Toimintakertomus vuodelta 2003

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran yhdeksäs toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1.JÄSENISTÖ

 Vuonna 2003 seuran jäsenmaksun maksoi varsinaista jäsentä ja kannattajajäsentä.

Jäsenmaksu oli vuonna 2003 varsinaisilta jäseniltä 10 euroa ja kannattajajäseniltä 40 euroa. Postituslistalla on ollut nimeä.

 Jäsentiedotteita on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta.

Tiedotteita on jaettu myös kirjastoon, Betania-taloon, asukastalo-verkoston toimitilaan, päiväkoteihin ja terveyskeskukseen.

2. JOHTOKUNTA

 Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2003 ollut seuraava:

puheenjohtaja Pirjo Salo*
varapuheenjohtaja Asko Salokorpi*
sihteeri Arvo Vatanen
jäsen Pirjo Hiidenmaa*
jäsen Rita Landen
jäsen Kimmo Linnilä*
jäsen Jouko Satukangas
jäsen Hannele Seppinen

Seuran taloudenhoitajana on vuonna 2003 toiminut Salli Aho.

*:llä merkityt ovat olleet johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2003. Pirjo Salo tulee lisäksi olleeksi johtokunnassa kuusi vuotta, jolloin häntä ei voi sääntöjen mukaan valita uudelleen.

 Johtokunta on kokoontunut yhteensä 10 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Betania-talossa.

KEVÄTKOKOUS

pidettiin 27.3.2003 museokahvila Fannyssa. Ennen varsinaista kokousta tutustuttiin oppaan välityksellä Sinebrychoffin kauppiasperheen vastakorjattuun kotimuseoon.

SYYSKOKOUS

pidettiin 11.12.2003 Betania-talon Universum-teatterissa, missä Mars-ryhmä esitti ennen varsinaisia kokousasioita Sven Nordqvistin kirjoittaman näytelmän Nasse löytää tuolin.

Kutsut molempiin kokouksiin ovat olleet myös Kamppi-Eira -lehdessä.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

UUSI LOGO

Seuran uuden logon suunnitteli graafikko Arvo Vatanen, seuran sihteeri.

ARKKITEHTUURIOPAS

Punavuoren Arkkitehtuuriopas, joka seuran varapuheenjohtaja Asko Salokorven tekemänä ja Helsingin ympäristökeskuksen rahoittamana ilmestyi edellisvuoden lopussa, jaettiin Kamppi-Eira –lehden liitteenä.

YKS-PROJEKTI

Punavuoriseura pääsi mukaan HELKAN v.2002 perustamaan YKS-projektiin. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kotialueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja arkirikollisuutta vähentää. Vuoden 2003 alussa jaettiin 5%:lle Punavuoren asukkaista alkukartoituskysely ja syksyllä seurantakartoituskysely. Vastauksia tuli kiitettävästi. Loppuraportti tullaan laatimaan keväällä 2004 Mikko Virkamäen (Helka) johdolla.

RÖÖPERIKLUBI-ILTAA

vietettiin 20.3.2003 ravintola Isossa Ankkurissa. Musiikista vastasi Toimelan Vapaaopiston Bluegrass-ryhmä. Ilta ei houkutellut väkeä, joten toiminta päätettiin toistaiseksi lopettaa.

AUTOTON ROBA – VÄKIVALLATON MIELENOSOITUS

järjestettiin 9.6.2003 klo 11-19, jolloin huoltoajo ja muu autoilu ja parkkeeraus on kielletty Iso Roobertinkadun kävelykadulla. Vain pihoihin ajo on sallittu. Pysäköinnin valvontaa ja poliisia oli pyydetty mukaan. Seuran toiminta sai paljon kiitosta jalankulkijoilta. Kamppi-Eira –lehdessä kerrottiin kuvien kera tapahtumasta.

JATKOA AUTOTON ROBA – KAMPANJALLE

seurasi syksyllä 3.-17.11.2003, jolloin seuran pyynnöstä pysäköinninvalvojat ja poliisi suorittivat tehovalvontaa kävelykadulla. Sakkolappuja kirjoitettiin pysäköinninvalvonnan raportin mukaan 76 kappaletta ja suullisia huomautuksia 14. Poliisin raportin mukaan partiot pyrkivät käymään kävelykadulla kun muilta tehtäviltään ennättivät ja puuttuivat rikkeisiin.

STOP TÖHRYILLE-KAMPANJAA

on jatkettu rakennusviraston teknisen osaston kanssa raportoimalla puolin toisin tilannetta. Seuran toimesta on mm. kuvattu töhryjä ja toimitettu em. osastolle.

RAKENNUSPERINNEVUODEN

kunniaksi seura järjesti keväällä opastetun ympäristökierroksen, jolloin arkkitehtuurin historioitsija Asko Salokorpi valotti Punavuoren talojen historiallis-sosiologista taustaa.

