Vantaalle lausunto Porttisuon alueen kaavasta

Kehä III:n varren lisärakentaminen vaikuttaa maisemiin Heikinlaakson puolellakin. Kehän sisälaidan vihervyöhykettä ei tulisi tarpeettomasti pilkkoa. – Mm. tähän näkokohtaan otetaan kantaa Puistola-Seuran lausunnossa asemakaavatyöstä nro 641300 ( kaupunginosa Kuninkaala, korttelin 64250 tontit 1 ja 2).

 

Vantaan kaupunki
Maankäyttö- ja ympäristö
Kaupunkisuunnittelu
Eeva Sauramo
 

Osallisten kuuleminen, Asemakaavatyö nro 641300, 64 kaupunginosa Kuninkaala, korttelin 64250 tontit 1 ja 2, virkistys-, erityis- ja katualuetta sekä liikennealuetta.

Näkökohtia esillä olevasta asemakaavatyöstä.

Puistola-Seura, Koillisen Helsingin asukkaiden edustaja ja kaupunginosayhdistys, esittää osallisena kannanotossaan ensin yleishuomioita alueen kaavoituksesta sekä sen jälkeen mielipiteensä tämän kaavatyön parantamiseksi.

Yleiset näkökohdat

Kaavoituksella asetetaan suuntaviivat alueen kehittämiselle ja määritellään eri tarkoituksiin varattavat osa-alueet. Tarkemmassa kaavoituksessa – asemakaavassa – osoitetaan alueelta toivottava visuaalinen ilme suhteessa ympäristöön.
Vantaan kaavoituksessa näkyy pala palalta kaupungin kunnianhimoinen tavoite muodostaa Kehä III:n varteen Vantaan lentoasemasta itään suuri liike- ja toimistokeskittymien sekä työpaikkojen ketju, jonka itäpäässä on esillä oleva asemakaava-alue. Tavoite on ymmärrettävä kaupungin rajan takaa, Koillis-Helsingistäkin katsottuna. Myös Vantaan pyrkimystä käynnistää Helsingin kanssa toimenpiteet Kaakkois-Vantaan, Itä-Helsingin, Koillis-Helsingin ja Sipoosta liitettyjen alueiden julkisen liikenteen uudelleen järjestelemiseksi pidetään tarpeellisina ja kiireellisinä uusien linjojen saamiseksi Koillis-Helsingin kautta Vantaan uusille liike- ja toimistokeskittymille.
Esillä olevaan Asemakaavatyöhön on muutamia yksityiskohtia kuitenkin, kahdesta OAS:n lausuntokierroksesta huolimatta, jäänyt pilaamaan hyvää kokonaisuutta.

Mielipiteemme
– Kaupunkien rajaa on esillä olevalla alueella luonnehtinut yhtenäinen metsävyö, ns. ”vihersormi”, jonka tulee katkaisemaan kaavatyön kohde. Tästä kärsimään joutuvien lähiasukkaiden kanssa on neuvoteltava järjestelyistä, jotka minimoivat syntyvät haitat, kuten esim. liikennemelun ja -turvallisuuden.
– Tontinkäyttösuunnitelmassa on rakennusmassojen sijoittelussa painoa annettava hankkeesta eniten kärsivien lähimpien naapureiden mielipiteelle.
– Toimiakseen osana liike- ja toimistokeskittymien vyötä tulee Kehä III:n eteläpuoliselta alueelta olla suora ja lyhyt yhteys pohjoispuoliselle alueelle. Vantaan kaavoittajalta saadun tiedon mukaan jalankulkuliikenteelle kaavoitetaankin Kehä III:n ylitysmahdollisuus. Samanlainen mahdollisuus pitää kaavoittaa myös kevyelle autoliikenteelle, jotta vältetään jo nyt ylikuormitetun Vanhan Porvoontien liikenteen turha lisääntyminen asiakkaiden joutuessa siirtymään alueen jakavan Kehä III:n puolelta toiselle sen kautta.

 

– Edelleen painotamme tontin käyttösuunnitelmaan merkittäväksi ns. yön yli pysäköiville ajoneuvoyhdistelmille ja työkoneille paikkoja. Niitä voisivat päiväsaikaan käyttää asiakkaita kuljettavat linja-autot, joille on nyt tontille merkitty kaikkiaan vain kaksi paikkaa ABC-aseman lähelle.
– Kehä III:n liikennemeluun esteeksi ei riitä pelkkä merkintä ”aita”, vaan ”liikennemelua vaimentava aita tai muuri” olisi parempi selostus. Asutuksen läheisyys huomioon ottaen ”muuri” -ilmaisu yksin saattaisi olla perusteltu.
– Vanhalle Porvoontielle tulee hankkeen johdosta tiheästi liittymiä liikennevaloineen. Ne saattavat aiheuttaa pahoja tukoksia ylikuormittuneeseen ja jatkuvasti lisääntyvään liikenteeseen. Lisäksi Kalkkivuorentien mutkainen liittyminen Vanhaan Porvoontiehen näyttää ainakin paikalta katsottuna hankalalta. Näihin ongelmiin pitäisi etsiä suunnitelmassa esitettyjä parempia vaihtoehtoja.

Kiittäen mahdollisuudesta edelleenkin olla osallisena hankkeessa.

Yhteistyöterveisin

Puistola-Seura ry

 

Ilkka Uotila                            Seppo Laaksonen
Puheenjohtaja                        I varapuheenjohtaja

Lisätietoja antaa Seuran Ympäristöjaoston puheenjohtaja: Vesa Vähätalo
Rousku 2 R, 00760 Helsinki
vesa.vahatalo@pp1.inet.fi
0500 871030

Edellinen artikkeliPuistolan palvelut ja yhdistystoiminta
Seuraava artikkeliMikä on Pesäjuuri?