Toimintakertomus vuodelta 2009

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 15. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2009 62 henkilöjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 91 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu kaksi: kutsut kevätkokoukseen 28.4. Betaniassa
ja syyskokoukseen 10.12. Uudenmaankadun vastaanottokeskuksessa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Leena Eerola, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Rita Landen, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä.

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran saamien tietojen mukaan perusparannus on siirretty vuodesta 2010 vuodelle 2011.

Seura on naapurikiinteistöjen pyynnöstä lähettänyt kannanoton Pelastusarmeijan talon (Uudenmaankatu 40) lasiseen julkisivumuutokseen, mitä ei lopulta toteutettu.

Jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Hanke on liikuntaviraston taloussuunnitelmassa v. 2011

Seura järjesti keskustelutilaisuuden 28.4. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittamisesta ent. Marttahotellin tiloihin Uudenmaankadulla. Seura oli lähettänyt asiasta kannanoton 28.1., jossa kritisoitiin ennenkaikkea sitä, ettei asiasta tiedotettu paikallisille asukkaille. Lisäksi korostettiin paikan kalleutta. Tilaisuudessa oli sosiaaliviraston ja maahanmuuttoviraston edustajia sekä runsaasti sosiaalilautakunnan jäseniä.
Keskustelua vastaanottokeskuksesta jatkettiin 6.10. sosiaalivirastossa, jonne sos.johtaja Paavo Voutilainen oli kutsunut Töölön, Kampin ja Punavuoren puheenjohtajat.

Seura on allekirjoituksellaan tukenut vanhempien vetoomusta 31.3. leikkipuisto Haukan toiminnan jatkumisesta Koffin puistossa.

Seura osallistui ensimmäistä kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin koko perheelle Koffin puistossa. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri + 500 e), Helsinki-päivä-projekti (tiedotus + 500 e), KlaariHelsinki (350 e) ja rakennusvirasto (250 e lupamaksu).

Seuran kannaotto 13.9. terveyslautakunnalle Viiskulman laboratorion siirtämisestä Marian sairaalaan. Seura kritisoi jälleen tiedottamista ja terveysaseman toimintojen hajasijoittamista. Lisäksi painotettiin kulkuyhteyksien huonontumista. Laboratorio siirrettiin 1.12. Mariaan.

Seura on kiittänyt rakennusvirastoa uusien raitiovaunupysäkkien rakentamisesta. Samassa kirjeessä on pyydetty korjaamaan jalkakäytävien kaltevuudet, jotta vesi ei seisoisi pysäkkien kohdalla.

Ruusuja hienosta ympäristöteosta on päätetty ojentaa kiinteistölle Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomon talo). Ruusujen ojentaminen tapahtuu lumien sulettua keväällä 2010.

Vuoden lopulla päätettiin perustaa ”Koffin puiston kummit”. Rakennusviraston ”Täti Vihreän” tukemana ryhmän tarkoitus on keväällä 2010 saada roskaaminen vähenemään ja levittää ”Hyvällä asialla”-toimintaa. Tempauksen keulakuvaksi päätettiin pyytää Paula Koivuniemeä.

Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, sos.viraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin, kaupunkisuunnitteluviraston Telakkarantaa ja 9-raitiotielinjausta koskeviin tilaisuuksiin.

TALOUS

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET

Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVUT

Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi
Päivityksen hoitaa Ville Martin.