JOHANNEKSEN PUISTON TEKOJÄÄRATA – JA MERIPIRTIN PÄIVÄKODIN EDUSTALLE SUOJATIE-HANKKEET

Seura on tehnyt aloitteet ko. hankkeista edellisinä vuosina (tekojäärata yhdessä muiden eteläisten asukasyhdistysten kanssa). Hankkeiden etenemistä seurattu. Jääratahanke 5-vuotissuunnitelmissa.

KOFFIN PUISTON VALAISTUS

Seura on useita kertoja ottanut yhteyttä rakennusvirastoon (Juhani Sandström) puiston valaistuksen parantamiseksi ja sammuneiden lamppujen korjaamiseksi. On myös tähdennetty tornin valaistusta, mihin Hels. Energia suhtautuu myöntyvästi.

 SUOJELTU PUU PELASTUI

Uudenmaankatu 38:n pihalla valppaan punavuoriseuralaisen ansiosta. Hän hälytti poliisit ja kutsui apuun Punavuoriseuran, joka ilmoitti asiasta välittömästi rakennusvalvonta- virastoon.

 KOTISIVUT

Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kaupunginosat.net/punavuori . Sivujen päivityksessä on ollut vaikeuksia, minkä takia todettiin, että jatketaan päivityksestä vastaavan henkilön etsimistä. Sivuilla voi ilmoittautua myös jäseneksi.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Punavuoriseura ottanut vastaan kutsun osallistua Rakennusviraston 125-vuotisjuhliin 29.1. ravintola Kappelissa.

Punavuoriseuran kirje 31.1. Hels. kaup. pysäköintipalvelukeskukselle ja tiedoksi Poliisin liikenneosastolle Iso Roban ja Fredatorin pysäköintimääräysten rikkomisesta.

Seura ottanut osaa HELKAn järjestämiin useisiin tilaisuuksiin mm. HELKAn uusien tilojen Avoimet ovet-päivään 11.2.2003 Unioninkatu 28 B.

Seura ottanut kantaa HELKAn uuden toimitusjohtajan Aija Staffansin valintaan Riitta Fabritiuksen jäädessä ”eläkkeelle”.

Seura osallistunut eteläisten asukasyhdistysten yhteiseen puistokokoukseen 5.2. Sepänpuistossa.

Seuran kirje kaupunginhallitukselle 31.3. koskien Punavuorenkatu 16:n piharakennusta eli ”ajurien tallia”. Ehdotettu suojelua ja mahdollisuutta rakennuksen kunnostamista ajuri- ja taksimuseoksi.

Seura lähettänyt kannanoton Hels. kaup. opetusvirastolle 15.3. Snellmannin koulun lakkautusuhan johdosta. Lakkautusuhka väistynyt toistaiseksi.

Seura ollut mukana allekirjoittamassa Töölö-seuran laatimaa muistutusta Yleiskaava 2002 ehdotuksesta 29.4.

Seura ottanut osaa keskustelutilaisuuteen 7.5. Jätkäsaaren osayleiskaavaluonnoksesta kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa. Kasvava liikenne huolestuttaa punavuorelaisia.

Seura tavannut 16.5. kutsusta Ilona Silentin SIO, joka suunnittelee sosiokulttuurista näyttelyä Designmuseoon v. 2004. Visiot sijoitetaan Punavuoreen.

Seura osallistunut YKS-projektin tulosseminaarin 20.5. kaupungintalon auditoriossa.

Seura osallistunut Kampin keskuksen peruskiven muuraustilaisuuteen 20.5. työmaalla.

Seura osallistunut Punavuorifestarin 6.6. suunnittelukokoukseen 20.5. Betaniassa.

Seura osallistunut Euroopan tulevaisuus-keskustelusarjaan veneseminaarissa lähisaaristossa 16.6.

Seura osallistunut keskustelutilaisuuteen 9.9. aiheesta ”Stadin rannat – Uhkaako yleiskaava Helsingin rantoja” Uunisaaressa.

Seura osallistunut Betanian nuorisotyöntekijöiden perustaman Nuorisotyöryhmän kokouksiin 16.9. Betaniassa ja 25.11. Norssissa.

Seura ottanut vastaan Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kutsun piispantarkastuksen johdosta järjestettävälle piispa Eero Huovisen vastaanotolle 16.9. Tuomiokirkon kryptassa.

Seura lähettänyt lausunnon 1.10. kaupunginsuunnitteluviraston liikennesuunnittelu- osastolle Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistamisehdotuksesta. Seura puoltaa ydinkeskustan ja asuntoalueiden nopeusrajoitusten madaltamista.

Seura osallistunut HKR:n glögikutsuille 5.11. Talvipuutarhassa.

Seura osallistunut yleisten töiden lautakunnan asukastilaisuuteen 6.11. Elias-koululla, järjestäjänä ETELKA ja Pro Eira. Keskustelua mm. aiheista: Merisataman ja Munkkisaaren rannat, puistojen kunnostus (Sepän-, Telakka-, Diana-puisto), katujen kunnossapito, asukaspysäköinti.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja v. 2003 kertyi 910 euroa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Jorma Harju, varalla Pentti Wavela ja Paavo Sollamo.