Toimintakertomus vuodelta 2005

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 11.. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1.JÄSENISTÖ

Vuonna 2005 seuran jäsenmaksun maksoi 58 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2005 varsinaisilta jäseniltä 10 euroa ja kannattajajäseniltä 50 euroa. Postituslistalla on ollut 80 nimeä. Jäsentiedotteita on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. Tiedotteita on jaettu myös kirjastoon, asukastalo-verkoston toimitilaan jne.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2005 ollut seuraava:

puheenjohtaja Rita Landén *

varapuheenjohtaja Paavo Sollamo *

sihteeri Kai Luukkanen

taloudenhoitaja Hannele Seppinen *

jäsen Tuija Lönnrot

jäsen Jouko Satukangas *

jäsen Goa von Zweygbergk

jäsen Timo Kurki

*:llä merkityt ovat olleet johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2006. Johtokunta on kokoontunut yhteensä 7 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla.

KEVÄTKOKOUS

Punavuoriseuran kevätkokous pidettiin 31.3.2005 Punavuoren klubilla. Kokouksessa keskusteltiin suunnitelmista, joiden mukaan Albertinkatu ja Fredrikinkatu muutettaisiin kaksisuuntaisiksi. 

SYYSKOKOUS

Punavuoriseuran syyskokous pidettiin 17.11. kello 18:30 Punavuoren klubilla. Lisäksi jaettiin Ruusut ja kunniakirja annettiin As. Oy Albertinkatu 20:lle.

 3. VARSINAINEN TOIMINTA

 YKS-PROJEKTI

Punavuoriseura on edelleen mukana projektissa ja seuran entinen pj. Pirjo Salo toimii asiassa johtokunnan puolesta. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kotialueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja arkirikollisuutta vähentää.

AUTOTON ROBA

Punavuoriseura järjesti 6.6.2006 klo 11 alkaen perinteisen AUTOTON ROBA- tapahtuman.

KIRPPUTORI

Punavuoriseura järjesti kirpputoria Punavuoren klubilla. Toiminta todettiin tarpeettomaksi.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura ottanut osaa HELKAn järjestämiin tilaisuuksiin.

Snellmanin ala-asteen lakkauttamisuhkaa vastaan seura antoi asiasta kannanoton 10.3.2005, jossa mm. epäiltiin lapsilukuennusteiden paikkaansa pitävyyttä. Kaupunki päätti antaa jatkoaikaa koululle väestömäärän toteuman seuraamisen ajaksi.

Kampin liikennejärjestelyjen vaikutuksesta Punavuoren alueeseen annettiin lausunto 12.4.2005. Siinä vastustettiin mm. pysäköintipaikkojen vähenemistä ja Albertinkadun kaksisuuntaistamista.

Helsingin länsisataman ympäristölupahakemuksesta annettiin lausunto 28.8.2005 Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Siinä uusittiin vaatimukset uskottavasta meluvalvonnasta, jotka oli esitetty Punavuoriseuran ja Kampin asukasyhdistyksen yhteisessä vetoomuksessa kaupungille 13.12.2004.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja v. 2005 kertyi 730,00 euroa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Ilona Silenti ja Altti Majava, varalla Pirjo Salo ja Rita Malmberg.

Punavuoriseura ry – Föreningen Rödbergen rf