta meluntorjunnan toimintasuunnitelma aikaan saamisessa ja esittää kaupungin ympäristökeskukselle seuraavaa.
   Lausunto:

  1. Suunnitelman Kohteen 12, Vanhan Porvoontien meluaitasuunnitelmat ovat hyväksyttävät, kunhan länsisivun aita aloitetaan jo ensimmäisen omakotitalon kohdalta (Vanha Porvoontie 2). Aitatarvetta olisi ollut myös koko Haperon ja Korvasienentien välinen osuus Vanhan Porvoontien itäsivusta, sillä liikennemelu heijastuu suunnitelman kartoissa esitettyä voimakkaampana länsisivun kalliosta Sienitien itäsivun rinteen pientaloihin. Tarve näyttää nyt poistuvan Meriman:in lisärakennuksen valmistumiseen myötä. Meluaidoissa on lisäksi oltava aukot eri taloista tulevien nykyisten ajoteiden ja jalankulkupolkujen kohdilla.
  1. Suunnitelman Kohteen 12, Vanhan Porvoontien meluaitasuunnitelmakartassa ei näy melu, joka kohdistuu Kalkkivuorentien ja Vanhan Porvoontien kulmatontin pienkerrostaloihin. Melun aiheuttaa Kehä III:n liikenne. Melu on vaimennettavissa Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän ramppien viereen tehtävällä meluvallilla. Mainittujen ramppien välille Kehä III:n eteläpuolelle on Vantaan kaupungin toimesta kaavoitettavana liikerakennus, jonka suunnitelmiin pyydetty meluvalli on liitettävissä Tiehallinnon esityksestä.
  1. Suurmetsäntien meluntorjunta esitetään hoidettavaksi samoin kun Tapaninkyläntien meluntorjunta joko pehmeämmällä pinnoitteella tai meluestein. Jos valinnaksi tulee melueste, saa niitä maisemallisista syistä rakentaa vain Fallkullan kohdalle tien eteläpuolella ja Aurinkomäen kohdalle tien pohjoispuolella.
  1. Tattariharjuntien, joka on Vanhaan Porvoontien suora jatke etelään, itäpuolelle esitetään meluesteet rakennettavaksi uuden Alppikylän asuinrakennusten kohdille.
  1.  Suurmetsäntien ja Lahdenväylän liittymän (ns. miniliittymä) aikaan saamiseksi käynnistetään nopeasti neuvottelut Tiehallinnon kanssa, sillä raskaan liikenteen ohjaaminen suoraan valtaväylälle on pitkän päälle edullisin meluntorjuntatoimenpide Koillis-Helsingin katuverkostolle.

   Puistola-Seura kiittää mahdollisuudesta antaa paikallisten asukkaiden paikallistuntemus ja mielipide meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnokseen Koillis-Helsingin osalta.

   Puistola-Seura ry

Ilkka Uotila                                                Seppo Laaksonen

Puheenjohtaja                                            I varapuheenjohtaja

Lisätietoja antaa ympäristöjaoksen vetäjä:

Vesa Vähätalo, Rousku 2 R, 00760 Helsinki

0500 871030, vesa.vahatalo@pp1.inet.fi

TIEDOKSI:   Tiehallinto

                      keskushallinto@tiehallinto.fi

Edellinen artikkeliPuistolan syystapahtumia
Seuraava artikkeliHeikinlaakson asemakaavan muutosesitys