Toimintakertomus vuodelta 2000

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2000 seuran jäsenmaksun maksoi 42 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2000 varsinaisilta jäseniltä 50,- ja kannattajajäseniltä 200,- markkaa. Postituslistalla on ollut 60 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kolme:

1/2000 maaliskuussa ennen kevätkokousta

2/2000 huhtikuussa ennen puistotalkoita

3/2000 marraskuussa ennen syyskokousta

Viimeinen tiedote jaettiin lisäksi Bulevardi 48:aan (59 asuntoa) yhdessä Tervetuloa Punavuoreen ja Punavuoriseuraan -esitteen kanssa.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2000 oli seuraava:

puheenjohtaja Pirjo Salo
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen*
sihteeri Hannele Seppinen*
jäsen Björn-Olof Ahlgren*
jäsen Heidi Andersson
jäsen Salli Aho*
jäsen Rita Malmberg

*:llä merkityt ovat johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2000. Ahlgren, Seppinen ja Malmberg tulevat lisäksi tuolloin olleeksi johtokunnassa kuusi vuotta, jolloin heitä ei voida sääntöjen mukaan valita uudelleen.

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla (ent. Punavuori-projekti) Iso Roobertinkatu 35-37.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Vuoden toiminta on keskittynyt neljän kysymyksen ympärille. Ensimmäinen on ollut Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajennushanke, jota seura on voimakkaasti vastustanut. Toinen kysymys oli Iso Roobertinkadun kävelykatuosuuden kunnostaminen. Rakennusviraston kanssa järjestetyn katselmuksen seurauksena katua kunnostettiin kesän aikana, vääntyneitä puiden suojia oikaistiin, rikkoutunutta katukivetystä korjattiin jne. Ensi kesänä jatketaan kukkaistutuksilla. Sinebrychoffin puiston perusparannuksen suunnittelu ehti loppusuoralle, lisäksi puiston kohdalla tuli esiin kysymys Ulkomaisen taiteen museon museokahvilan kaavasta. Seura vastusti pienestä huolto- ja varastorakennuksesta 200 neliömetrin kahvilaksi paisuneen rakennuksen tuloa puistoon. Myös kaupunginosan siistiytymiseen tähtäävä Stop töhryille -kampanjaa on edelleen jatkettu.

KEVÄTKOKOUS 21.3.

Elävän musiikin yhdistyksen ELMU:n tiloissa Nosturissa. Tutustuttiin Nosturin tiloihin, lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston projektipäällikko Annukka Lindroos kertoi Nosturin ympäristön suunnitelmista.

SINEBRYCHOFFIN PUISTON SIIVOUSTALKOOT 3.5.

yhdessä Leikkipuisto Haukan kanssa.

SYYSKOKOUS 28.11.

Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi kaupungin tietokeskuksen tutkija Pekka Vuori kertoi Punavuoresta tilastojen valossa. Kokous pidettiin Snellmanin koululla. Kokouksesta tiedotettiin myös ilmoituksella Kamppi-Eira -lehdessä.

STOP TÖHRYILLE -PROJEKTI

Rakennusviraston matka Hannoverin EXPO:on. Mukana Pirjo Salo ja Salli Aho.

Pirjo Salo haastateltavana radiossa.

Rakennusviraston jouluglögit kampanjassa aktiivisesti mukan olleille.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura on lähettänyt seuraavat kannanotot:

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Erottajanmäen pysäköintilaitoksen laajentamisesta

-14.2. Kaupunkisuunnitteluvirastoon kannanotto Sinebrychoffin museon asemakaavan muutosehdotuksesta.

-Samasta aiheesta tapaaminen (Salo ja Seppinen) arkkitehti Kirsti Ervolan kanssa KSV:ssä.

-15.3. Lisäys aiempaan kannanottoon

-16.3. Kirje rakennusviraston katuosastolle 15- vuotiaan kävelykadun huonosta kunnosta.

– Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille mielen virkistykseksi kannanotot museokahvilasta ja Erottajanmäen pysäköintilaitoksesta ennen asian käsittelyä.

– Puheenjohtaja ja sihteerin allekirjoittama yleisönosastokommentti HeSa:n keskustelua-palstalla pysäköintilaitoksesta, kaupungin päätöksenteko käytännöstä ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksista. Samasta aiheesta sihteerin haastattelu Radio Mellannylandin ajankohtaislähetyksessä.

– kaupunginosayhdistysten yhteinen kirje Laajalahden kylpylähotellihankkeesta, ensimmäisenä allekirjoittajana Töölö-Seura.

– Kunnallisvaaleissa ehdokkaina olleille punavuorelaisille lähetettiin syyskokouksen alla kirje/sähköpostiviesti, jossa heitä kutsuttiin mukaan seuran toimintaa.

– 29.11. Kh:n puheenjohtajalle ja jäsenille kiitoskirje kh:n 20.11.2000 tekemän päätöksen johdosta, jossa koirapuisto päätettiin pitää Koffin puiston suunnitelmissa vastoin lautakunnan esitystä.

Seuran edustaja/edustajia on osallistunut seuraavin tapaamisiin:

-Seuran puheenjohtaja on vuoden aikana osallistunut Sinebrychoffin puiston perusparannusta suunnittelevan työryhmän kokouksiin.

-Iso Roobertinkadun kunnostuskatselmus 8.5. Mukana rakennusviraston edustajia, seurasta Pirjo Salo ja Paavo Sollamo. Epäkohdat kirjattiin ja osa korjattiin kesän aikana.

– Seura osallistui Kaupungin kadut -asukasviikon valmisteluihin. Iso Roobertinkadun liikkeet kierrettiin kertoen kadun 15-vuotisjuhlista. Kehoitettiin niitä juhlistamaan tapausta itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Banderollit kadun yllä kertoivat asiasta, samoin Kaupunginmuseon kokoelmista hankitut kuvat Iso Roobertinkadusta entisinä aikoina.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi 2700.- mk. Avustuksen anomista tiedottamiseen ja internet-kotisuvujen avaamiseen suunniteltiin, mutta ajatusta ei ehditty toteuttaa.  

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Reijo K. Laine ja Pentti Wavela sekä varalla Lasse Grönberg ja Jorma Harju.