Toimintakertomus vuodelta 2002

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran kahdeksas toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1. JÄSENISTÖ

Vuonna 2002 seuran jäsenmaksun maksoi 38 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2002 varsinaisilta jäseniltä 10.- euroa ja kannattajajäseniltä 40.- euroa. Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2002 ollut seuraava.

Puheenjohtaja Pirjo Salo
Varapuheenjohtaja Asko Salokorpi, joka toimi myös sihteerinä
Taloudenhoitaja Salli Aho
Kati Garam
Pirjo Hiidenmaa
Pirkko Kukkurainen
Kimmo Linnilä
Marja Elina Tyrväinen

Johtokunta on kokoontunut keväällä 4 kertaa, samoin syksyllä 4 kertaa Betania-talossa.

KEVÄTKOKOUS

pidettiin Hietalahden hallissa 10.4.2002. Ennen varsinaista kokousta arkkitehti Bosse Österberg kertoi Hietalahden toria koskevista suunnitelmista, arkkitehti Jorma Toivonen hallin uusimisen periaatteista ja seuran sihteeri Asko Salokorpi kauppahallien arkkitehtuurin taustoja.

SYYSKOKOUS

pidettiin 28.11.2002 Betania-talossa. Syyskokouksen yhteydessä kuultiin Vesa Aution selostus edullisista laajakaistayhteyksistä, joista oli kokemuksia Maunulasta. Lisäksi katsottiin Helsinki-aiheinen lyhytfilmi.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

Aikaisemmista kannanotoista seurattiin Sinebrychoffin puiston ja museokahvilan suunnitelmia, joihin ei kuitenkaan enää voitu vaikuttaa asemakaavan tultua hyväksytyksi.

KOTISIVUT

Muiden kaupunginosayhdistysten tavoin Punavuoriseura käynnisti kotisivujen tekemisen vuoden 2001 puolella. Sivut, joiden tekemistä oli rahoittanut Helsingin ympäristökeskus ja jotka oli tehnyt Oiva Eskola, saatiin käyttöön kertomusvuoden tammikuussa. Niiden hoidosta on vastannut Kimmo Linnilä. Kolmen eteläisen yhdistyksen yhteistyö, johon Kimmo Linnilä ja Asko Salokorpi osallistuivat vuoden 2001 keväällä, ei saanut jatkoa. Internet-osoite on www.kaupunginosat.net/punavuori.

PUNAVUOREN ARKKITEHTUURIOPAS

Kaupungilta haettiin rahoitusta Punavuoren arkkitehtuurioppaan tekemiseen, samanlaisen kuin jo olemassa oleva Etu-Töölön ja Taka-Töölon opas. Helsingin ympäristökeskuksen ja kaupungin tietotustoimiston avustuksella opas valmistui Asko Salokorven tekemänä tammikuussa 2003.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seuran johto osallistui laajasti sellaisiin kiistanalaisiin hankkeisiin kuin rantojen täyttäminen ja rakentaminen sekä Töölönlahden suunnittelu. Näistä aiheista sekä vuorovaikutussuhteista oli useita keskustelutilaisuuksia mm. Kaupunkisuunnitteluvirastossa. Jatkettiin yhteydenpitoa muihin eteläisiin kaupunginosayhdistyksiin, sillä yhdistykset nähdään yhä enemmän suunnittelubyrokratian ja poliittisen vallankäytön vastapainona, mikä vastaa uuden rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallistumista.

Suuri kysymys oli uusi yleiskaava, joka mm. tarkoittaa Jätkäsaaren muuttamita asunto- ja työpaikka-alueeksi ja siitä aiheutuvia seurauksia liikenteelle. Seura antoi siitä lausuntonsa, joka on samoin kuin muut lausunnot luettavissa nettisivuilla. Hyvästä yhteydenpidosta kaupunginosayhdistyksiin kaupunkisuunnitteluvirasto sai Helkan palkinnon.

Vuoden 2002 aikana käynnistyi uusi projekti YKS (ympäristö, kontaktit, seuranta). Punavuoriseura tarjoutui tutkimuksen kohteeksi ja hyväksyttiin vertailialueeksi. YKS-toimintaan osallistuivat puheenjohtaja Pirjo Salon ohella myös Salli Aho ja vuoden 2003 johtokunnan jäsen Rita Landén. Toiminta jatkuu vuonna 2003.

Asian luonteesta johtuen seuraa edustivat eri tilaisuuksissa lähinnä puheenjohtaja ja sihteeri.

Lisäksi annettiin Ympäristökeskukselle lausunto kestävän kehityksen periaatepaperista, sekä U udenmaankatu 38:n tontin asemakaavamuutoksesta. Lausunto annettiin myös raitiovaunu 9:n uudesta linjauksesta.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja kertyi euroa. Punavuoren arkkitehtuurioppaan laatimiseen saatiin Helsingin ympäristökeskukselta 1500 euroa, josta suurin osa maksettiin Salokorvelle työpalkkiona, muu osa valokuvaus ym. kulujen korvaamiseen.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Paavo Sollamo.