Toimintakertomus vuodelta 2001

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kuudes toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2001 seuran jäsenmaksun maksoi 39 varsinaista jäsentä ja 4 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2001 varsinaisilta jäseniltä mk 50.- ja kannattajajäseniltä mk 200.-. Postituslistalla on ollut 81 nimeä. 

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. 

2. JOHTOKUNTA 

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2001 ollut seuraava. 
puheenjohtaja Pirjo Salo 
varapuheenjohtaja Paavo Sollamo 
taloudenhoitaja Pirkko Kukkurainen 
sihteeri Asko Salokorpi 
jäsen Salli Aho 
jäsen Kati Garam 
jäsen Kimmo Linnilä 
jäsen Marja Elina Tyrväinen 

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa Punavuoren klubilla, samoin syksyllä 4 kertaa, syyskuusta lähtien Betania-talossa. Kevätkokous pidettiin 20.3.2001 Snellmanin koululla, syyskokous 6.11.2001 Betania-talossa. 

3. VARSINAINEN TOIMINTA 

Seura teki Helsingin kaupungille aloitteet Uudenmaankadun tunneliaukon kunnostamisesta ja Isoroobertinkadun suojatien korjaamisesta – josta oli tehty aloite jo edellisenä vuonna. Kumpikin aloite johti toivottuun tulokseen. Samoin tuli kävelykadun päihin joksikin aikaa kukkalaatikot, joita oli ehdotettu edellisenä vuonna. 
Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi. 

KEVÄTKOKOUS 
pidettiin Snellmanin koululla 20.3.2001. Ennen varsinaista kokousta esiteltiin Betania-talon projektia, Kristiina Aho talon käyttöä, Asko Salokorpi sen arkkitehtuurin taustoja sekä Hanna Pitkänen restauroinnin periaatteita. 

PUNAVUORI-ILTA 
vietettiin 6.4.2001 ravintoka Iso-Ankkurissa, musiikista vastasi Toimelan Vapaaopiston  mandoliininsoittajat esittämällä Blue Grass country-musiikkia. 

SYYSKOKOUS 
pidettiin 6.11.2001 Betaniassa. Sihteeri Salokorpi luennoi kokouksen aluksi eteläisten kaupunginosien arkkitehtuurista. Paikalla oli myös vierailijoita eteläisistä yhdistyksistä. 

BETANIA-TALO 
Betania-talon käyttöä suunnittelevassa työryhmässä Punavuoriseuraa edustivat Pirjo Salo ja Salli Aho. Talo vihittiin käyttöönsä syyskuussa 2001. Seuralla on oikeus käyttää alakerran tiloja omiin tilaisuuksiinsa, mm. johtokunnan kokouksiin. Punavuoriseura teki yhdessä Betania-talossa toimivan Meripirtti-päiväkodin kanssa esityksen rakennusvirastolle korotetun suojatien rakentamisesta korttelin keskelle suoraan Telakkapuiston portille. 

KOTISIVUT 
Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen. Aluksi Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä kolmen muun eteläisen yhdistyksen kanssa yhteisen kotikatu-sivun suunnitteluun. Seura haki ja sai Paikallisagenda-rahoitusta omien kotisivujen tekemiseen, mutta toteutus jäi niukasti vuoden 2002 puolelle. Internet-osoite onwww.kaupunginosat.net/punavuori 

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS 
Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön opas. Kertomusvuonna rahaa ei kuitenkaan myönnetty. 

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS 

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia lähinnä Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Lisäksi osallistuttiin konkreettisesti rantoihin tutustumiseen ja niiden puhdistamiseen. Näissä seuraa edustivat lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri. Yhteydet muihin kaupunginosayhdistyksiin syvenivät, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista. 
Raitiovaunuliikenteen järjestelyistä – mm. uusi linja 9 – annettiin lausunto, jossa vastustettiin palvelujen huonenemista ja esitettiin uusia vaihtoehtoja mm Munkkisaaren suuntaan. 
Johanneksen kentän keinojääradasta uusittiin esitys kaupungille. 

5. TALOUS 

Jäsenmaksutuloja kertyi 2800.-  mk. Kotisivujen laatimiseen saatiin 5.000.- markkaa. 

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Lasse Grönberg.